Regio

Fibromyalgie inloopmiddag in het Refaja ziekenhuisSTADSKANAAL - De Fibromyalgie patiëntenvereniging (FES) organiseert inloopmiddagen in het Refaja ziekenhuis voor mensen die in hun dagelijkse leven te maken hebben met fibromyalgie.

Wilt u een luisterend oor van een lotgenoot of wilt u gewoon meer informatie over dit ziektebeeld, dan bent u van harte welkom.

Op dinsdag 19 november van 14.00 tot 16.00 uur staan mensen van de FES voor u klaar in de hal van het Refaja ziekenhuis.

Regio

Super gezellige griezeldisco in zwembad MuntendamMUNTENDAM - Op vrijdag 1 november werd er door de stichting Jeugdwerkgroep Muntendam weer een zwemdisco in het D.G. Van den Noortbad te Muntendam georganiseerd. Dit keer was het thema Halloween-disco. Er was een grote opkomst van maar liefst 135 kinderen en de sfeer was zoals altijd erg gezellig. De kinderen waren van alle leeftijden aanwezig, waarvan een aantal jonge kinderen onder begeleiding van de ouders. Voor de muzikale noot zorgde zoals altijd DJ Jurjen Hofman. Er werd vooral gezwommen en gefeest maar ook veel gedanst, gestoeid, gesprongen, gespetterd, gezongen, van de glijbaan gegleden en de kinderen werden voorzien van een versnapering. Ook waren er veel ouders die een kijkje namen en er gezellig bij kwamen zitten. Uiteindelijk kon iedereen beamen dat deze Halloween-disco wederom een groot succes was.

Vrijdag 29 november a.s. wordt er een Sinterklaas-disco georganiseerd in het dorpshuis de Menterne in Muntendam. Aanvang: 19.00 uur. De disco duurt tot 21.30 uur. De entree is € 1,50 en alle basisschoolkinderen zijn welkom.

Regio

Inhoud en veelzijdigheid voeren de boventoon tijdens derde Veenkoloniale ConcerttourCONCERTTOUR - Voor de derde keer zullen solisten en ensembles afkomstig uit het Veenkoloniaal Symfonie Orkest hun opwachting maken op maar liefst drie mooi gelegen locaties binnen de gemeente Borger Odoorn om zich met een veelzijdig en gevarieerd programma te presenteren aan het publiek. Naast deze succesformule zal tijdens de concerttour, - beginnende in Cultuurpodium VANSLAG te Borger- o.a. de première plaatsvinden van het zojuist opgerichte 30 koppig Veenkoloniaal Concertkoor. Om de veelzijdigheid van deze concerttour te benadrukken zal -in Cultuurcentrum no. 11 te Valthermond- vanuit de Turkse muziekcultuur, verrassende en onvergelijkbare klanken worden voortgebracht uit de authentieke ‘Baglama' ( Turkse Saz ), een snaarinstrument dat na 2000 jaar nog niet aan populariteit heeft ingeboet binnen de Turkse cultuur. Ook zal de Turkse ‘Ney' te beluisteren zijn, een eeuwenoud Turks blaasinstrument, voorloper van de moderne fluit. Tot slot zal in Zandberg het volledige Veenkoloniaal Symfonie Orkest o.l.v. dirigent Lubertus Leutscher hun opwachting maken voor ‘Flute Concerto in D- major deel 1 van componist C. H. Reinecke en de meeslepende Symphony in D minor van de virtuoze componist César Franck.

Voor meer info programmering en de drie locaties: www.vkso.nu

Regio

De Jeugd van Tegenwoordig kick-off wereldrecordpoging langste concert ooitLEEUWARDEN - Onder de naam Serious Record zet Leeuwarden op 6 december de aanval in op het wereldrecord langste concert ooit. De recordpoging wordt afgetrapt in Stadsschouwburg de Harmonie met een optreden van De Jeugd van Tegenwoordig. Andere bevestigde acts zijn onder andere Stevie Ann, Handsome Poets, Make Believe, Amsterdam Klezmer band, Jacco Gardner en het Fries Jeugd Orkest. Serious Record is een initiatief van D'drive (school voor Creatieve Industrie), Poppodium Romein en Podium Asteriks. De opbrengsten van de recordpoging gaan volledig naar 3FM Serious Request dat dit jaar met het Glazen Huis naar Leeuwarden komt.

