Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg rotonde J. Bruggemalaan- F.J. de Zeestraat

Door op dinsdag, 24 januari, 2006 - 15:06
Aanleg rotonde J. Bruggemalaan- F.J. de Zeestraat

24 januari 2006 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende stukken ter inzage liggen in de Gemeentewinkel tot aanleg van de rotonde J. Bruggemalaan- F.J. de Zeestraat. De stukken liggen ter inzage gedurende 2 weken t/m 7 februari a.s. Het gaat om:

Situatietekening van de aan te leggen rotonde Tekening met de inrichting van het middenterrein van de rotonde. Omleidingsplan Plan van aanpak met tijdsplanning Informatieavond Op dinsdag 31 januari a.s., aanvang 19.30 uur wordt er een informatieavond gehouden over de aanleg van de rotonde. Indien u belangstelling heeft nodigen wij u bij deze uit op deze avond aanwezig te zijn. U wordt op deze avond tevens in de gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen. De informatieavond vindt plaats in het Jakob Bruggemacentrum, Jakob Bruggemalaan 118 in Veendam.

Eventuele reacties kunt u zenden aan het college van burgemeester en wethouders van Veendam, Postbus 20004, 9640 PA VEENDAM.