Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkeershinder door aanleg rotonde J. Bruggemalaan- F.J. de Zeestraat

Door op dinsdag, 11 april, 2006 - 21:00
Verkeershinder door aanleg rotonde J. Bruggemalaan- F.J. de Zeestraat Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de werkzaamheden omtrent de aanleg van de rotonde zijn gestart.

Nutsbedrijven De komende 2 weken t/m vrijdag 21 april a.s. zullen er op de kruising werkzaamheden worden verricht door de nutsbedrijven. Het verkeer op de kruising zal als gevolg daarvan enige hinder kunnen ondervinden, doordat tijdelijk rijstroken gedeeltelijk worden afgezet.

Uitvoering werkzaamheden Vanaf maandag 24 april a.s. zal gestart worden met de gefaseerde aanleg van de rotonde. De eerste weken tot omstreeks vrijdag 19 mei a.s. zal het zuidelijke deel van de rotonde worden aangelegd, waarbij de kruising voor verkeer van en naar het zuiden zal zijn afgesloten. Aansluitend zal het noordelijke deel van de rotonde worden aangelegd waarbij de kruising voor verkeer van en naar het noorden zal zijn afgesloten.

Op de oost-west verbinding via de J. Bruggemalaan zal het verkeer zijn doorgang kunnen blijven vinden. Het verkeer op de kruising zal tijdens de werkzaamheden door middel van een tijdelijke verkeersregelinstallatie worden geregeld. Overigens moet ook rekening worden gehouden met mogelijke kortdurende stremmingen. De overlast voor het verkeer op de kruising zal dan ook aanzienlijk kunnen zijn.

Wij adviseren u daarom de komende tijd de kruising zoveel mogelijk te mijden en een andere route te nemen.

Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk middels bebording worden omgeleid.

Eind juni 2006 zullen de werkzaamheden moeten worden afgerond, zodat aan de overlast voor het verkeer dan ook een einde zal zijn gekomen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Venema van het team Nieuwe Werken, telefoonnummer 652461.

- Tijdens de aanleg van de 1e fase (zuidelijke deel) zal het verkeer over de kruising gebruik kunnen maken van het bestaande nog aanwezige asfaltverharding (noordelijke deel). - Tijdens de aanleg van de 2e fase (noordelijke deel) zal het auto- en fietsverkeer moeten rijden over de dan aangelegde nieuwe puinfundering (zuidelijke deel). Het asfalt is dan nog niet aangebracht. Technisch gezien is het namelijk wenselijk de asfaltconstructie aan het eind van het werk in 1 maal aan te brengen. Bovendien is het gezien de krappe ruimte waarbinnen de rotonde moet worden aangelegd niet verantwoord om de asfalteringswerkzaamheden uit te voeren, terwijl het verkeer over de kruising blijft rijden. Mede omdat het fietsverkeer dus ook over de puinfundering zal moeten rijden zal de aannemer de puinfundering in een goede conditie moeten houden.

- Aan het eind van het werk medio juni zal de gehele kruising worden geasfalteerd. Tevens zal dan de wegbelijning worden aangebracht. De kruising zal dan ook een aantal dagen (maximaal een week) geheel voor alle verkeer worden afgesloten. Er zullen dan ook extra wegafzettingen en omleidingborden worden geplaatst. Het oost-west verkeer visa versa zal dan vooral via de (Verlengde) Van Beresteijnstraat moeten gaan rijden.