Regio

Ontmoet Geheugenpoli Zorggroep Meander op dementiesymposiumGRONINGEN - Op dinsdag 4 november kunt u de Geheugenpoli van Zorggroep Meander ontmoeten op de informatiemarkt tijdens het symposium ‘Samenspel en dementie’ in De Oosterpoort in Groningen.

Tijdens het symposium ‘Samenspel en dementie’ staat de participatiesamenleving centraal en is bedoeld voor mantelzorgers, zorgprofessionals, gemeentefunctionarissen met zorg(inkoop) in hun portefeuille en alle anderen die bij de zorg rondom dementie betrokken zijn.

Naast een aantal gastsprekers, waaronder Sjef van Bommel, Anneke van der Plaats, Jan Telgen en Gerdi Verbeet is er een informatiemarkt met 37 (zorg)organisaties. Het symposium wordt georganiseerd in het kader van het tienjarig bestaan van Team290.

Aanmelden en meer informatie: www.team290.nl of www.facebook/samenspelendementie