Regio

Onderzoek naar alternatieve locatie windpark N33N33 - Minister Kamp (EZ) biedt de provincie Groningen de ruimte om een verdiepend onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een windpark in de Eekerpolder. Om een goede afweging te maken in de keuze voor een locatie voor een windpark nabij de N33 heeft de provincie in maart bij het ministerie aangedrongen op dit onderzoek. Uit de Milieu Effectrapportage (MER) bleek dat de variant in de Eekerpolder beter scoort op leefbaarheid en op het onderdeel landschap evenwaardig scoort. Gedeputeerde William Moorlag: "Het is positief dat minister Kamp ons verzoek serieus neemt. De provincie vindt het belangrijk dat dit verdiepend onderzoek wordt gedaan. Een windpark heeft veel impact op de omgeving. Ik ga er dan ook vanuit dat een goed alternatief, dat beter scoort op leefbaarheid en ruimtelijke inpassing, een reële kans krijgt van de minister. De provincie gaat er op korte termijn mee aan de slag. Daarover zullen we ook in overleg gaan met de betrokken belanghebbenden uit het gebied. De inpassing van windpark N33 moet, onafhankelijk van de posities van grondeigenaren, vorm krijgen op basis van het principe van goede ruimtelijke ordening. Dat wil zeggen goed ingepast in het landschap, waarbij hinder voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt moet worden."

De provincie krijgt tot 1 september as. de tijd om het onderzoek uit te voeren.

Regio

Prijzenregen Karateschool Sandokai MuntendamDoor Sandokai

MUNTENDAM - Tien van de dertien leden van Karateschool Sandokai uit Muntendam die zondag 18 mei meededen aan het Open Noord Nederlands Kampioenschap (Shin)Kyokushin in Ureterp hebben zich in de prijzen gevochten. Tim Farenhorst, Amy Suurland, Kaylen Dieke, Rutger Musch en Jop Huigen hebben een derde plaats behaald. Sem Westerbrink, Rodney Batting, Manuel Ridder en Aileen Wijnsema hebben een tweede plaats behaald. Sander Ridder heeft de eerste plaats behaald en mag zich tevens Noord Nederlands kampioen noemen. Er werd gevochten op basis van het full-contact Kyokushin karate waar de jeugd t/m 18 jaar vochten met hoofdbeschermer, handschoentjes, scheenbeschermers en voor de heren een toque. De volwassenen vochten op basis van het knockdown/knock-out systeem. De vechters werden ingedeeld op basis van leeftijd en gewicht.

Op de foto op de knieën v.l.n.r.: Tristan Ridder (4de plaats), Damian Wijnsema (5de plaats) en Angel Suurland (5de plaats kata). Midden v.l.n.r.: Sem Westerbrink (2de plaats), Kaylen Dieke (3de plaats), Amy Suurland (3de plaats), Tim Farenhorst (3de plaats), Aileen Wijnsema (2de plaats) en Rodney Batting (2de plaats). Achter v.l.n.r.: Martijn Farenhorst (coach), Jan Ridder (coach), Jop Huigen (3de plaats), Manuel Ridder (2de plaats), Sander Ridder (1ste plaats), Rutger Musch (3de plaats), Sempai Melissa Geukens (assistent-trainer/coach) en Sensei Mark Dol (trainer/scheidsrechter).

Regio

Nationale kampioenschap Kaaibakken in Nieuwe PekelaDoor Wim Dussel

NIEUWE PEKELA - Zaterdag werd in Nieuwe Pekela, op de camping Welwait, voor de 28ste keer het Nationaal kampioenschap Kaaibakken gehouden.

Om 13.00 uur stonden de enthousiaste deelnemers al klaar voor de inschrijving. Ook deze keer was de jeugd weer zeer goed vertegenwoordigd. Met dit gegeven en de zonovergoten camping kon de middag al niet meer stuk.

Om 14.00 uur kon het spel o.l.v. Wim Dussel beginnen. In 6 rondes moest worden beslist welke 8 deelnemers aan de finale mee mochten doen.Jong en oud deden hun uiterste best om de meeste punten te scoren.Nog serieuzer en enthousiaster streden de 8 deelnemers met het hoogste aantal punten in drie laatste rondes om het kampioenschap.

