Regio

Inspraak inwoners Menterwolde over nieuwe taken gemeente voor jeugdzorg, Wmo en participatieMENTERWOLDE - De gemeente Menterwolde heeft op dinsdag 19 augustus 2014 de inspraak geopend op de stukken waarin de uitvoering van de nieuwe gemeentelijke taken rond jeugdzorg, Wmo en participatie vanaf 2015 wordt vastgelegd. Het gaat om een concept-jaarplan en zeven concept-verordeningen. De gemeente vraagt maatschappelijke organisaties, adviesraden, cliënten, werkgevers, huisartsen, onderwijsinstellingen en andere betrokkenen om hun visie te geven. De stukken liggen vanaf 19 augustus tot en met 1 september ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Kerkstraat 2 in Muntendam en zijn te vinden op www.menterwolde.nl Weinig grote veranderingen op 1 januari 2015 De gemeente kiest ervoor de overgang op 1 januari zo soepel mogelijk te laten verlopen, ondanks de forse bezuinigingen die gekoppeld zijn aan de overheveling van de taken. Rond de jeugdzorg en de activering en begeleiding zijn daarom 'continueringsafspraken' gemaakt met de organisaties die de taken nu al uitvoeren in opdracht van het Rijk, bij de huishoudelijke hulp vinden geen grote veranderingen plaats en de cliëntenondersteuning blijft in 2015 bij MEE. In de loop van 2015 wil de gemeente bekijken hoe ze door een andere opzet tot betere ondersteuning kan komen die past binnen de verlaagde budgetten.

Concept-jaarplan
In het concept-jaarplan is een aantal keuzes uitgewerkt die de gemeente vóór 1 januari moet maken.
Menterwolde kiest er onder andere voor gebruik te maken van de optimale mogelijkheden van de loonkostensubsidie, de waardering voor mantelzorgers duidelijk te maken met waardebonnen en de compensatie voor hoge zorgkosten te regelen door de al bestaande ziektekostenverzekering voor mensen met een minimum-inkomen uit te breiden.

Concept-verordeningen
In de concept-verordeningen is uitgewerkt hoe de rechten en plichten binnen de gemeente Menterwolde geregeld zijn als het gaat om ondersteuning, hulp en zorg voor de nieuwe taken.
Concreet gaat het dan over de voorwaarden die gelden voor het toewijzen van voorzieningen en ondersteuning.

Reactietermijn

Omdat de besluiten door de gemeenteraad genomen moeten worden vóór 1 november, is de reactietermijn voor de inspraak beperkt van 19 augustus tot en met 1 september. Een aantal keuzes in de stukken is eerder al besproken met maatschappelijke organisaties, en de opmerkingen die toen gemaakt zijn, zijn in de stukken verwerkt.

Vervolg
De reacties uit de inspraak gebruikt de gemeente bij de uitwerking van het definitieve voorstel over het jaarplan en de verordeningen. Alle reacties worden daarnaast voorgelegd aan de gemeenteraad, die eind oktober het jaarplan en de verordeningen vaststelt.

Regio

Provinciale Vrijwilligersprijs 2014: inschrijven tot 1 oktober!VRIJWILLIGERSPRIJS - De inschrijving voor de Provinciale Vrijwilligersprijs is weer begonnen. Ook nu waardeert de provincie het vrijwilligerswerk met drie prijzen van elk 3.000 euro. Deze prijzen zijn te winnen in de categorieën 'zorg', 'leefbaarheid' en 'jeugd'. Een vrijwilligersorganisatie aanmelden kan tot woensdag 1 oktober via www.provinciegroningen.nl/aanmeldenvrijwilligersprijs2014.

De Provinciale Vrijwilligersprijs is bedoeld voor organisaties die op een buitengewone, aansprekende en succesvolle manier met vrijwilligers werken. Daarmee wil de provincie het vrijwilligerswerk ondersteunen en laten zien dat iedereen die vrijwilligerswerk doet, een belangrijke bijdrage levert aan onze samenleving. Dit jaar reikt de provincie de prijs voor de veertiende keer uit.

De prijzen zijn te winnen in de categorieën 'zorg', 'leefbaarheid' en 'jeugd'.
In de zorgsector zijn veel vrijwilligers actief en ook spelen vrijwilligers een belangrijke rol bij het verbeteren van de leefbaarheid in dorpen en wijken. Omdat de provincie vrijwilligerswerk voor en door jongeren in het bijzonder waardeert, wil zij ook hun inzet belonen.

