Nieuws

Veendammer wind 8 oktober 2011 


Jan van der Laan bij Radio Parkstad

Columnist Jan van der Laan laat wekelijks op Parkstadveendam.nl, zijn licht schijnen over het wel en wee van Parkstad Veendam. Tevens kunt u zijn column iedere zaterdag beluisteren bij Radio Parkstad om 12:02 uur.


Het is niet vol te houden, dat er deze week niets is gebeurd op politiek gebied in onze gemeente. Het college van burgemeester en wethouders heeft namelijk alle raadsleden en andere betrokkenen per e-mail voorzien van een groot deel van de gemeentebegroting 2012.

Er is echter ook probleem meegezonden. Het verzonden pakket is niet compleet omdat er nog op een aantal punten beslissingen moesten worden genomen en daardoor is het niet mogelijk om het geheel op te nemen en te beoordelen.

Dit wordt ook bemoeilijkt door het feit, dat het om een pakket van 185 pagina's gaat, die op korte termijn in boekvorm worden aangeboden en die je in die wetenschap uiteraard niet gaat kopiëren, waardoor het lezen ervan wel erg moeilijk is.

Vast staat in elk geval wel, dat het geen vrolijk verhaal gaat worden, want de uit te voeren taken zijn in het kader van het vernieuwd regeringsbeleid toegenomen en de binnenkomende financiële middelen nemen af .

Dit deel sluit ik nu dus voorlopig af, maar ere zijn wel een paar andere zaken, die de aandacht vragen als je er althans van uit gaat, dat regeren vooruitzien is.

Lang geleden was de inzet van de regering om werkgelegenheid van met name Den Haag naar andere delen van het land te verplaatsen, maar nu wordt er hard gewerkt aan het voorbereiden van de omgekeerde weg. Dat zou voor Veendam wel eens slecht kunnen uitpakken, want er is al een stevig deel van de werkzaamheden van de RDW naar Groningen verplaatst, maar dit zou ook wel eens van betekenis zijn voor dat deel, dat hier nog in aanwezig is,

Het is te hopen dat dit niet gaat gebeuren, want anders zou het een duidelijk negatief effect hebben op de werkgelegenheid in in onze gemeente.

Verder beginnen er weer geluiden op te komen op de onder-grondse opslag van CO2 (kooldioxyde dus), toch maar weer in het noorden aan de orde te stellen, want economisch zou dat een versterking zijn.

Ik heb nog niet zo heel lang geleden al aangevoerd, dat de ondergrondse opslag van CO2 wellicht voor het moment mooi lijkt, maar dat er mogelijk zeer grote veiligheidsaspecten aan zitten voor de wellicht verre toekomst. Op die gronden heb ik mij toen ervoor uitgesproken om als dit aan de orde zou moeten komen alles op alles te zetten om dit te voorkomen.

Naar mijn mening zal de discussie over dit onderwerp weer op moeten laaien als - behalve de minister van economische zaken en de voorzitter van het VNO Noord - meerderen voor deze gevaarlijke opslag gaan pleiten.

Verder is ook de discussie over het plaatsen van windmolens nog niet afgesloten. De centrale overheid heeft de mogelijkheid om bestuurlijk beslissingen te nemen en er zijn al aanwijzingen, dat dit ook zal gaan gebeuren. Als daarbij de plaatsing zoals aangegeven in het Provinciale Omgevingsplan zou worden aangehouden, dan zal ook op dit punt scherp moeten worden gereageerd om plaatsing langs de N33 te voorkomen.

De hiervoor genoemde zaken wijzen erop, dat de gemeentelijke politiek op dit moment misschien er rustig lijkt, maar dat er in de komen de tijd wel eens erg veel zal moeten gebeuren om ervoor te zorgen, dat het in Parkstad Veendam goed leven, wonen en werken blijft!!