Nieuws

Veendammer Wind 12 november 2011 
Jan van der Laan bij Radio Parkstad

Columnist Jan van der Laan laat wekelijks op Parkstadveendam.nl, zijn licht schijnen over het wel en wee van Parkstad Veendam. Tevens kunt u zijn column iedere zaterdag beluisteren bij Radio Parkstad om 12:02 uur.


Als er niet al te veel politieke wind is in de Veendammer politiek, dan heb ik nog wel eens de neiging om eens in de in het verleden uitgesproken columns te kijken welke zaken er op dat moment aan de orde waren. In de column van medio april 2000 stond het volgende over het verkeer naar aanleiding van het enkelbaans maken van de Sorghvlietlaan.

"Het is overigens niet alleen de automobilist, die zich niet correct gedraagt in het verkeer. Probeer maar eens te tellen hoeveel bromfietsers te hard rijden; je raakt dan echt de tel kwijt. Bovendien zien ze er niet tegenop om auto's rechts in te halen, wat uiteraard geheel uit den boze is en bijzonder gevaarlijk.

Ook fietsers hebben over het algemeen geen enkele behoefte om zich aan afspraken te houden. Als het donker is, zijn er veel fietsers, die voor- noch achterlicht voeren. Het aangeven van de richting wordt blijkbaar als kinderachtig beschouwd. Dat je met niet meer dan twee fietsen naast elkaar mag rijden, is een regel, die kennelijk vergeten wordt zodra de basisschool wordt ingeruild voor het voortgezet onderwijs. En dan heb ik het nog niet over het hanteren van de bestaande voorrangsregels.

Kortom, het verkeer is in de laatste tientallen jaren enorm in omvang toegenomen, en dan doel ik vooral op het aantal bromfietsen, motoren en auto's, waardoor uiteraard de verkeersveiligheid ook onder grotere druk is komen te staan, maar bovendien worden de verkeersregels en voorschriften veel slechter nagekomen, waardoor die druk nog vele malen groter wordt.

Het lijkt er veel op, dat veilig gedrag in het verkeer niet meer een vanzelfsprekendheid is, maar dat alleen maar te realiseren is als het afgedwongen wordt. En dan doel ik op afdwingen met de harde hand van het gezag, dus middels verkeers- en snelheidscontroles en boetes bij overtredingen.

Ik kom dan weer terug bij de Sorghvlietlaan en de maatregelen, die daar zijn genomen of mogelijk nog genomen zullen gaan worden. Die maatregelen kosten erg veel geld, terwijl - zie het enkelbaans maken - het altijd de vraag blijft of er voldoende van uit straalt om de verkeersdeelnemers tot acceptabel gedrag te bewegen.

Misschien is het maar beter om door middel van blijvende snelheidsremmende maatregelen - drempels, verkeerslichten, flitspalen of iets dergelijks - gecombineerd met een strengere politiecontrole de automobilisten te dwingen om de Sorghvlietlaan veilig te malen voor de overstekende schoolkinderen.

Maar eigenlijk zou je op dit moment in de hele gemeente dit soort zware maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen, dat de verkeersveiligheid gaat toenemen. Natuurlijk realiseer ik mij, dat een dergelijk beleid niet tot de mogelijkheden behoort.

Er blijft derhalve niets anders over dan er middels publiciteit op te hameren, dat wijzelf als verkeersdeelnemer veel verantwoordelijkheid dragen voor een veiliger verkeer. Want bij goed wonen en leven in Parkstad Veendam hoort ook het veilig deelnemen aan en het je netjes gedragen in het verkeer!"

Tot zo ver het verhaal van april 2000. En je kunt niet anders dan de conclusie trekken dat er in de afgelopen 11 jaar maar weinig op dit gebied is gewijzigd.

Overigens is het deze week tijdens de gemeenteraadsvergadering wel duidelijk geworden, dat niet alleen in het verkeer maar ook in de politiek de kans op aanrijdingen niet denkbeeldig is.

Met name tussen de beide collegepartijen Gemeentebelangen en Partij van de Arbeid leek er duidelijk sprake te zijn van een toenemende spanning. Nu is dit op zich geen zaak die vreemd is aan de politiek, maar als dit zich toch wel vrij onverwacht voor doet, zonder dat daar een voor het publiek zichtbare aanleiding aanwezig is, dan zal toch zeker de vraag aan de orde gaan komen hoe dit verder zal gaan en wat dit in de praktijk gaat betekenen.

Het is in elk geval te hopen dat dit geen negatieve invloed zal gaan hebben op de wijze, waarop wij in Parkstad Veendam kunnen wonen en leven!!