De inschrijving voor de Provinciale Vrijwilligersprijs sluit op woensdag 1 oktober a.s. Daarna selecteert de jury zes genomineerden die op de website van de provincie Groningen worden gepresenteerd. Wie de jury wil helpen kan stemmen op deze genomineerden. Dat kan van 20 oktober tot 3 november 2014. Begin december worden de prijzen uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het provinciehuis.

Regio

Informatiebijeenkomst windpark N33 in MeedenMEEDEN - Op dinsdagavond 26 augustus aanstaande van 19.30 tot 22.00 uur organiseert de provincie een informatiebijeenkomst over het windpark N33. De bijeenkomst vindt plaats in het dorpshuis, Tussen Baide Meulens 16 in Meeden.

Tijdens deze informatiebijeenkomst worden de uitkomsten gepresenteeerd van het verdiepend onderzoek naar een alternatieve locatie voor het windpark, variant 6 bij de Eekerpolder. Resultaten onderzoek naar zesde variant Voor het windpark N33 zijn al eerder vijf inrichtingsvarianten door de initiatiefnemers en het Rijk onderzocht. Uit deze Milieu Effectrapportage (MER) bleek dat de variant in de Eekerpolder beter scoort op leefbaarheid en op het onderdeel landschap evenwaardig scoort.

Naar aanleiding hiervan heeft de provincie Groningen het Rijk om ruimte gevraagd voor het doen van een verdiepend onderzoek naar deze variant: de zogenaamde 'zesde variant'. Deze variant ligt ten noorden van het dorp Meeden. Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten van het onderzoek toegelicht en is er gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de gedeputeerde William Moorlag en medewerkers van de provincie Groningen.

U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst.

Regio

Afsluiting A7 bij WinschotenA7 - Rijkswaterstaat voert van dinsdag 19 augustus 14:00 uur tot en met woensdag 20 augustus 14:00 uur asfalteringswerkzaamheden uit aan de A7 tussen Heiligerlee en Bad Nieuweschans. Er is dan één rijbaan beschikbaar. Tussen 20.00 uur 's avonds en 06.00 uur 's ochtends is de A7 ter hoogte van Winschoten afgesloten voor het verkeer vanuit Groningen richting Bad Nieuweschans.

Het verkeer wordt met behulp van gele borden omgeleid via de afrit 47 Winschoten en oprit 47 Winschoten. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een langere reistijd.

Weersgevoelige werkzaamheden
Afhankelijk van de weersomstandigheden en het verloop van de werkzaamheden kunnen de werkzaamheden korter of langer duren.

Regulier onderhoud
Het betreft regulier onderhoud dat het wegennet periodiek nodig heeft, zoals asfaltering, markering, onderhoud aan de vangrail en bewegwijzering. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Regio

Werkzaamheden N33 Noordbroek - AppingedamN33 - Rijkswaterstaat voert van maandag 18 augustus tot vrijdag 22 augustus en van maandag 25 augustus tot zaterdag 30 augustus werkzaamheden uit aan de N33 tussen Noordbroek en Appingedam in beide richtingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 21:00 uur 's avonds en 06:00 uur 's ochtends. Tijdens deze werkzaamheden is de weg in beide richtingen dicht voor alle verkeer.

Het verkeer wordt met behulp van gele borden omgeleid via de N362. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een langere reistijd.

De werkzaamheden bestaan uit asfalteringswerkzaamheden en het aanbrengen van vangrails. Op de kruisingen bij Siddeburen en Appingedam worden snelheidswaarschuwingssystemen geplaatst en bij Siddeburen komen flitspalen. Met deze maatregelen werkt Rijkswaterstaat samen met de Politie Noord Nederland aan het verbeteren van de veiligheid van deze kruispunten.

Op beide kruispunten bij Siddeburen en Appingedam geldt een maximum snelheid van 70 km per uur. Bij Siddeburen wordt een snelheidswaarschuwingssyteem geplaatst waarmee de weggebruiker voorafgaand aan de flitspaal geattendeerd wordt op zijn snelheid. De plaatsing van de flitspalen is gepland in de periode half augustus - half september.

Door middel van het aanbrengen van extra veiligheidsmaatregelen op de kruisingen willen Rijkswaterstaat en Politie Noord Nederland een forse daling van het aantal ongevallen te bewerkstelligen.

Weersgevoelige werkzaamheden
Afhankelijk van de weersomstandigheden en het verloop van de werkzaamheden kunnen de werkzaamheden korter of langer duren.