Eerste werd tenslotte Jan Bruggemann uit Nieuwe Pekela. Hij mag zich kampioen 2014 noemen.

De tweede en derde prijs waren voor Reint de Boer uit Nieuwe Pekela en Arnold Niessen uit Veendam. Zij kregen een trofee, gemaakt door houtdraaier Albert Rouwkema.

Dit kampioenschap wordt op initiatief (cultureel erfgoed) georganiseerd door het Veenkoloniaal Museum te Veendam in prettige samenwerking met de familie Hoiting eigenaar van de SVR-camping Welwait.

Leuke bijkomstigheid was de deelname aan het spel door burgemeester Schollema en zijn vrouw.
Bij het afscheid werd iedereen een hartelijk tot het volgend jaar toegewenst.

Regio

Informatieavond: Hoe ga je om met kanker?HAREN - Het Behouden Huys in Haren gaat iedere eerste donderdag van het kwartaal een (algemene) informatiebijeenkomst verzorgen over kanker, de gevolgen daarvan en hoe daar mee om te kunnen gaan. Cliënten, verwijzers en andere belangstellenden kunnen zo op een vrijblijvende manier kennis maken met Het Behouden Huys.
Wanneer iemand de diagnose kanker krijgt, lijkt alle zekerheid verdwenen. Er komt veel op iemand af, eerste de klap van de diagnose en dan vaak de ingrijpende medische behandelingen. Niet alleen lichamelijk verandert er veel, maar ook sociaal en emotioneel. Hoe ga je daar mee om? Het Behouden Huys biedt kankerpatiënten en hun naasten professionele begeleiding bij de verwerking van kanker.

Programma
Eén van de therapeuten van Het Behouden Huys belicht de psychische, sociale en lichamelijke gevolgen van kanker. Wat gebeurt er met je en wat kun je zelf doen? En wat als je partner kanker krijgt, of je kind? De therapeut geeft een presentatie en een rondleiding. Het zorgaanbod van Het Behouden Huys komt hierin naar voren. Er is hulp voor patiënten, partners, kinderen, gezinnen en nabestaanden. De therapieën zijn er in verschillende vormen: groepsgesprekken, individuele gesprekken, creatieve therapie en lichaamsgerichte therapie. Ook huisbezoeken zijn mogelijk. Daarnaast zal een cliënt vertellen over zijn/haar eigen ervaring met Het Behouden Huys. Na afloop is er ruimte om in gesprek te gaan of vragen te stellen.

Geplande avonden
De eerste avond staat gepland op 5 juni as. Daarna staat er elke eerste donderdag van het kwartaal een informatieavond gepland.

Data 2014:
5 juni 2014
2 oktober 2014

Data 2015:
8 januari 2015
2 april 2015
2 juli 2015
1 oktober 2015

Tijdstip:
19:30 uur - 21:30 uur

In verband met de beperkte ruimte vraagt Het Behouden Huys belangstellenden om zich telefonisch (050 406 2400) of per mail (info@behoudenhuys.nl) aan te melden. De informatieavonden vinden plaats bij Het Behouden Huys, Rijksstraatweg 363a in Haren.

Het Behouden Huys
Het Behouden Huys biedt kankerpatiënten en hun naasten professionele en betrokken begeleiding bij de verwerking van de lichamelijke, psychische en sociale gevolgen van hun ziekte. Er is begeleiding mogelijk voor iedereen, ongeacht de leeftijd, ziektefase, prognose of het stadium van het ziekteproces. Jaarlijks weten ruim 700 mensen hun weg te vinden naar het centrum. Het Behouden Huys biedt mensen de mogelijkheid op eigen kracht de regie in hun leven te (her)nemen en antwoorden te vinden op vragen waarmee ze door kanker worden geconfronteerd. Naast de hoofdvestiging in Haren kunnen cliënten ook terecht op locaties in Delfzijl, Oostwold, Assen, Emmen en Drachten.

