Nieuws

SamenOud gaat door in Oost Groningen!SAMENOUD - Door het succes van SamenOud de afgelopen twee jaar hebben zorgverzekeraar Menzis en de samenwerkende zorg- en welzijnsorganisaties afgesproken de nieuwe werkwijze te willen continueren. Bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is daarom vervolgfinanciering aangevraagd via de Beleidsregel Innovatie met Zorggroep Meander als hoofdaannemer. In augustus gaf de NZa een positief oordeel over deze aanvraag, hierdoor kan SamenOud drie jaar verder in Oost Groningen!

SamenOud is een nieuw zorgmodel dat met het UMCG is ontwikkeld binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg en is geïmplementeerd bij huisartsen in Stadskanaal, Veendam en Pekela. De huisartsen, Zorggroep Meander, Tinten welzijnsgroep, de drie gemeenten en het UMCG werken binnen SamenOud nauw samen met als doel dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en op een prettige manier oud kunnen worden.

Door de werkwijze van SamenOud worden ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid en/of een complexe zorgbehoefte vroegtijdig gesignaleerd. Vervolgens wordt  proactieve zorg en begeleiding op maat  georganiseerd waardoor de zelfredzaamheid wordt vergroot, de kwaliteit van het leven wordt verbeterd en kosten kunnen worden bespaard.

Ouderen die al deelnemen aan SamenOud behouden deze zorg en begeleiding. Nieuwe 75-plussers stromen in via de huisarts. De huisarts indiceert en selecteert op zorgbehoefte van de oudere. Meer weten over SamenOud? Kijk op de website: www.samenoud.nl