Regulier onderhoud
Het betreft regulier onderhoud dat het wegennet periodiek nodig heeft, zoals asfaltering, markering, onderhoud aan de vangrail en bewegwijzering. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming van de weggebruiker.

Regio

Spelweek Muntendam met gierende banden van start!MUNTENDAM - Op maandagmorgen 11 augustus was het dan weer eindelijk zover! De laatste week van de zomervakantie en betekent voor veel basisschoolkinderen in Muntendam een week spelen en leuke dingen doen op de jaarlijkse Spelweek in Muntendam!

Dit jaar was er weer een spectaculaire opening gepland, met raceauto's van Eddy Lambeck. Maar eerst opende wethouder Jan Velthuis de Spelweek op de ijsbaan. Door op een fiets een doek van het bord te onthullen, opende hij de Spelweek 2014

De opening met de raceauto's vond plaats op de Wethouder Venemasingel in Muntendam. Er kwamen heel veel kinderen met pappa's en mamma's kijken en zelfs een heleboel opa's en oma's en ander publiek werden door het geluid naar deze plaats gelokt! Het was een spektakel, en we wensen de kinderen deze week een hele fijne spelweek toe!

Op het programma staan verschillende leuke onderdelen en woensdag gaan we met alle kinderen een dag naar Slagharen.

Op donderdagavond is het jaarlijks terugkomend evenement een nachtje slapen in een tent, en vrijdag, dan is de bonte avond. De vrijwilligers hebben weer veel leuke prijzen kunnen bemachtigen voor de verloting. De verloting vind plaats op vrijdagavond en lootjes kunnen de gehele week worden gekocht bij het veld.

Op de Facebookpagina worden zo spoedig mogelijk de foto's geplaatst van de prijzen en langs deze weg worden alle sponsoren hartelijk bedankt! Uit Veendam en Muntendam, zonder jullie wordt het onzettend moeilijk om dit soort activiteiten te organiseren.

Regio

Stempagina VVV Rob de Bes Award geopendOUDE PEKELA - Camping ZomersBuiten uit Oude Pekela maakt dit jaar zowel kans op de VEKABO prijs voor beste camping van 2015 als op de VVV Rob de Bes Award. Een schitterende prestatie voor de camping
en mooie promotie voor de regio.

Voor de laatstgenoemde prijs hebben ze voorkeursstemmen nodig om van de Top 10 in de Top 5 te komen. Deze vijf inzendingen zullen vervolgens ter beoordeling worden voorgelegd aan een deskundige jury.

De camping bevindt zich in een unieke positie daar zij de enige camping en Oost-Groningse inzending
is op de lijst van kanshebbers.

VVV NL heeft zojuist laten weten dat de online stempagina voor de VVV Rob de Bes Award geopend is. Iedereen kan nu binnen 5 seconden zijn stem uitbrengen op http://stemvvvrobdebes2014.nl/

Regio

PvdA Menterwolde neemt voortouw Betrokken partijen rond windmolens gezamenlijk om tafelMENTERWOLDE - De PvdA Menterwolde trekt zich de zorgen van de inwoners van Meeden erg aan inzake het Windmolenpark in Meeden en heeft het voortouw genomen om in gesprek te gaan met alle partijen die hiermee te maken hebben.

Aanstaande dinsdag 12 augustus komt dhr. Albert de Vries, Tweede Kamerlid voor de PvdA naar Menterwolde om met de mensen in gesprek te gaan. Ook zijn dhr. T. van Dekken en dhr. H. Nijboer uitgenodigd en ook zij zullen aanwezig zijn bij deze bijeenkomst om met elkaar in gesprek te komen.
Dhr. W. Moorlag zal hierbij ook aanwezig zijn, RWE/Essent, de raadsleden van de gemeente Menterwolde en ook het college heeft een uitnodiging ontvangen. De PvdA Veendam is uiteraard ook uitgenodigd en een delegatie van de actiegroepen TegenwindN33 en Storm Meeden.

De PvdA hoopt door met elkaar in gesprek te gaan dat er meer begrip gaat komen en uiteraard hoopt dat men nogmaals wil kijken naar variant 7 of deze variant kan worden onderzocht, omdat de 7e variant zoals in onderstaande uitnodiging staat wel draagvlak heeft.

