Nieuws

Verwarring over aanslag waterschap Hunze en Aa'shoogezand/veendam - Waterschap Hunze en Aa's in Veendam wordt bestookt door mensen met klachten over de hoogte van hun laatste aanslag. Volgens een woordvoerster hebben de klagers bij hun gemeente met succes bezwaargemaakt tegen de hoogte van de WOZ-waarde, maar is de verlaging nog niet aan Hunze en Aa's doorgegeven.

Voor de grootste verwarring zorgt volgens het waterschap de WOZ-waarde van het onroerend goed. Die waarde wordt door de gemeente bepaald. Hunze en Aa's baseert daar vervolgens weer zijn aanslag op. In het gros van de gevallen, zo meldt de woordvoerster, kunnen de klanten gerustgesteld worden. "We krijgen de laatste dagen veel klachten van mensen, die bij hun gemeente met succes bezwaar hebben gemaakt tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Die is dan verlaagd, maar dat is nog niet aan ons doorgegeven. Onze aanslagen zijn dan gebaseerd op die te hoge WOZ-waarde", aldus de woordvoerster. Ze verzekert dat haar waterschap ook de aanslag verlaagt, zodra de herziene WOZ-vaststelling van een gemeente binnen is. "Daar hoeven mensen zich echt niet ongerust over te maken."

Overigens heeft Hunze en Aa's niet meer bezwaren en klachten binnengekregen dan in voorgaande jaren, terwijl het schap wel zijn tarieven met gemiddeld 5,5 procent heeft verhoogd.

"Maar het gaat om een gemiddelde. Er zijn helaas ook mensen bij wie de verhoging veel forser uitpakt. Maar dat ligt niet aan ons. Dat komt dan omdat de woning volgens de betrokken gemeente veel meer waard is geworden dan de gemiddelde waardestijging. Daarom raden we mensen die klagen ook altijd aan om bij hun gemeente bezwaar te maken tegen die WOZ-waarde", aldus de woordvoerster.