Overslaan en naar de inhoud gaan

Hier kunt u terecht voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Door op zondag, 3 december, 2006 - 12:51
De meeste Veendammers kunnen op eigen kracht meedoen in de maatschappij. Sommigen hebben hulp nodig. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Wie hulp nodig heeft, vraagt eerst familie, buren, vrienden of kennissen. Als dat niet lukt, dan helpt de gemeente. Dit is waar het in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) om gaat.

U heeft er wellicht al iets over gelezen in uw huis-aan-huisblad.

In deze wet, die vanaf 1 januari 2007 van kracht gaat, zijn de Welzijnswet, de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WvG) en de huishoudelijke ondersteuning uit de AWBZ gebundeld. Iedereen die huishoudelijke hulp heeft in de gemeente Veendam, heeft inmiddels een gezamenlijke brief ontvangen van de gemeente en het Zorgkantoor of ontvangt deze nog.

Heeft u vragen over de WMO, dan kunt u terecht bij WMO Lokaal, t. 694 666 of u kunt mailen naar wmolokaal@veendam.nl. Vanaf nu kunt u ook terecht op veendam.nl voor meer informatie.

Op 6 december a.s. is er een expertmeeting in vanBeresteyn. Vanaf 11.15 uur start de informatiemarkt waar alle aanbieders zich presenteren. U bent van harte welkom!