Overslaan en naar de inhoud gaan

UITOEFENING VAN HET KIESRECHT DOOR

Door op vrijdag, 20 oktober, 2006 - 14:30
De burgemeester van Veendam herinnert in verband met de op woensdag, 22 november 2006 te houden verkiezing van de leden van de TweedeKame r der Staten-Generaal aan de onderstaande bepalingen van de Kieswet.

1. Volgens artikel J 10 van de Kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat iedere stemgerechtigde werknemer, die bij hem/haar in dienstbetrekking is, gelegenheid ontvangt om aan de verkiezingen deel te nemen, voor zover hij/zij dat niet buiten zijn werkuren kan doen. Deze verplichting geldt niet ten aanzien van de werknemers, die binnen de voor de stemming bepaalde tijd geen dienst verrichten in een gemeente, waar zij aan de stemming kunnen deelnemen, of in een aangrenzende gemeente. Indien laatstgenoemde werknemers evenwel, om aan de stemming deel te nemen, niet langer dan twee achtereenvolgende uren behoeven te verzuimen, geldt vorengenoemde verplichting van de werkgever wel.

2. Op grond van artikel Z 9 van de Kieswet wordt de werkgever die de hierboven vermelde, hem/haar opgelegde verplichting niet nakomt, gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van de tweede categorie.

Plaats: Veendam
Datum : dinsdag 17 oktober 2006

De burgemeester voornoemd,

A. Meijerman