Nieuws

GemeenteBelangen bezorgt over huisvestingseniorenactiviteiten Compaen VeendamCOMPAEN - GemeenteBelangen heeft een brief gestuurd aan het college van Burgemeester en Wethouders en aan de raadsleden waarin zij hun bezorgheid uiten over het onderbrengen van de seniorenactivieiten in het nieuwe gebouw van Compaen.

Hieronder een weergave van de inhoud: 

In aansluiting op onze brief over de problemen bij het onderbrengen van seniorenactiviteiten in de nieuwe vestiging van Compaen aan het Salwaplein willen wij nogmaals wijzen op de beloftes en verplichtingen die Compaen heeft aangegaan t.o.v.deze doelgroep.

We zijn door diverse senioren benaderd en het blijkt dat niet voldoende rekening is gehouden met de behoeften van oudere mensen en hun activiteiten. Compaen lost dit momenteel op door diverse groepen een tijdelijk onderkomen aan te bieden in andere locaties in de gemeente.

Met een royaal gebaar gaat Compaen de kosten vergoeden die aan de betreffende verhuurders moet worden betaald. Wij denken dat dit niet de bedoeling is, Compaen heeft zelf beloofd om voor de senioren een passende gelegenheid te creëren in het nieuwe gebouw en dit niet te gaan uit besteden.

Als we goed zijn ingelicht is de grote zaal van het Jacob Bruggemacentrum nog steeds beschikbaar. Het JB Centrum heeft jarenlang op een uitstekende wijze dienst gedaan voor de senioren dus waarom hiervan niet weer gebruik te maken.

GemeenteBelangen heeft zich steeds verzet tegen het sluiten van het JB Centrum en pas na de belofte dat voor alle gebruikers een passend alternatief in het gebouw aan het Salwaplein zou worden gerealiseerd hebben wij ingestemd met de sluiting van het JB Centrum.
De kostenbesparing die hierbij voorop stand wordt teniet gedaan door de extra kosten die Compaen nu aan externe verhuurders moet betalen.

Middels deze brief willen we het college vragen om op korte termijn met Compaen in overleg te gaan en een oplossing te vinden voor deze vervelende situatie.

Fractie GemeenteBelangen Veendam