Overslaan en naar de inhoud gaan

Werken voor uitkering is groot succes

Door op donderdag, 10 maart, 2005 - 12:30
Veendam/Pekela - Meer dan helft van de mensen die zich de afgelopen maanden in Veendam of Pekela meldden voor een uitkering in het kader van de Algemene Bijstandswet (ABW), hebben daar uiteindelijk van afgezien. Dit is het gevolg van het aanbieden van werk in plaats van een uitkering, het zogenoemde Work First-principe.

Sinds oktober vorig jaar hebben in beide gemeenten 77 personen meegedaan aan Work First. Van hen hebben 23 een reguliere baan gevonden, 27 personen startten een arbeidstraining bij Wedeka, vijf gingen terug naar school en veertien mensen vonden zelfstandig een baan. Acht mensen zagen zelfs helemaal af van een uitkering. In totaal kwam 62,5 procent niet in een uitkeringssituatie terecht.

Work First is de opvolger van het systeem van integratietrajecten, waarbij werkzoekenden door gespecialiseerde bedrijven naar een baan werden geleid. "Die resultaten vielen erg tegen", zegt Ankie Beenen, wethouder sociale zaken in Veendam. "Daarom is gekozen voor een meer marktgerichte benadering en die blijkt dus erg succesvol."

Geen beperkingen

De aanpak is gericht op werkzoekenden die geen beperkingen hebben om te gaan werken. "Alleenstaande ouders met jonge kinderen of mensen met fysieke klachten vallen niet onder het regime van Work First", zegt Jitske Dalstra, senior beleidsmedewerker van de sector maatschappelijk zaken van Veendam.

Wie wel geacht wordt te kunnen werken, wordt voor een periode van maximaal zes maanden geplaatst bij het werkvoorzieningschap Wedeka. "De bedoeling is dat mensen zo snel mogelijk wennen aan werk", zegt Beenen. "Het opdoen van werkervaring en -ritme is het belangrijkste. Het gaat in eerste instantie niet om werken voor je uitkering, maar om iemand weer aan het werk te helpen."

Het vooruitzicht om bij Wedeka aan de slag te moeten, blijkt voor een aantal uitkeringsgerechtigden een te hoge drempel. Daarmee geconfronteerd kiezen sommigen voor een opleiding, gaan zelf nog maar eens op zoek naar werk of hebben soms nog wat geld achter de hand om het een tijdje financieel uit te zingen.

Ankie Beenen: "Het belangrijkste is dat we de mensen prikkelen om in hun eigen onderhoud te voorzien. Ze wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid."

'Werkgelegenheid op peil houden'

Veendam en Pekela hebben een accountmanager aangewezen om werkgevers in de regio te bewerken. "Wij benaderen bedrijven actief om tijdig nieuw personeel op te leiden en zo de vergrijzing voor te blijven", aldus Ankie Beenen. "Daarvoor zijn contracten afgesloten met productiebedrijven en zorginstellingen. Ook de aanvraag voor Europese loonsubsidies wordt door ons geregeld."