Overslaan en naar de inhoud gaan

Bezuinigingen Openbaar Groen zichtbaar

Door op maandag, 10 juli, 2006 - 21:13
Beeld Parkstad blijft zoveel mogelijk gehandhaafd

Zoals bekend moet de gemeente bezuinigen. De gemeenteraad heeft in 2005 besloten dit onder andere te doen op openbaar groen. Inmiddels worden de eerste bezuinigingsmaatregelen zichtbaar. In 2008 zal de beoogde bezuiniging moeten zijn gerealiseerd. De gemeente probeert zoveel mogelijk het beeld van Parkstad Veendam in stand te houden.

Om verantwoord te kunnen bezuinigen, maar ook rekening te houden met Veendam als Parkstad, is gezocht naar verschillende bezuinigingsmaatregelen. Hierin blijven de belangrijkste beeldbepalers bestaan. Denk bijvoorbeeld aan de middenberm van de Sorghvlietlaan. Deze zal volledig intact blijven. Het fraaie middenbermbeeld wordt zelfs versterkt door aan de bermzijden de hagen en struiken te vervangen door bermgras. Op een aantal plaatsen worden gazons die geen directe relatie hebben met de woonomgeving omgevormd naar bermgras.

Daarnaast zal geleidelijk het aantal oudere bomen verminderen. Het gaat dan vooral om bomen die door verdunning kunnen worden verwijderd. Denk bijvoorbeeld aan een rij bomen waarvan ze om en om worden weggehaald in plaats van direct naast mekaar. Hierdoor vindt nauwelijks aantasting plaats van het bestaande beeld.

Zieke en dode bomen worden vervangen als ze behoren tot de hoofdstructuur (denk aan straten zoals Sorghvlietlaan, Bernhardlaan, Julianalaan, Pinksterstraat, Wilkensstraat, Vredenrustlaan, Meezenbroekstraat, Voormolenstraat). In de nieuwe wijken (bijvoorbeeld Woellust, Golflaan) worden nieuwe bomen geplant. Het aantal oudere bomen zal afnemen, maar het aantal nieuwe, jonge bomen zal stijgen.

Met dit type ingrepen wordt een bijdrage geleverd aan de bezuinigingen met inachtneming van het blijvende imago van Parkstad. Vragen over de bezuinigingen op openbaar groen? Neem dan contact op met de gemeente Veendam, Jan Vedder, t. 0598-652473.