Overslaan en naar de inhoud gaan

Broedseizoen vogels en snoeien bomen

Door op donderdag, 10 maart, 2005 - 12:54
Het kappen van bomen en het snoeien van bomen en heesters kan gedurende het gehele jaar. Echter, het broedseizoen van vogels is wettelijk vastgesteld op 15 maart t/m 15 juli. Dit houdt in dat het verboden is om vogels, hun nesten en eieren te verstoren of te vernielen in deze periode. Dit is vastgelegd in de Flora en Faunawet.

Praktisch gezien mag iemand die een kapvergunning heeft gekregen geen bomen kappen cq snoeien, als dat het broeden of het nestelen van vogels verstoort. Op grond hiervan is af te leiden dat men beter kan afzien van het kappen van bomen en snoeiwerkzaamheden gedurende het broedseizoen.

Landelijk gezien staat deze wettelijke bepaling ter discussie. Zolang vanuit de Regering geen duidelijk standpunt wordt ingenomen, volgt de gemeente Veendam deze bepaling op en mag er gedurende het broedseizoen niet gekapt c.q. snoeiwerkzaamheden plaatsvinden als dit het broeden of nestelen van vogels verstoort.