Nieuws

Windmolens veroorzaken tweestrijdveendam/muntendam - De door Blaaswind BV ingediende startnotitie milieueffectrapportage (mer) stelt de gemeenten Veendam en Menterwolde voor een dilemma. De gemeenteraden moeten een afweging maken of ze al dan niet mee willen werken aan de mer. Weigering brengt het risico met zich mee dat de provincie Groningen de gemeenten buitenspel zet.

In april van dit jaar diende Blaaswind BV de mer in bij de gemeenten Veendam en Menterwolde. Deze notitie, waarin de milieutechnische en ruimtelijke aspecten van het plaatsen van windmolens worden onderzocht, is de eerste formele stap om te komen tot het realiseren van een windmolenpark langs de N33, op het gezamenlijke grondgebied van beide gemeenten.

De gemeenteraad van Veendam heeft zich in het raadsprogramma 2002-2006 uitgesproken tegen een windmolenpark. Met het indienen van de mer is de unieke situatie ontstaan dat een initiatiefnemer zonder instemming van het bevoegd gezag een mer wil beginnen.

Verplicht?

De gemeenteraden van Veendam en Menterwolde besluiten in een gezamenlijke raadsvergadering op 6 september wat ze hiermee aan moeten. Wel of niet meewerken? Ambtelijk onderzoek heeft aan het licht gebracht dat deskundigen het niet eens zijn over de vraag of een gemeente al dan niet verplicht is mee te werken aan een mer.

Omdat Veendam heeft vastgelegd tegen een windmolenpark te zijn, kan zij Blaaswind BV berichten geen aanleiding te zien om mee te werken aan het opstellen van een milieueffectrapportage.

Aangezien Menterwolde zich formeel nog niet heeft uitgesproken tegen windmolens, geldt daar een dergelijke 'ontsnappingsclausule' niet. Alles in ogenschouw genomen kiest het college van B en W van Veendam voor optie 2: meewerken aan de milieueffectrapportage, waarbij als voorwaarde wordt gesteld dat Blaaswind BV de ambtelijke inzet en de externe kosten van beide gemeenten betaalt.

'In redelijkheid bespreekbaar'

Het verzoek van de gemeenten Veendam en Menterwolde om mee te betalen aan de mer, wordt door Henk Bodewitz, directeur van Blaaswind BV, 'geen onredelijk verzoek' genoemd. "Er is een reactie van ons onderweg naar de gemeenten en dat komt erop neer dat een en ander in redelijkheid bespreekbaar is. Op voorwaarde dat er geen onevenredige kwitantie aan gehangen wordt." Bodewitz zegt de gezamenlijke raadsvergadering volgende week dinsdag te zullen bijwonen. "Het is altijd leuk om even te zien hoe de hazen lopen."

Nieuws

Stel maakt naaktreportage op kerkhofOp een begraafplaats Soestbergen aan de Gansstraat in Utrecht zijn zaterdagmiddag een 52-jarige Veendammer en een 45-jarige Utrechtse aangehouden wegens openbare schennispleging. Een getuige waarschuwde de politie, toen hij zag dat het tweetal bezig was met een naaktfotosessie.

De vrouw zat daarbij naakt en met kettingen omhangen op een grafsteen, terwijl ze gefotografeerd werd door de man. Volgens de politie deden beiden vrijwillig mee aan de fotoshoot.

Nieuws

Veendam: Cultuurcentrum Van Beresteyn kostendekkendinsdag, 23 augustus 2005
Inwoners van Veendam vonden deze zomer voor het eerst sinds jaren weer een theatermagazine van ei gen bodem op de deurmat. Niet meer in de auto naar Hoogezand, Winschoten, Stadskanaal of de stad Groningen, maar 'thuis' in Veendam naar het theater. Voor de ruim twintig professionele voorstellingen in Van Beresteijn zijn inmiddels 3000 kaarten gereserveerd. "Seth Gaaikema, de theatervoorstelling De Andere Sexe, met ondermeer Alfred van den Heuvel en Kenneth Herdigein, en de close harmony van Montezuma's Revenge, blijken de meest populaire voorstellingen", zegt theaterdirecteur Jenny Kalma. "Voor sommige voorstellingen is nog weinig belangstelling, andere zijn bijna uitverkocht, maar per saldo zal het kostendekkend zijn", rekent Kalma.

Nieuws

Internetgemeentegids weer in opspraakGRONINGEN - De Internetgemeentegids, tevens hoofdsponsor van de BV Veendam is wederom in opspraak.

De Zeeuwse gemeente Sluis waarschuwt plaatselijke ondernemers om niet in zee te gaan met Internetgemeentegids.nl. Volgens de gemeente zou de Internetgemeentegids adverteerders strikken, door te zeggen dat ze in opdracht van de gemeente Sluis werken. De gemeente benadrukt dat dit niet het geval is.

Het is niet de eerste keer dat de Internetgemeentegids in opspraak komt.
Afgelopen jaar hebben meerdere ondernemers aangifte gedaan tegen het bedrijf, wegens oplichting en misleiding.

Nieuws

Veendam: bromfietser aangehouden voor rijden onderVeendam: bromfietser aangehouden voor rijden onder invloed

Een 26-jarige bromfietser uit Veendam is vrijdagavond aan de Van Beresteijnstraat aangehouden voor rijden onder invloed. De man reed in de Ubbo Wilkenstraat surveillerende agenten tegemoet. Bij controle bleek de man geen papieren bij zich te hebben. Ook had hij alcohol gedronken. Uit de ademanalysetest op het politiebureau bleek dat hij omgerekend 1,4 promille alcohol in zijn bloed had. Hij kreeg een rijverbod van 7 uur. De politie maakt proces-verbaal op.

Nieuws

Structurele aanpak overlast in Veendamveendam - Baldadige jongeren, verslavingsproblematiek, etnische verhoudingen en mensen met psychische problemen zorgen in Veendam nogal eens voor overlast. Het zogeheten 'hotspotoverleg', dat twee keer per jaar plaatsvindt, moet daar paal en perk aan stellen.

In De Aangever, het korpsblad voor de regiopolitie Groningen, zegt burgemeester Ab Meijerman dat deze aanpak werkt. "Er zijn meetbare resultaten. Het overleg zorgt ervoor dat problemen op maat worden aangepakt."

Volgens het artikel deden 'bureaucratie, trage besluitvorming en terugkerende overlast', Meijerman met de vuist op tafel slaan: "Ik ben het zat!", zou hij hebben uitgeroepen. Deze uitbarsting leidde tot het eerste hotspotoverleg op 12 mei 2004. Gemeente, politie, schoolbestuurders en opbouwwerkers zaten samen om tafel en kwamen met 'concrete en werkbare afspraken'.

"Dat werkt nog steeds ", zegt de Veendammer politiechef Henk Dijkstra in het stuk. "Een aantal zaken is opgelost, andere zijn beheersbaar gemaakt."

Pagina's

Abonneren op RSS - Nieuws