De PvdA Menterwolde leek het een goede zaak om alle partijen eens om tafel te krijgen zodat iedereen met elkaar in gesprek komt.
Het programma volgt in de loop van de dag. Ook de locatie van de bijeenkomst die rond 16.00 uur zal plaatsvinden maken we in dit programma bekend.

Namens de PvdA Menterwolde
Anja van Duren en Gosse Huizenga
telefoonnummer fractievoorzitter: 0598-625082 of 06 - 43728487

Uitnodiging

Langs deze weg willen wij namens de PvdA Menterwolde uw aandacht vragen voor het volgende.

De Partij van de Arbeid in Menterwolde maakt zich ernstige zorgen om de situatie zoals die is ontstaan in ons dorp mbt de Windturbines.

Zoals jullie weten is het plan om een windmolenpark te realiseren bij ons in de gemeente. Dit op zich biedt geen tegenstand meer, mensen berusten zich redelijk in het plaatsen van de turbines. Het probleem wat op dit moment speelt is het volgende en hiervoor vragen wij nadrukkelijk om aandacht van jullie hiervoor in de tweede kamer.

Afgelopen week zijn er nogal wat ontwikkelingen geweest. Wij als fractie zijn drie weken geleden in een gesprek met dhr Moorlag bij gepraat over de huidige situatie. Wij als PvdA Menterwolde zijn uiteraard voor het opwekken van alternatieve energie. Alleen,zoals de plannen nu zijn en lijken te worden maken wij ons ernstige zorgen over de leefbaarheid en de volksgezondheid van onze inwoners. Wij als fractie PvdA hebben dan ook te samen met de andere fracties in Menterwolde onze steun toegezegd aan de inwoners van Meeden. Deze mensen en een tweetal actiegroepen hebben een 7e variant ontwikkelt waarbij de windturbines 2 km vanaf alle dorpskernen blijven. Er is aan dhr. Moorlag verzocht om deze variant te onderzoeken. Maar hij verschuilt zich achter Minister Kamp die hiervoor geen tijd meer zou geven.

Ons lijkt het juist een goede zaak om draagvlak te hebben voor het bouwen van zo'n park. Als blijkt dat deze variant wel draagvlak heeft onder de bevolking, bespaar je volgens de fractie PvdA toch een hoop tijd mbt juridische stappen die worden overwogen en wat de procedure ook alleen maar ophoudt.
Wij zouden u met klem willen verzoeken ons de tijd te geven om deze variant te onderzoeken. Ook de bewoners van Meeden zullen verheugd zijn als men hiervoor de tijd krijgt. Deze variant heeft draagvlak onder de bewoners,. Ik stuur hierbij graag een voorbeeld mee van deze variant mocht u dit plan niet bekend zijn. Plan 6 is het plan waarbij de windmolens op nog geen 500 meter vanaf de dorpskern komen te staan. Dit is de eerste bijlage.

De door de bevolking en de andere partijen beoogde optie heeft draagvlak, is minder belastend voor het dorpje Meeden, en kan rekenen op steun van de mensen in Menterwolde. Dit plan betreft een variant waarbij de grens van de A7 wordt losgelaten en de molens dan ook aan die zijde komen. Je blijft dan bij alle dorpskernen 2km vandaan. Afgelopen woensdagavond hebben wij hierover een voorlichting gehad. De gemeente Menterwolde staat ook achter deze variant.
Wij zouden heel graag de mogelijkheid willen om dit plan te onderzoeken. Ook de RWE zit niet te wachten op een plan zonder draagvlak. Wij verzoeken nogmaals om voor de bewoners van Meeden te pleiten over deze variant.
Wij doen een dringend beroep op dhr Kamp, om dit voorstel te overwegen. Wij beseffen dat dit tijd kost maar draagvlak en geen procedures en acties waarbij men zich met hand en tand gaat verzetten daar is niemand bij geholpen.

Wij verzoeken u als onze vertegenwoordigers, om dit bespreekbaar te maken. Het gaat hier om leefbaarheid, volksgezondheid waar wij ons bij de zesde variant ernstige zorgen over maken. Wij hopen dat u onze oproep serieus wilt nemen!

Wat vragen wij? Tijd om de 7e variant te onderzoeken. Op deze plaats blijven de turbines 2 km buiten de verschillende dorpskernen.
Wij zouden u erg erkentelijk zijn als u de moeite wilt nemen om dit te onderzoeken.

De heer Moorlag verschuilt zich achter tijd, en wij vinden dat je de bevolking serieus moet nemen. Draagvlak is het belangrijkste doel in deze.

