Overslaan en naar de inhoud gaan

Kansen om Groningers meer te betrekken bij de natuur

Door op vrijdag, 21 juni, 2013 - 10:15

PROVINCIE GRONINGEN - Groningers geven het belang van natuur een 8,5. Zij vinden natuur en landschap belangrijk voor de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 40% van de inwoners zou een actieve bijdrage willen leveren. Dit blijkt uit een onderzoek naar natuurbeleving onder 800 Groningers.

De Groninger natuur onderscheidt zich van andere provincies door rust, ruimte en weidsheid, zo vinden de Groningers. Zij vinden dat de beleidsmakers vooral aandacht moeten besteden aan het herstellen van dit typisch Groninger landschap.
Een derde van de respondenten is lid van een natuurorganisatie. Men voelt zich vooral verbonden met de natuur in de eigen buurt. Dorpelingen maken wat vaker gebruik van de natuur dan stedelingen. Zo vragen bewoners van het Hogeland vooral aandacht voor Nationaal Park Lauwersmeer, Oost-Groningers voor toegankelijkheid en de Stadjers vinden fietsen en de Wadden belangrijk.

Meer vrijwilligers
Gedeputeerde Staghouwer: "Nu al zetten veel vrijwilligers zich in voor de natuur. Uit het onderzoek blijkt dat er kansen liggen om meer Groningers een actieve rol te geven in het beheren en beleven van onze natuur. Samen met de natuurorganisaties, IVN en agrarisch natuurverenigingen wil ik kijken hoe we deze mensen kunnen bereiken."

Een op de zeven Groningers zegt de afgelopen drie jaar actief betrokken te zijn geweest bij de natuur. Dit zijn met name plattelanders. 4 op de 10 Groningers is nog niet actief en is wel bereid een actieve bijdrage te leveren. Onbekendheid met mogelijkheden is de belangrijkste reden waarom zij nog niet actief zijn. Bij ouderen is vooral toezicht houden in de natuur populair, jongeren werken het liefst mee aan onderhoud. Volgens de respondenten kunnen meer mensen gemobiliseerd worden wanneer bijvoorbeeld een boswachter of agrarisch natuurverenging dit werk regisseert of faciliteert. Daarnaast geldt ‘jong geleerd, oud gedaan'. Educatie op scholen vinden de deelnemers aan het onderzoek belangrijk. Ook natuurorganisaties moeten een nog actievere rol spelen om kinderen meer in aanraking te laten komen met de natuur.

Over het onderzoek
De provincie Groningen heeft onderzoek laten uitvoeren door onderzoeksbureau Aha! om meer zicht te krijgen op hoe Groningers natuur en landschap beleven en gebruiken. Wat verstaan zij onder natuur en hoe willen zij betrokken zijn bij het ontwikkelen en beheren van natuur? Een representatieve groep van 400 Groningers heeft een digitale enquête ingevuld met vragen over beleving van natuur en betrokkenheid bij natuur en landschap. Parallel hieraan konden alle Groningers zich uitspreken aan de hand van een aantal stellingen op internet. 430 inwoners deden hieraan mee, waaronder leden, vrijwilligers en donateurs van natuur- en landbouworganisaties.