Overslaan en naar de inhoud gaan

Afronding metingen afwijkend geluid Windpark N33

Door op dinsdag, 23 mei, 2023 - 15:41

_MG_2334.jpg

De afgelopen twee weken zijn metingen naar afwijkend geluid (bromtonen) van de windmolens bij de N33 uitgevoerd bij woningen die dicht bij het windpark staan en in één van de windmolens zelf (in de gondel van de molen). Het aanvullend onderzoek werd uitgevoerd door de partijen die betrokken zijn bij het windpark: de gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, fabrikant Siemens-Gamesa en de exploitanten van het windpark, RWE en Eurus Energy. Vandaag is die meetperiode afgelopen en is de meetapparatuur weggehaald uit de windmolen en bij de woningen. De resultaten worden de komende periode geanalyseerd. 

Onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door ingenieursbureau Arcadis en Jan van Muijlwijk (gepensioneerd geluidsspecialist van de gemeente Veendam) waarbij meetapparatuur is geplaatst in één windturbine dicht bij het dorp Meeden en buiten de windturbine in de buurt van een nabijgelegen woning. Daarnaast hebben enkele omwonenden tegelijkertijd bijgehouden welke hinder zij ervaren van geluid, zoals bromtonen, en wanneer juist niet.

Uitkomsten
De metingen worden nu nauwgezet geanalyseerd en naast de klachtenregistratie van omwonenden gelegd. Op basis hiervan gaat fabrikant Siemens Gamesa onderzoeken welke aanpassingen mogelijk zijn en of deze zorgen voor minder klachten. Dit vraagt enige tijd. De uitkomsten van het onderzoek en mogelijke vervolgacties worden door de gemeenten namens de partijen later bekend gemaakt.

Achtergrond
Er is regelmatig overleg tussen de exploitanten en de fabrikant van het windpark, het ministerie van EZK, de gemeenten en Jan van Muijlwijk. Jan van Muijlwijk heeft eerder geluidsonderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat er op sommige momenten een afwijkend geluid lijkt te komen van het windpark.
Hoewel het windpark voldoet aan gestelde geluidsnormen willen betrokken partijen nagaan of de ervaren hinder kan worden beperkt.