Het huidige wereldrecord staat op 360 uur, wat gelijk staat aan 15 dagen non-stop muziek, en is in handen van AJ's Music Café gevestigd in de Amerikaanse staat Michigan. Na de officiële kick-off van De Jeugd van Tegenwoordig in Stadschouwburg de Harmonie wordt het stokje overgenomen door Podium Asteriks, waar meer dan honderd acts gaan optreden. Op 13 december verhuist Serious Record, met een lopend optreden van de Amsterdam Klezmer Band, naar Poppodium Romein. Op 21 december moet daar, na 363 uur non-stop live muziek, rond 23:00 uur het record gebroken zijn.

Guinness Book of Records stelt strenge eisen aan de recordpoging. Zo moeten er bijvoorbeeld altijd minimaal 10 geregistreerde bezoekers aanwezig zijn en mogen bands tussen de nummers door niet langer pauzeren dan 30 seconden. Daarnaast staan de betrokken podia voor een grote facilitaire uitdaging. Bands en vrijwilligers die willen meewerken aan de recordpoging kunnen zich aanmelden via de website www.seriousrecord.nl.

Regio

Landelijk controlebericht NL-AlertNL-ALERT - Op maandag 4 november rond 12.00 uur, tegelijkertijd met de sirenetest, zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of zij hun mobiel goed hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat mensen niets hoeven te doen.

Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat mensen op dat moment het beste kunnen doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en beter worden geïnformeerd.

Alle aanbieders van mobiele telefonie ondersteunen NL-Alert. Vrijwel alle toestellen van populaire merken, zoals de Samsung, HTC en ook de nieuwste iPhones van Apple (4S, 5, 5c en 5s) kunnen NL-Alert ontvangen.

NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Om NL-Alert te kunnen ontvangen, moet je telefoon ingesteld zijn voor NL-Alert. Steeds meer nieuwe mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld op NL-Alert. Op een deel van de bestaande toestellen moet NL-Alert zelf worden ingesteld. In de instelhulp op www.nl-alert.nl staan de instructies om mobiele telefoons in te stellen.

Om te weten of het controlebericht goed is verzonden en ontvangen, wordt er na verzending van het bericht een evaluatie uitgevoerd. De ambitie voor het controlebericht van 4 november a.s. is dat 4 miljoen burgers dit bericht op hun mobiele telefoon ontvangen. Dit wordt gemeten via een representatieve steekproef onder burgers. De resultaten hiervan worden eind november verwacht.

Ook in 2014 zendt de overheid twee NL-Alert controleberichten uit.

Regio

Groninger gemeente en instellingen pakken veranderingen in de jeugdzorg samen opJEUGDZORG - De 23 Groninger gemeenten en de jeugdzorg instellingen in de provincie hebben de handen ineen geslagen en pakken de aanstaande verandering in het stelsel voor de jeugdzorg gezamenlijk op. In dit kader hebben zij een model ontwikkeld voor de inrichting van de jeugdzorg na de invoering van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015. Daarnaast hebben ze met elkaar afgestemd hoe zij ervoor gaan zorgen dat kinderen, jongeren en ouders met jeugdzorg dit ook na ingang van de nieuwe Jeugdwet blijven ontvangen, en hoe de frictiekosten voor de instellingen ten gevolge van de veranderingen beperkt blijven. De plannen zijn vastgelegd in een Regionaal Transitiearrangement. Hiermee is een belangrijke stap voorwaarts gezet in de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten. De Tweede Kamer heeft op 17 oktober jl. het wetsvoorstel hiervoor aangenomen.

In het kader van de nieuwe Jeugdwet is Nederland opgedeeld in 41 jeugdzorg-
regio's. De provincie Groningen is één van deze regio's. Elke regio moet vóór 31 oktober 2013 een Regionaal Transitiearrangement (RTA) aanleveren aan het Rijk.

