Overslaan en naar de inhoud gaan

Ruurd Brekveld voorgedragen als nieuwe Griffier

Door op vrijdag, 8 december, 2006 - 14:24
Een selectiecommissie met vertegenwoordigers van de gemeenteraad van Veendam heeft besloten om Ruurd Brekveld (45) voor te dragen als nieuwe raadsgriffier. De benoeming komt in de raadsvergadering van 18 december a.s. aan de orde. De heer Brekveld is momenteel werkzaam als Hoofd Bezwaar en Beroep van de Dienst Wonen van de gemeente Amsterdam. Daarvoor was hij bij dezelfde gemeente werkzaam als concernjurist. De benoeming gaat uiterlijk 1 maart 2007 in en indien mogelijk eerder. Ruurd Brekveld volgt Bert Wassink op die per 1 januari adjunct directeur en tevens sectorhoofd Bestuurs- en Bedrijfsondersteuning en Concern Controller wordt bij de gemeente Veendam.

De wettelijk vastgelegde taak van de griffier bestaat uit het terzijde staan van de raad, de door de raad ingestelde commissies en individuele raadsleden bij de uitoefening van hun taak. Daarnaast is hij aanwezig bij de vergadering van de raad en ondertekent hij mede de stukken die uitgaan van de raad. De griffier vervult dus de functie van secretaris tijdens de raadvergaderingen. De griffier is daarnaast met name belast met de meer generalistische ondersteuning van de raad en de raadsleden. Het betreft zowel bijstand van, als de informatievoorziening aan de raad. De griffierstaken zijn voor een groot deel afhankelijk van de prioriteiten die de raad zelf stelt ten aanzien van de werkzaamheden. De raad is dus het bevoegd gezag over de griffier. De taken van de griffier zijn door de gemeenteraad van Veendam op 15 december 2003 vastgelegd in een instructie.