Nieuws

Pleidooi voor behoud eeuwige rustDe gemeente Veendam wil af van de zogeheten eeuwigdurende rustplaatsen op kerkhoven. Dat wordt voorgesteld in de conceptverordening 'gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen'. De raadscommissie Vrom kan zich niet in dat voorstel vinden en stuurde het terug naar het college van B en W.

De oude verordening, vastgesteld in 1996, geeft gelegenheid om een graf te kopen en zo de overledene te voorzien van een eeuwigdurende rustplaats. De gemeente wil daar vanaf om te voorkomen dat begraafplaatsen (te) vol raken en in de nabije toekomst moeten worden uitgebreid. In het voorstel van B en W worden algemene graven uitgegeven voor een termijn van tien jaar. Deze termijn kan niet worden verlengd. Een eigen graf wordt uitgegeven voor twintig jaar. Deze termijn kan telkens met tien jaar worden verlengd.

Wederopstanding

Met name de christelijke partijen, CDA en ChristenUnie, willen de eeuwigdurende rustplaats behouden. "Dat heeft te maken met de wederopstanding", legt Albert Janssen, fractievoorzitter van de ChristenUnie, uit. "Het geloof dat eens, op een dag, de graven open zullen gaan. De eeuwigdurende rustplaats staat aldus symbool voor de verwachting."

Volgens Janssen is het volgens het nieuwe voorstel van B en W mogelijk om een zogeheten eigen graf, de status van eeuwigdurende rustplaats te geven. "Dat zou iemand dan bij leven bij de notaris moeten vastleggen. Daarvoor moet een fonds in het leven worden geroepen, zodat de notaris telkens de termijn kan verlengen. Niet erg praktisch en het kost ook nog eens een klein vermogen."

De Seniorenraad heeft ook moeite met de voorgestelde verordening. Inspreker Jan Tap vond dat graven die voor een periode van tien jaar worden uitgegeven, na afloop van die termijn niet direct geruimd moeten worden. "Uit eerbied voor de overledene zou daarmee gewacht moeten worden totdat er zich ruimtegebrek op de begraafplaatsen voordoet."

Dat laatste zal volgens Bram Schmaal (Gemeentebelangen) niet zo snel het geval zijn. "Het argument van ruimtegebrek vind ik niet zo steekhoudend. Er is in Veendam ruimte genoeg op de bestaande begraafplaatsen en eventuele uitbreiding is ook geen probleem."

De raadscommissie gaf het conceptvoorstel unaniem terug aan het college van B en W. "U bezorgt ons daarmee een hoop werk", aldus wethouder Jan Lutterop (Gemeentebelangen) met een zuinig gezicht.

Islamitisch

Het onderzoek naar een islamitisch gedeelte op de begraafplaats op Buitenwoel in Veendam is nog in volle gang. Vanuit de Turkse gemeenschap is daar een verzoek toe ingediend. Een werkgroep heeft inmiddels islamitische begraafplaatsen in Groningen en Hoogeveen bezocht en er is een concepttekening gemaakt.