Meer informatie vindt u op www.behoudenhuys.nl en www.behoudenhuys.nl/informatieavond

Regio

Droombaan: Achtbaantester Drouwenerzand gezochtTESTEN - Een Nederlandse kortingswebsite heeft een bijzondere vacature. De website is op zoek naar achtbaantesters om alle achtbanen van Nederland komende zomer aan een test te onderwerpen. De geluksvogels gaan o.a. de achtbanen van Drouwenerzand testen op zaken zoals snelheid en adrenaline, maar ook op de misselijkheidsfactor.

De potentiële achtbaantester moet beschikken over een sterke maag en dito knieën. Verder zijn er weinig eisen aan de sollicitant. Iedereen die fysiek in staat is om in een achtbaan te stappen mag solliciteren. Ook niet onbelangrijk is dat de testers deze zomer beschikbaar moeten zijn om alle Nederlandse pretparken te bezoeken.

Met de testresultaten van o.a. de Hunebed8baan in Drouwenerzand wil de website meer inzicht geven in de beleving van de Nederlandse pretparken. Voor veel consumenten is prijs namelijk allang niet meer de belangrijkste factor om te kiezen voor een bepaald pretpark. Uitmetkorting.nl roept alle waaghalzen op voor 31 mei te solliciteren.

Regio

Gemeenten intensiveren grensoverschrijdende samenwerkingGRENSOVERSCHRIJDEND - Burgemeesters en wethouders van veertien Nederlandse en Duitse gemeenten geven op woensdag 14 mei 2014 in Leer (Duitsland) het startschot voor het verder intensiveren van de onderlinge grensoverschrijdende samenwerking. Doel van deze samenwerking is de sociaal- economische situatie in de grensstreek te verbeteren. Er liggen op tal van terreinen kansen voor samenwerking met meerwaarde voor de gehele regio.

De gemeenten hebben met hulp van Bureau PAU uit Groningen en NWP & ARSU uit Oldenburg de samenwerkingskansen voor de gemeenten geïnventariseerd. Het gaat om de gemeenten Emden, Leer, Aurich, Papenburg en Haren (Ems) aan Duitse zijde en om Vlagtwedde, Stadskanaal, Veendam, Pekela, Oldambt, Delfzijl, Appingedam, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer aan Nederlandse zijde. Inmiddels hebben meer gemeenten belangstelling getoond en wordt het samenwerkingsverband mogelijk nog uitgebreid.

De terreinen waarop samenwerkingskansen zijn, liggen op het gebied van transitie naar een duurzame energievoorziening, levendige en vitale stads- en dorpscentra, culturele uitwisseling en het verminderen van taal- en cultuurbarrières, bevorderen van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt, gezond ouder worden en toerisme. Vanuit deze thema's worden concrete projecten van de grond getild die mogelijk in aanmerking komen voor Europese subsidie.

In de bijeenkomst in Leer wordt concreet aandacht besteed aan onder meer de mogelijkheden voor tweetalig onderwijs en versterking van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in stadscentra in combinatie met culturele evenementen.

Regio

De CDA Statenfractie roept gemeenten op om gezamenlijk de windmolenopgave van de provincie Groningen in te vullenWINDMOLENS - Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen heeft aangegeven alsnog te willen afzien van de realisatie van een windmolenpark bij de N33. De minister wil de realisatie doorzetten; gelukkig wenst de Tweede Kamer ruimte te bieden voor alternatieven. De CDA Statenfractie roept Gedeputeerde Staten op om niet zelf alternatieve locaties aan te dragen voor onderzoek, maar om dit aan de lokale gemeenschap zelf over te laten. Gemeenten staan veel dichter bij de burgers, horen wat er leeft, kunnen mogelijkheden en draagvlak inschatten en op basis daarvan alternatieven aanreiken. Het CDA vraagt aan de gemeenten/ Vereniging Groninger Gemeenten of zij zelf aan de slag zouden willen gaan om in onderling overleg alternatieve zoeklocaties aan te reiken. Op deze manier is de lokale gemeenschap aan zet en worden de provincie en het Rijk gevoed om de juiste afweging te maken.

