Overslaan en naar de inhoud gaan

Ministerie Economische Zaken stimuleert inzet groene vrijwilligers

Door op dinsdag, 2 april, 2013 - 13:33

Samen werken aan mooi landschap met Groen en Doen

REGIO - Groen en Doen gelooft in samen werken aan een mooi landschap. Het is een programma van het ministerie van Economische Zaken om vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en ‘groen in de stad' te ontwikkelen en te stimuleren. Het ministerie heeft twee miljoen euro vrijgemaakt voor dit project. Voor een bedrag van 1,2 miljoen euro kunnen zes vrijwilligersorganisaties, waaronder Landschapsbeheer Nederland, aan de slag met concrete projecten voor het opleiden en trainen van vrijwilligers.
De organisaties zijn Landschapsbeheer Nederland (de koepelorganisatie van Landschapsbeheer Groningen), De12Landschappen, IVN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna. Deze zes landelijke organisaties werken nauw samen, onderling en met vele kleine lokale vrijwilligersorganisaties.
Het project van Landschapsbeheer Nederland omvat het in 12 provincies opleiden van nieuwe en huidige vrijwilligers met speciale aandacht voor Arbo en veiligheid bij het werken in het landschap. Hierbij wordt nauw samengewerkt met andere vrijwilligersorganisaties, zowel landelijk (o.a. IVN en Natuurmonumenten) als lokaal (Scouting).

De activiteiten moeten leiden tot 24 nieuwe vrijwilligersgroepen met minimaal 10 leden die in 2013 minimaal een dag werk verzetten in het landschap. Door deze extra prikkel wordt naar verwachting jaarlijks bijna 1.500 extra uren in het landschap gewerkt. Intussen is het project Groen en Doen ook in Groningen van start gegaan. Voor Landschapsbeheer Groningen zijn dat de volgende door het ministerie van Economische Zaken gefinancierde projecten:

Vruchtbomenbrigade
Vruchtbomen en boomgaarden zijn over de hele provincie Groningen terug te vinden, van een enkele boom op een erf tot de grotere van oudsher productie boomgaarden. Vanuit de biodiversiteit zijn deze groene knopen in het landschap uitermate interessant, zo komen er veel insecten af op de bloei en het fruit wat weer een aantrekkingskracht heeft op diverse vogelsoorten. Binnen Groen en Doen is LBG bezig met het opzetten van een vruchtbomenbrigade waarbij de snoei van deze (voornamelijk) hoogstamvruchtbomen door enthousiaste vrijwilligers wordt uitgevoerd. Dit vraagt om een gedegen opleiding en training die door landschapsbeheer Groningen wordt verzorgd.

Vrijwilligersgroepen
In Winsum is vanuit een actief bewonerscomité een vaste vrijwilligersgroep opgestart die de unieke dorpsboomgaard en singels met knotelzen gaat beheren. De dorpsboomgaard bestaat uit maar liefst 110 vruchtbomen en is als groene long midden in het dorp gelegen. Naast behoud van de boomgaard is het doel voor de vrijwilligers ook kennisuitbreiding en -uitwisseling en bevordering van de ecologie binnen de boomgaard. De vrijwilligersgroep wil diverse activiteiten en werkdagen door het jaar heen gaan organiseren onder de hoede van LBG. Hiervoor volgen ze vanuit het project de basiscursus fruitboom snoeien.

Kerken in het Groen
Vanuit het project Kerken in het Groen is kortgeleden het kerkje en hofje van Vriescheloo gerestaureerd. In dit dorp is een nieuwe groep vrijwilligers actief met als doel het voortbestaan te waarborgen door het uitvoeren van jaarlijks onderhoud aan het groen. Ook in het dorpje Wildervanck is een vrijwilligersgroep actief na herstel van het kerkhof rond Margareta Hardenbergkerk. Beide vrijwilligersgroepen krijgen hiervoor een opleidingstraject waarbij zowel groen als cultuurhistorie een belangrijke rol spelen.

B(l)oeiende bosranden
Vanuit de dorpen Zuurdijk en Houwerzijl zijn dorpsbewoners door vrijwilligersgroepen actief aan het werk in de plaatselijke dorpsbosjes. Aan de hand van een beheerplan worden deze van oudsher genoemde ruilverkavelingsbosjes onderhouden en zo de natuur- en belevingswaarde verhoogd. Deze groepen zijn ontstaan vanuit het project B(l)oeiende bosranden. LBG faciliteert en ondersteunt door Groen en Doen de nieuwe vrijwilligersgroepen tijdens de werkdagen. Hiervoor staan onder meer cursussen op stapel om deelnemers op te leiden voor het plegen van kleinschalig onderhoud.

Nog in ontwikkeling
Maar Landschapsbeheer Groningen heeft meer in de aanbieding. Zo zijn we bezig met:

  • Het opzetten van een goed uitleensysteem voor(educatie) materialen (later dit jaar);
  • Het opzetten van een scholingsprogramma voor vrijwilligers (volop in ontwikkeling);
  • Het aanschaffen van diverse persoonlijke beschermingsmaterialen ter bescherming van de vrijwilliger (volgt).