Wij hopen dat u als Tweede Kamerleden, een beroep wilt doen op Minister Kamp om de tijd te nemen voor een juiste beslissing die kan rekenen op draagvalg van de inwoners.

In de bijlagen vind u de twee varianten. De eerste (Eekerpolder) wordt nu MER onderzoek naar gedaan. De "7e" variant is de variant die zoals wij kunnen beoordelen toegejuicht wordt door de inwoners van Menterwolde. Hiermee, komt dan een windmolenpark dat draagvlak heeft.

Wij hopen dat u als Tweede Kamerleden, onze zorgen deelt en Minister Kamp verzoekt om de laatste genoemde variant te onderzoeken.
Wij als raadsleden van de gemeente Menterwolde willen u alvast bedanken voor alle moeite die jullie hiervoor willen doen.

Graag nodigen wij u uit om op 12 augustus met ons in gesprek te gaan over de ontstane situatie.
Namens de Fractie PvdA Menterwolde

Anja van Duren

Regio

Camping ZomersBuiten kanshebber op VVV awardOUDE PEKELA - Uit alle inzendingen voor de VVV Rob de Bes Award heeft VVV Nederland een Top 10 samengesteld, waar ook de Camping ZomersBuiten uit Oude Pekela onder valt. De camping maakt kans om via voorkeursstemmen terecht te komen bij de Top 5 die ter beoordeling wordt voorgelegd aan een deskundige jury.
Mocht de camping de Award winnen dan is dit niet alleen schitterend voor henzelf maar het is ook een mooie gelegenheid om het gebied de Veenkoloniën te promoten. Daarom roept VVV Veenkoloniën het publiek dan ook op om vanaf 11 augustus massaal te stemmen op de camping via http://stemvvvrobdebes2014.nl/ .

De VVV Rob de Bes Award
De VVV Rob de Bes Award is een innovatie- en aanmoedigingsprijs voor initiatieven, activiteiten, producten en diensten, die bijdragen aan de ontwikkeling van de recreatieve en toeristische sector in Nederland. Naast een award krijg de winnaar ook nog eens een bedrag van €10.000 te besteden aan een relevant project. De eerste Award werd in 2008 uitgereikt aan de Efteling.

Stemperiode
Van 11 augustus tot 1 september 2014 kan het Nederlandse publiek stemmen op zijn/haar favoriet op http://stemvvvrobdebes2014.nl/ Per e-mailadres mag één keer gestemd worden.

Wie gaat door naar de top 5?
Na 1 september is bekend welke organisatie de meeste voorkeursstemmen
heeft. Deze organisatie zal worden toegevoegd aan de Top 5 die aan de
deskundige jury wordt voorgelegd die hieruit een winnaar zal kiezen.

Bekendmaking winnaar
De winnaar van de VVV Rob de Bes Award 2014 zal bekend worden gemaakt
tijdens het VVV netwerkevenement "VVV Merkbaar" op donderdag 25 september 2014 in de Veerensmederij in Amersfoort.

Regio

Bibliotheken in Meeden en Zuidbroek vaker openMEEDEN/ZUIDBROEK - Vanaf maandag 18 augustus zijn de bibliotheken in Meeden en Zuidbroek langer en vaker open. Bezoekers kunnen voortaan vijf dagen per week terecht in de Bibliotheek.
Leden kunnen voortaan met behulp van een automaat zelf materialen lenen en inleveren. Een bibliotheekmedewerker is tijdens service-uren aanwezig voor vragen en advies. Buiten deze service-uren kunnen bezoekers in de Bibliotheek natuurlijk gewoon terecht om de krant, een boek of een tijdschrift te lezen of gebruik te maken van (draadloos) internet. Met behulp van zelfbedieningsapparatuur kan men tijdens alle openingsuren inleveren, lenen, betalen en reserveringen ophalen.

Bibliotheek Meeden
Openingstijden:
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.30 uur
dinsdag 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 20.00 uur
Service-uren:
dinsdag en vrijdag van 14.00 - 16.30 uur

Bibliotheek Zuidbroek
Openingstijden
maandag 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 20.00 uur
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.30 uur
Service-uren
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 14.00 - 17.30 uur

Feestweek
In september worden de ruimere openingstijden van Bibliotheek Meeden en Bibliotheek Zuidbroek gevierd. Tijdens de feestweek zullen diverse activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud. Het programma volgt binnenkort.

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio