Nieuws

Modern werken en wonen op een historische
plek in Veendam?GeplakteAfbeelding-2.jpg

Modern werken en wonen op een historische plek in Veendam? Dat wordt wellicht in de nabije toekomst mogelijk. Er zijn namelijk plannen om in de oude Nijverheidsschool aan de Boven Oosterdiep 92 ‘werk- en woonlokalen’ te realiseren. Feedback op het plan is gewenst.

Geschiedenis van het pand
In 1901 is opdracht gegeven om de Nijverheidsschool of Ambachtsschool te bouwen. De school diende ook als toegang tot de achtergelegen aardappelmeelfabriek van D.W.M. De school werd op 14 juli 1902 in gebruik genomen. In 1959 verhuisde de school naar het nieuwe schoolgebouw aan de Pinksterstraat. Het schoolgebouw werd in gebruik genomen door AVEBE waar het vroegere D.W.M. deel van uitmaakt. Het pand staat nu alweer jaren leeg.

GeplakteAfbeelding-1.jpg

Herontwikkeling
Het idee is nu om in deze voormalige Nijverheidsschool 17 units te realiseren. Het betreft 15 units die bestaan uit werk- en een woongedeelte en 2 units voor werken. Hierbij wordt op de begane grond een werk- c.q. klaslokaal gerealiseerd en boven een ‘woonlokaal’. Diverse karakteristieke elementen van de school zullen behouden blijven en natuurlijk de unieke historische waarde van dit unieke pand.

GeplakteAfbeelding-3.jpg

Geef uw mening!
De initiatiefnemers zijn geïnteresseerd in de mening van omwonenden en andere Veendammers. Uiteraard kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden alsmede personen die bezwaren hebben. De ideeën en reacties kunnen dan meegenomen in de eventuele volgende fase van de planvorming. Er is een Facebookpagina actief onder de naam Nijverheidsschool Veendam en de plannen zijn te vinden op de website: https://www.nijverheidsschool.nl/