Oud Veendam

Oud WildervankRink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


In Wildervank heb je delen die stil lijken te hebben gestaan in de tijd. Wanner je het met oude foto's vergelijkt is er weinig veranderd. Allen het straatbeeld is veranderd en de panden hebben een andere functie gekregen. Maar de panden staan er nog en hebben de tand des de tijd goed doorstaan.

Zo'n stukje Wildervank is de omgeving van de oude Mulo en het postkantoor. Tussen deze twee karakteristieke panden staat het oude schoolmeestershuis. Op de plaats waar tot 1990 de Mavo in Wildervank gehuisvest was stond reeds in 1858 het eerste schoolgebouw. Het betrof hier in eerste instantie een zgn. Fransche school die reeds in 1855 was opgericht. In 1860 werd dit een M.U.L.O.

In 1872 werd er een nieuwe school gebouwd die in 1911 werd vervangen door het gebouw dat we nu nog steeds op deze plek kunnen vinden. Als gevolg van de Mammoetwet in 1968 veranderde de naam in Mavo Wildervank. De school kende een gestage groei die uitbreidingen in 1952, beginjaren zestig, 1975, 1979 en 1982 noodzakelijk maakte.

In 1990 vond er een fusie plaats met de LTS en Huishoudschool in Veendam waardoor de Mavo Wildervank opging in de nieuwe scholengemeenschap De Vaart in Veendam.

Het pand van het voormalige postkantoor dateert van 1912. Reeds in 1850 kende Wildervank een hulppostkantoor dat in 1880 de functie kreeg van een volwaardig postkantoor.

Maar postkantoren zijn niet meer van deze tijd en ook het postkantoor te Wildervank verloor zijn oorspronkelijk functie. Gelukkig zijn de panden wel behouden gebleven voor het Wildervanker straatbeeld.