Laat gemeenten zelf beslissen
Het CDA roept Gedeputeerde Staten op om niet zelf alternatieve locaties aan te dragen voor onderzoek, maar ruimte te bieden aan de lokale gemeenschap zelf. Gemeenten staan veel dichter bij de burgers, horen wat er leeft, kunnen mogelijkheden en draagvlak inschatten en op basis daarvan alternatieven aanreiken. Het CDA beseft dat nooit alle weerstand weg te nemen is en er keuzes gemaakt moeten worden. Naast landschappelijke inpassing, opbrengst, moet draagvlak echter wel een belangrijk onderdeel van die keuze zijn, alsmede de mogelijkheid voor de lokale gemeenschap zelf om in windmolenparken te participeren.
Het CDA vraagt aan de gemeenten/ Vereniging Groninger Gemeenten of zij zelf aan de slag zouden willen gaan om in onderling overleg alternatieve zoeklocaties aan te reiken. Op deze manier is de lokale gemeenschap aan zet en worden de provincie en het Rijk gevoed om de juiste afweging te maken. Daarnaast wil het CDA wind op land in perspectief plaatsen. De realisatie van windparken op zee is nu nog een kostbare aangelegenheid maar de opbrengst is vele malen hoger en de technologie gaat snel.

Aanwijzing van boven af
Daar waar de locatie N33 een van bovenaf opgelegde locatiekeuze is, waar jarenlang door de provincie aan is vastgehouden, dreigt nu hetzelfde gevaar van een opgelegd alternatief: de provincie denkt aan een zoeklocatie bij Meeden. De vraag is dan ook of er nu wel ruimte is voor een zorgvuldig proces, waarin draagvlak voor een locatie richtinggevend is.

Locatie N33 loslaten
Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen heeft aangegeven alsnog te willen afzien van de realisatie van een windmolenpark bij de N33 ter hoogte van Veendam zoals vastgelegd in het Provinciaal Omgevings Plan (POP). Doordat dit besluit in een laat stadium is genomen is er inmiddels al een initiatief ontwikkeld voor de realisatie van een park van ruim 100 MW op deze locatie. Door de schaalgrootte van dit initiatief is niet de provincie meer het bevoegde gezag, maar het Rijk. De minister wil de realisatie doorzetten; gelukkig wenst de Tweede Kamer ruimte te bieden voor alternatieven. De CDA Statenfractie vindt dit een begrijpelijke keuze. De locatiekeuze heeft vanaf het begin voor lokale weerstand gezorgd. Het CDA heeft er dan ook altijd voor gepleit het aantal zoeklocaties uit te breiden en te zoeken naar een locatie waar wel lokaal draagvlak voor de realisatie van windmolenparken te realiseren is.

Taakstelling Provincie Groningen
De provincie Groningen heeft een stevige opgave heeft in de landelijke doelstelling om 6.000 MW aan windenergie op land te realiseren. Onze provincie neemt daarin een aandeel van 855 MW. Naast het ontbreken van draagvlak voor een windmolenpark in de omgeving van Veendam, zijn er ook bij diverse partijen, waaronder de projectontwikkelaars, ernstige twijfels of een dergelijke opgave wel te realiseren is binnen de huidige door het College in het POP aangewezen zoeklocaties.
De oproep van het CDA komt voort uit de wens om een zorgvuldig proces vorm te geven, met draagvlak van onderop en met oog voor een realistische aanpak van de opgave op het gebied van windenergie.

Regio

Afsluiting op- en afritten Scheemda A7A7 - Van maandagmorgen 12 mei 06:00 uur tot maandagmorgen 23 juni 06:00 uur zijn de op- en afritten Scheemda (nr. 45) op de A7 in alle richtingen afgesloten voor het verkeer. Dit is nodig in verband met werkzaamheden van de provincie Groningen aan de N362. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een extra reistijd van circa vijf minuten.

Het verkeer wordt met behulp van gele borden omgeleid. Verkeer van en naar Delfzijl en Wagenborgen wordt omgeleid via de N33. Weggebruikers die vanuit of naar Midwolda reizen, kunnen gebruik maken van de afrit Winschoten. Verkeer vanuit en richting Scheemda en Nieuwolda wordt omgeleid via de afrit Heiligerlee.