Geleidelijke overgang en transformatieagenda
Basis van het RTA Groningen is de keus om uit te gaan van een geleidelijk scenario. Dit betekent dat er niet vanaf 1 januari 2015 voor 100% volgens de nieuwe werkwijze wordt gewerkt, maar dat er een overgangsperiode komt, die loopt tot uiterlijk 1 januari 2018. Deze ruimte is nodig om de verandering in het jeugdzorgstelsel zorgvuldig te laten plaatsvinden. Om wel de vaart erin te houden stellen gemeenten en instellingen samen een transformatieagenda op. Hier staat in wanneer wordt besloten over welke stap, en wanneer deze stappen vervolgens inhoudelijk geregeld moeten zijn.

Grote zorgen over financiën
In het RTA staat een onderverdeling van het budget in 2015, 2016 en 2017 en welke percentages zijn bedoeld voor de directe zorg, de vernieuwing van de zorg (transformatie) en de uitvoeringskosten voor de gemeente. De gemeenten en instellingen hebben daarbij wel grote zorgen over de financiën.

De decentralisatie van de jeugdzorg is gericht op het verbeteren van de jeugdzorg, maar gaat ook gepaard met een bezuiniging. Eerder is aangegeven dat het zou gaan om een bezuiniging van gemiddeld 3,5%, maar uit de meicirculaire van het Rijk blijkt dat dit voor Groningen op bijna 10% neerkomt. In bedragen: op basis van het huidige jeugdzorggebruik heeft de regio € 159 mln. euro nodig. Met een korting van 3,5% komt dit bedrag uit op € 153 mln. euro. Maar in de meicirculaire staat een bedrag van € 144 mln. euro. Dit tekort kan grote consequenties hebben voor de instellingen en in het verlengde daarvoor voor cliënten.

Deze zorgen worden gedeeld met het Rijk in een brief aan de Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd. Dit is de commissie die het Rijk, het IPO en de VNG hebben ingesteld om de voortgang van de decentralisatie van de jeugdzorg te monitoren. Het RTA van Groningen wordt op 31 oktober a.s. met de Transitiecommissie besproken. Het financiële probleem speelt in vrijwel alle regio's. Het Rijk heeft aangekondigd hier in december op terug te komen. In afwachting daarvan is het RTA van Groningen gebaseerd op de cijfers van het huidige jeugdzorggebruik.

Onder voorbehoud besluitvorming colleges en raden
Het arrangement is opgesteld door de stuurgroep Transformatie Jeugdzorg Groningen, in overleg met het Kernteam Zorginstellingen. De Stuurgroep bestaat uit wethouders die de gemeenten vertegenwoordigen en in het Kernteam zitten bestuurlijke vertegenwoordigers van de instellingen. De colleges van B&W van de 23 Groninger gemeenten bespreken deze week het Regionaal Transitiearrangement. Vervolgens wordt het arrangement aan de gemeenteraden voorgelegd. Tegelijkertijd wordt het - onder voorbehoud van besluitvorming door de raden - aan het Rijk gestuurd.

Nieuwe Jeugdwet
Met de nieuwe Jeugdwet worden gemeenten per 1 januari 2015 zowel bestuurlijk als financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van alle hulp, zorg en ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Doel van de wet is om de ondersteuning aan gezinnen en jongeren beter te organiseren, meer te doen aan voorkomen van problemen en snelle inzet van zorg op maat als het nodig is. De decentralisatie betekent dat de volgende geldstromen straks allemaal naar de gemeente gaan: gesloten jeugdzorg (rijk), geïndiceerde jeugdzorg (provincie), zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking en de persoonsgebonden budgetten jeugd-LBV en -GGZ (AWBZ-zorgkantoor) en jeugd-GGZ (ZVV- zorgverzekeraar). Dit gaat gepaard met een bezuiniging van resp. 4% op het budget van provinciale jeugdzorg en 25% op het budget van jeugdzorg uit de AWBZ. De wet is op 17 oktober jl. aangenomen door de Tweede Kamer en wordt eind dit jaar behandeld in de Eerste Kamer. Op 1 januari 2014 moet de nieuwe wet worden gepubliceerd


Transformatie Jeugdzorg Groningen

In 2012 hebben de 23 Groninger gemeenten en de provincie Groningen besloten het ingrijpende veranderproces in het kader van de stelselwijziging zorg voor jeugd gezamenlijk voor te bereiden en uit te voeren. In dit kader is medio 2013 het programma Transformatie Jeugdzorg Groningen in het leven geroepen. Bestuurders en medewerkers van gemeenten en instellingen werken samen in 13 projecten. Einddoel is dat de gemeenten in de provincie Groningen op 1 januari 2015 klaar zijn om de jeugd en hun ouders die dat nodig hebben de juiste zorg te bieden.

