Overslaan en naar de inhoud gaan

Bomen kappen

Door op dinsdag, 15 maart, 2005 - 14:24
15 maart 2005 De gemeente Veendam streeft er naar om haar groenareaal zo veel mogelijk in stand te houden. Hierin spelen de bomen een belangrijke rol. Derhalve heeft de gemeente nadere regels opgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening omtrent het kappen van bomen.

Jaarlijks worden er veel aanvragen ingediend voor een kapvergunning, zowel door de burgers als door de gemeente. In 2004 werden er 151 aanvragen ingediend, waarvan 134 door burgers, 17 door de gemeente Veendam. In totaal ging het om 374 bomen. 115 aanvragen zijn gehonoreerd, waardoor 297 bomen zijn geveld (44 meer t.o.v. 2003!). Er werden 253 particuliere bomen geveld en 44 gemeentelijke bomen. De top 3 van verwijderde bomen bestond uit de berk (66 st.), conifeer (40 st.) en de spar (31 st.).

Van de 151 aanvragen zijn 18 particuliere aanvragen niet gehonoreerd. Hierdoor bleven er 45 bomen staan. De voornaamste reden voor het niet verlenen van de kapvergunning was dat het ging om bomen die markant in beeld staan. Voor 7 aanvragen gold dat er geen kapvergunning vereist was. Het ging dan met name om opslag of om bomen waarvan de overlast door middel van snoei te verhelpen is. 11 aanvragen zijn op voorhand niet in behandeling genomen, vanwege onvolkomenheden in de aanvraag. Het betrof voornamelijk onduidelijkheden in het aantonen van de eigendomsituatie of het niet kunnen aantonen dat een boom noodzakelijk gekapt moet worden in het kader van een bouwplan. Doordat de gemeente Veendam de aanvraag om een kapvergunning kritischer is gaan beoordelen, wordt er meer gekeken naar de mogelijkheid om het aantal te verwijderen bomen te compenseren. Waar grote hoeveelheden groen worden verwijderd zal sowieso een herplantplicht worden opgelegd, daar waar de situatie het toelaat zal in overleg met de aanvrager een herplantplicht worden opgelegd.

De gemeente Veendam heeft in 2004 circa 118 bomen nieuw aangeplant op diverse locaties binnen de gemeente. Tevens heeft de gemeente 7 bomen verplant, waardoor kap ervan is voorkomen. Daarmee compenseert zij ruimschoots de kap van 44 gemeentelijke bomen.