Oud Veendam

Transport, deel 1Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@wanadoo.nl


Nog steeds is Nederland een fietsland bij uitstek. Zo was het ook zo'n honderd jaar geleden. Het rijwiel was het meest gebruikte transportmiddel voor de gewone man. De mensen op deze opname zijn massaal samen gekomen lopend of op de fiets. Autoverkeer kwam in die tijden nog nauwelijks voor. Men aanschouwt hier een historische optocht gehouden ter gelegenheid van het 100 jarige onafhankelijkheidsfeest in 1913. De foto is gemaakt ter hoogte van de plaats waar het Beneden Westerdiep overgaat in het Prins Hendrikplein.

Werkpaarden voor de kar zul je vandaag de dag niet snel meer tegenkomen. Tegenwoordig worden de paarden meestal voor de hobby gehouden en worden voor een uitstapje af en toe nog voor de wagen gespannen. Honderd jaar geleden was een paard en wagen iets heel normaals in het Veendammer straatbeeld. Veel ambachtslieden, venters, boeren, enz. hadden een paard en wagen om goederen te vervoeren. Deze opname toont een prachtig voorbeeld van het gebruik van paarden al dan niet ingespannen. Van rechts naar links aan bakkerskar, er gelijk achter een ruiter te paard, en links een platte kar met paard. Op de brug loopt een boer met een paard aan de leidsels.

De eerste vrachtwagen die Veendam rijk was werd aangeschaft door oa. De Graaf en enkele middenstanders. Daar het vervoer per bode hen teveel tijd kostte schaften ze zelf een kleine vrachtwagen aan. Een vrachtwagen was in die tijd, jaren twintig, nog een zeldzaamheid. We zien de vrachtwagen, die reed op cushionbanden, rijden in de Kerklaan. Waar een bode twee dagen gebruikte voor het vervoer vanuit de stad deed de vrachtauto dit in één dag.

Het water was in de Veenkoloniën natuurlijk een transportweg bij uitstek. Een van de markantste transporten was het transport van boomstammen naar de houtzagerijen van Wilkens en Meihuizen. De bemanning van de sleper met de naam ‘Vlug' sleepte met veel kundigheid de grote vlotten met boomstammen door de smalle kanalen. Hier passeert de sleper de Willemsbrug op weg naar de houtzagerij van Meihuizen in Wildervank. De Willemsbrug gaf in vroeger dagen toegang tot de achtergelegen Willemsstraat. Naast het slepen van houtvlotten werden de slepers ook ingezet om pontons met lading door de kanalen te slepen.

Om je goederen in vroeger dagen van A naar B te krijgen was een beurtschipper een uitgelezen mogelijkheid. Hij onderhield meestal een beurtvaart tussen twee plaatsen meestal de stad Groningen. Men kon goederen meegeven met de tussengelegen plaatsen als bestemming. Naast goederen werden in de tijd van de Snikke ook mensen vervoerd. Wegen waren in vroeger dagen niet altijd even goed berijdbaar dus bleef het vervoer over water over. Hier zien we het beurtschip van schipper Ten Kley uit Wildervank die een dienst van Wildervank/Veendam naar de stad Groningen onderhield. Beurtschippers vind je tegenwoordig niet meer. Het transport van stukgoederen is reeds lang geleden overgegaan op wegtransport.