Nieuws

woensdag Kinderfeestweek Borgerswold VeendamDoor Sieneke

Woensdagmorgen komen de kinderen weer toestromen naar de blauwwitte tent in Borgerswold - ze melden zich bij de inschrijftafel en krijgen een kaartje met hun naam erop. De leiding staan de kinderen al op te wachten en het is een blij weerzien, wat zijn er al veel nieuwe vriendschappen ontstaan in de Kinderfeestweek!

In de tent worden elke morgen een paar belangrijke dingen uitgelegd - we noemen het de 3 P's - de letter P staat voor:

P= Plezier, het aller belangrijkste
P= Plaats, je blijft op je plek zitten
P= Plassen, dat doe je thuis of in de pauze

Na het zingen, gaan we verder met het toneelspel Mozes - die nu schaapherder is en inmiddels getrouwd met Ziporra. Als Mozes met de schapen onderweg is, ontdekt hij een braambos, dat in brand staat. Als hij vlak bij is gekomen, hoort Mozes een stem - het is God die vanuit de braambos tot Mozes roept ‘trek je schoenen uit en kom niet dichterbij, want de grond waarop je staat is heilig', ‘ik ben de God van Abraham, Izaäk en Jakob' God draagt Mozes op om het volk te bevrijden uit de Egyptische overheersing en hen te begeleiden naar het land Kanaän. Mozes is verbaasd, dat juist hij hiervoor gevraagd wordt en moet naar de farao gaan om toestemming te vragen...... en wat denk je? De farao wordt boos en geeft geen toestemming om het volk te laten gaan naar het verre land Kanaän .... En hoe moet het nu verder????? .......

De kinderen hebben daarna fijn geknutseld, geknipt, geplakt en een brandende braambos gemaakt. Andere kinderen hadden een lijstje met opgaven, waar ze heel goed over bepaalde vragen moesten nadenken. Maar het is ze allemaal prima gelukt!

's Middags had de spelleiding al weer een leuk parcours gemaakt, waar de groepen verschillende spelletjes konden gaan doen. Wat kun je toch samen leuke dingen doen met een bal - van klein tot groot genoten weer volop.