Werkzaamheden N362
De provincie Groningen gaat in samenwerking met Rijkswaterstaat, de provincie Groningen en de gemeentes Oldambt en Delfzijl op drie locaties gelijktijdig werkzaamheden uitvoeren aan de N362. Op het weggedeelte tussen Scheemda en Weiwerd. De twee aansluitingen van de provinciale weg N362 op de op- en afritten van de A7 bij Scheemda worden omgebouwd tot rotondes. Ook wordt het kruispunt van de N362 met de Familie Bronsweg/Tolhek omgebouwd tot een rotonde. Daarnaast wordt gelijktijdig op de rotonde bij Weiwerd groot onderhoud uitgevoerd.

Regio

Activiteiten OZG in kader Europese Dag van de BeroerteDELFZIJL - Op dinsdag 13 mei is er op locatie Delfzicht van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG), een informatiemarkt die in het teken staat van de Europese Dag van de Beroerte. Het thema voor deze dag is ‘Voorkom en herken een beroerte'. Bezoekers zijn tussen 10.00 - 15.00 uur van harte welkom in de centrale hal van het ziekenhuis. Er vinden diverse activiteiten plaats, waaraan geen kosten zijn verbonden.

Bezoekers kunnen op de informatiemarkt hun cholesterol, bloedsuiker, bloeddruk en BMI (Body Mass Index) laten bepalen. De BMI geeft een schatting van het gezondheidsrisico in verhouding tot het lichaamsgewicht. Verder geven de fysiotherapeuten van zowel de OZG als van woonzorgcentrum Zonnehuisgroep Noord informatie en advies over de veranderingen die kunnen ontstaan als gevolg van een beroerte. Bijvoorbeeld verlies van evenwicht/balans of moeilijk kunnen lopen. Naast fysiotherapeuten zijn op de informatiemarkt ook verpleegkundigen, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, een maatschappelijk werker en een psycholoog aanwezig.
Bezoekers kunnen (persoonlijke) vragen stellen over een beroerte.

De OZG organiseert alle activiteiten in samenwerking met de Nederlandse CVA vereniging ‘Samen Verder' en woonzorgcentrum Zonnehuisgroep Noord.

Wat is een beroerte
Een beroerte wordt ook wel een CVA genoemd. Ieder jaar worden in Nederland circa 41.000 mensen (meer dan 100 per dag) hiermee geconfronteerd. Per jaar overlijden ongeveer 10.000 mensen als gevolg van een CVA. Een CVA is een infarct of bloeding in de hersenen. In circa 80% gaat het om een herseninfarct waarbij door een propje in de bloedvaten de bloedtoevoer naar de hersenen wordt onderbroken. Bij een hersenbloeding knapt er een bloedvat in de hersenen. In beide gevallen loopt de bloedtoevoer naar de hersenen gevaar, hetgeen ernstige blijvende gevolgen kan hebben.
Een CVA kan een leven drastisch veranderen. De gevolgen kunnen niet alleen lichamelijk zijn, zoals krachtverlies of verlamming van arm en/of been, maar ook psychisch en sociaal.
Risicofactoren voor het krijgen van een CVA zijn onder andere hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, roken, diabetes en overgewicht.

Levens redden
Het voorkomen en tijdig herkennen van een beroerte kan vele levens redden. Door een gezonde leefstijl en het regelmatig laten meten van bloeddruk, cholesterol en bloedsuikers, kan het risico op een beroerte worden beperkt.

Meer informatie over de Europese Dag van de Beroerte: www.ozg.nl of www.cva-vereniging.nl.

Regio

NK Kaaibakken in Nieuwe PekelaNIEUWE PEKELA - Het Veenkolonoaal Museum en de familie Hoiting van Camping Welwait organiseren op 17 mei voor 28ste keer de Nationale Kampioenschap kaaibakken. Deze happening vindt plaats op Camping Welwait in Nieuwe Pekela.

De inschrijving vindt plaats vanaf 13.00 uur. De start van het kampioenschap begint om 14.00 uur.

Deelnemers kunnen zich voor 14 mei opgeven bij:
Het Veenkoloniaal Museum (telefoon tijdens de openingsuren 0598-364224, Camping Welwait, 0597-612398 of per e-mail: camping@welwait.nl of bij Wim Dussel 0598-630348 of wimdussel@wimdussel.nlPagina's

Abonneren op RSS - Regio