Nieuws

Medische en rijbewijskeuringen in Veendam.KEURING - Wie als 70-plusser graag auto wil blijven rijden, moet zich onherroepelijk een keer medisch laten keuren. Dat kan een langdurige, ingewikkelde en kostbare procedure zijn. Het is wel raadzaam 4 maanden voordat het rijbewijs verloopt af te spreken.

Aparte aandacht verdient de categorie automobilisten - van alle leeftijden! - van wie de gezondheidstoestand is gewijzigd terwijl het rijbewijs nog geldig is. Mensen die te maken krijgen met CVA's (beroerten), oogaandoeningen, multiple sclerose, dementie, maar ook suikerziekte of ADD/ADHD, doen er goed aan om, dit tussentijds bij het CBR te melden. Voor hun eigen veiligheid en die van anderen, maar ook met het oog op hun verzekering. Wanneer er onverhoopt een ongeluk gebeurt en er komt een niet gemelde aandoening aan het licht, kan dat nare gevolgen hebben.

Deze zgn. tussentijdse melding kan men doen door het kopen van een Eigen Verklaring bij de gemeente. Een arts moet dan een aantekening hierop plaatsen.

Sinds 2005 is een medische keuring ook verplicht bij het behalen van en het verlengen van het rijbewijs C/D/E. Veel chauffeurs zijn hiervan niet op de hoogte en komen hier pas achter op het moment dat zij bij de gemeente het rijbewijs willen laten verlengen. Deze groep komt hierdoor in tijdnood. Heeft men dit rijbewijs beroepshalve nodig dan kan het helpen om een werkgeversverklaring of een uittreksel van de KvK naar het CBR te sturen waarin dit wordt vermeld.

Tip: loopt de procedure nog bij het CBR en is het rijbewijs verlopen, meld dit dan bij de verzekeringsmaatschappij.

Waar kan men terecht
Voor automobilisten uit Veendam en omgeving die een makkelijke en voordelige manier zoeken, organiseert Regelzorg regelmatig een keuringsdag bij Ouderenwerk Compaen.

De kosten bedragen € 35,00. Chauffeurs jonger dan 70 jaar met een zgn. ‘groot rijbewijs' kunnen o.a. terecht in Zevenhuizen, zij betalen € 52,50.

Locatie: Let op: de locatie is onlangs gewijzigd naar: Ouderenwerk Compaen. Jan Salwaplein 3, Veendam.

Data: 5 september, 7 november en 5 december 2011.

Afspraak maken
Een afspraak maken kan tijdens kantooruren met het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg, via 088 - 23 23 300 of via www.regelzorg.nl. Let op: niet rechtstreeks bij de locatie.
Regelzorg organiseert, in nauwe samenwerking met daartoe bevoegde artsen, overigens rijbewijskeuringen door heel Nederland op meer dan 170 locaties. Men kan bijvoorbeeld ook terecht in Hoogezand-Sappemeer.