Overslaan en naar de inhoud gaan

Ondertekening convenant OVC en gemeente

Door op zaterdag, 7 oktober, 2006 - 22:05
Afgelopen vrijdag middag is in het gemeentehuis ondertekening plaats gevonden van het convenant dat de gemeente Veendam samen met Ondernemersvereniging Veendam Centraal (OVC) heeft opgesteld. Het gaat hierbij om de actualisering van het bestaande convenant. Met de ondertekening willen de OVC en de gemeente de bestaande goede overlegstructuur voortzetten. Vanuit de OVC ondertekent de voorzitter van de OVC, Ko Niemeijer, het convenant. Vanuit de gemeente betreft dit burgemeester Ab Meijerman.

Het doel van het convenant is dat de OVC en de gemeente het hoofdwinkelcentrum van Veendam als recreatief, commercieel winkelgebied willen versterken. Dit door bijvoorbeeld de bestaande kwaliteit van winkels te borgen en/of te bevorderen. Het winkelcentrum zou een nog sterkere positie in de regio moeten verkrijgen.

In het convenant staan de werkafspraken vermeld, die betrekking hebben op de volgende onderwerpen:
- ruimtelijke herontwikkeling
- parkeren en bereikbaarheid
- beheer en openbare ruimte
- communicatie en activiteiten
- evenementen


Zowel de gemeente als OVC spreken zich in positieve wijze uit over de totstandkoming van het convenant en de onderlinge communicatie.