Nieuws

Veendammer Wind 24 september 

Jan van der Laan bij Radio Parkstad

Columnist Jan van der Laan laat wekelijks op Parkstadveendam.nl, zijn licht schijnen over het wel en wee van Parkstad Veendam. Tevens kunt u zijn column iedere zaterdag beluisteren bij Radio Parkstad om 12:02 uur.


De gemeenteraad van onze gemeente komt maandag aanstaande eindelijk weer eens een keer in vergadering bijeen, nadat dit ruim 2 maanden niet is geschied. Het is overigens wel de vraag of daarmee weer een periode van veel politieke activiteit aanbreekt, want de raadscommissies, welke begin oktober zouden worden gehouden, namelijk die van BEM en SLM gaan niet door omdat er blijkens mededeling uit het college geen agendapunten voor zijn.

Voor de vergadering van maandag is de meeste tijd uitgetrokken voor het structureel invoeren van gratis parkeren in het centrum van Veendam. Als tegen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders "ja"wordt gezegd dan komt daarmee een einde aan een jarenlange periode, waarin het al of niet gratis parkeren regelmatig aan de orde was.

Het mag dan gratis parkeren worden genoemd, maar dat gratis heeft dan betrekking op de automobilisten, die niet voor het parkeren hoeven te betalen. De feitelijke kosten worden gedragen door de gemeente met een bijdrage van de middenstanders in het centrum.

Voor het overige staan er naar het zich laat aanzien geen punten op de agenda, die veel discussie met zich mee gaan brengen, behalve dan misschien het voorstel met betrekking tot de in te stellen rekenkamercommissie.

Het blijft al met al toch vreemd, dat er in tegenstelling tot voorgaande jaren zo weinig zaken zijn, waarover de gemeenteraad beslissingen zal moeten nemen. Wij mogen overigens aannemen, dat dit over een niet al te lange tijd wel anders gaat worden, want in de komende gemeentebegroting zullen zeker de noodzakelijke bezuinigingen aan de orde komen.

Bovendien lijkt het niet onwaarschijnlijk dat de verschuiving van taken van de centrale overheid naar gemeenten ook op ons af gaat komen en zeker in dat geval ook aanleiding zal zijn voor een oplaaiende discussie.

Verder zou het mij ook niet verbazen, als er een aantal punten, waarover in de commissies informatie is gegeven ook nadrukkelijker aan de orde gaan komen. Ik denk hier aan bijvoorbeeld bouw- of nieuwbouwplannen in de verlengde Kerkstraat en op het Kerkplein en de aanleg van een serie parkeerplaatsen daar waar nu de sloop plaatsvindt van de technieklokalen van de Winkler Prins.

Dan lijkt er verder discussie los te gaan breken rond het Jakob Bruggemacentrum. Dit gebouw is niet meer in gebruik, omdat de activiteiten nu in het nieuwe pand van Compaen plaatsvinden of plaats gaan vinden. Rond de nieuwe bestemming van het oude centrum lijkt er een conflict te ontstaan tussen een mogelijke koper en Compaen, die blijkbaar als verhuurder optreedt.

Uiteraard is dit geen zaak, die de gemeenteraad rechtstreeks aangaat, maar zoals ik al veel vaker heb aangegeven, houdt de gemeentepolitiek niet op bij de voordeur van het gemeentehuis.

Met de constatering, dat het kunstwerk op de Aqua-rotonde eindelijk een schoonmaakbeurt heeft ondergaan en dat het fontein in de van Beresteijnstraat nog steeds niet is hersteld aan de gevolgen van de aanrijding door een automobilist wil ik deze column beëindigen met het uitspreken van de hoop, dat de komende herfst weinig storm met zich mee zal brengen, maar wel voor veel politieke Veendammer Wind zal zorgen!