Meer informatie: www.tjzg.nl. U kunt TJZG ook volgen op Twitter: https://twitter.com/tjzgroningen

Regio

Lezingen en een bijzondere voorstelling in de OZGWINSCHOTEN/DELFZIJL - In het kader van de Week van de Chronisch Zieken organiseert de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) een aantal activiteiten. Op dinsdag 12 november is er in de personeelsflat op locatie Lucas een informatieavond getiteld ‘Patiënt aan zet', met vier korte lezingen onder voorzitterschap van RTV Noord presentator Jaap Nienhuis. Op vrijdag 15 november geeft Freek Slemmer, zelf kankerpatiënt, de voorstelling ‘Superchronisch, the best of 12,5 jaar Kahler' in het restaurant op locatie Delfzicht. Beide activiteiten beginnen om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). De toegang voor beide bijeenkomsten is gratis.

Lezingen ‘Patiënt aan zet'
Jaap Nienhuis, die regionale bekendheid geniet als presentator voor RTV Noord, zal op 12 november de lezingen ‘Patiënt aan zet' introduceren. Deze lezingen gaan over het leven met een chronische ziekte en wat je als patiënt zelf kan doen om de regie te behouden. Sprekers tijdens deze avond zijn een fysiotherapeut, een medisch maatschappelijk werker, een ziekenhuisapotheker en een ervaringsdeskundige. Zij staan stil bij onder andere het belang van bewegen en het trouw geneesmiddelen innemen, bij de mogelijkheden hoe je in het dagelijkse leven met een chronische aandoening omgaat en wat je als patiënt zelf kunt doen om te zorgen dat de zorg goed verloopt.

De voorstelling ‘Superchronisch'
Freek Slemmer, overlever van de ziekte van Kahler (botkanker), laat in zijn voorstelling zien wat het betekent om chronisch ziek te zijn. Maar ook dat het leven, ondanks beperkingen, heel mooi kan zijn! Krachtig, ontroerend, teder, realistisch, met grappen, anekdotes en directe vragen vertelt hij in Supermanshirt, pyamabroek en met infuuspaal zijn eigen patiëntenverhaal. Hij geeft antwoord op vragen als: welke behandelingen zijn er ondergaan, wat zijn de voor- en nadelen van behandelingen, wat voor impact heeft een chronische ziekte op je privéleven en hoe is het om met beperkingen te leven?

Informatie en aanmelden beide bijeenkomsten
Via 088-066 1000 of via facilitairmeldpunt@ozg.eu met opgave van de te bezoeken activiteit en het aantal personen.
Meer informatie over deze bijeenkomsten zijn te lezen op de website van de OZG: www.ozg.nl

Regio

Eerste Groninger BoerenburendagBOERENBURENDAG - Op 23 november 2013 is de eerste Boerenburendag. Veel Groningse boeren nodigen hun buren uit. Aan de keukentafel vertellen zij over hoe zij werken en over hun toekomstplannen. Buren en dorpsgenoten kunnen aangeven hoe zij het leven tussen landbouwbedrijven ervaren. Het initiatief is bedoeld om de band tussen boer en burger op het platteland te verstevigen en het onderling begrip te vergroten.

Henk Staghouwer: "Een goede buur is beter dan een verre vriend. Dat geldt zeker op het platteland. Boeren en hun buren treffen elkaar lang niet altijd meer vanzelf. We zien goede initiatieven waarbij mensen elkaar opzoeken en dat draagt echt bij aan de leefbaarheid. Met Boerenburendag hopen we dat meer boeren en inwoners op het platteland met elkaar in contact komen en met elkaar in gesprek gaan."

Boeren ontvangen de komende week een mail met een uitnodiging om zich aan te sluiten en mee te doen aan de 1e Groninger Boerenburendag. Zij nodigen zelf hun buren uit en bepalen ook zelf hoe zij invulling geven aan deze dag. Dat kunnen ze eventueel samen met andere boerenbedrijven in de buurt doen. Het idee is dat zij hun boerderij laten zien, aan de keukentafel vertellen over hun werk en toekomstplannen en de buren aan het woord laten over hoe zij het wonen in de buurt van een landbouwbedrijf ervaren.

Landbouwdialoog
Boerenburendag is een vervolg op de Landbouwdialoog die afgelopen jaar is gevoerd over de ontwikkeling van duurzame landbouw in Groningen. Boeren hebben aan tafel gezeten met stadjers, ommelanders en plattelandsjongeren; professoren met agrarisch natuurverenigingen en natuurorganisaties met de agro-industrie. Over zaken als schaalvergroting, volksgezondheid en dierwelzijn, regeldruk en over de vraag hoe de banden tussen boer en burger aangehaald kunnen worden.

De oogst van die dialoog ligt nu op tafel, letterlijk op het tafelkleed en een poster. De opbrengst bevat feiten, beelden, meningen, ideeën en vormt een basis om verder te praten aan de keukentafel. Want uiteindelijk gaat het er om hoe ondernemers met hun directe buren in gesprek zijn over de ontwikkelingen op en rondom hun boerenerf. Daar begint het draagvlak voor de landbouw.

Fotowedstrijd
De provincie organiseert een fotowedstrijd. Deelnemers kunnen een foto insturen via boerenburendag@provinciegroningen.nl.

Meedoen
Boeren die mee willen doen kunnen het Boerenburendagpakket aanvragen bij de provincie met het tafelkleed en een koek. De oplage is beperkt, daarna is er voor alle boeren een poster beschikbaar met dezelfde informatie. De poster is vanaf 14 november op te halen bij de gemeentehuizenen op te vragen via de provincie.

Regio

Inloopmiddag Coeliakie VerenigingSTADSKANAAL - Sinds september 2013 houdt de Coeliakie Vereniging één keer per maand een inloopmiddag in het Refaja ziekenhuis. De eerstvolgende middag vindt plaats op woensdagmiddag 6 november van 13.30 tot 16.00 uur in de hal van het ziekenhuis.
Met vragen en uw verhaal kunt u terecht bij een vrijwilliger van de vereniging, die tevens ervaringsdeskundige is. Ook vindt u er informatie over de Coeliakie Vereniging.

Coeliakie is een auto-immuunziekte waarbij onder invloed van de inname van gluten beschadiging van de darmen optreedt.

Regio

Asfalteringswerkzaamheden A7 Groningen - HoogezandA7 - Rijkswaterstaat voert van maandag 28 oktober 19.30 uur tot dinsdag 29 oktober 06.00 uur werkzaamheden uit aan het asfalt op de A7 tussen Groningen en Hoogezand. Voor het verkeer is dan één rijstrook beschikbaar. Op bepaalde tijden is een aantal op- en afritten afgesloten. Het verkeer wordt met behulp van gele borden omgeleid via de eerstvolgende op- en afrit en vervolgens de A7 weer op.

Ter plaatse geldt voor het verkeer een verlaagde maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een langere reistijd. De werkzaamheden zijn zeer weersgevoelig. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden en de afsluitingen worden verschoven naar dinsdagavond 29 oktober.

Afsluiting op- en afritten
De volgende op- en afritten zijn voor het verkeer vanuit Groningen richting Winschoten afgesloten op de volgende data en tijden:

  • Afrit Foxhol (nr. 40) van maandag 28 oktober 20.00 uur tot dinsdag 29 oktober 01.00 uur;
  • Oprit Foxhol (nr. 40) van maandag 28 oktober 20.00 uur tot dinsdag 29 oktober 06.00 uur;
  • Afrit Hoogezand (nr. 41) van dinsdag 29 oktober 01.30 uur tot dinsdag 29 oktober 06.00 uur.

Regulier onderhoud
Het betreft regulier onderhoud dat het wegennet periodiek nodig heeft, zoals asfaltering, markering, onderhoud aan de vangrail en bewegwijzering. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio