Nieuws

Veendam krijgt een KnarrenhofAahof boom, topgevel en hofhuys - kopie.jpg

Door: Peter Panneman

Zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen met veel privacy en tegelijkertijd profiteren van de voordelen van samen wonen. Dat is in een notendop het principe van een Knarrenhof. Het is huisvesting voor senioren zonder dat er direct mantelzorg aan te pas komt. Johan Boekholt, Mariëtte Steenhuis en Uilko Hofsté zijn sinds januari 2020 de kartrekkers voor een Knarrenhof in Veendam.

De woonvorm is bedoeld voor jonge-ouderen en oudere-jongeren vanaf bijv. 50 jaar. Ze willen het liefst twintig tot dertig woningen bouwen, met een mix van koop en (sociale) huur. Het wonen in een Knarrenhof dient voor zo veel mogelijk mensen bereikbaar te zijn. De initiatiefnemers zoeken een geschikte plek in Veendam, maar deze liggen niet voor het oprapen. Een voorwaarde is o.a. dat een Knarrenhof in de buurt van voorzieningen kan worden gerealiseerd.

Eenzaamheid voorkomen
Het concept Knarrenhof is opgezet door de landelijke Stichting Knarrenhof Nederland. Inmiddels zijn er in Nederland tientallen initiatieven voor dergelijke hofjes ontplooid. Een aantal hofjes zijn in aanbouw en er zijn al een aantal gebouwd en bewoond. Veendam wil daarbij aansluiten. Een Knarrenhof wordt gezien als dé oplossing voor senioren die zolang mogelijk zelfstandig willen wonen zonder afhankelijk te zijn van familie, vrienden of anderszins. Het idee is dat de bewoners elkaar helpen waar mogelijk. Het zgn. noaberschap. Zo voorkom je eenzaamheid en bevorder je de zelfredzaamheid.

Hofhuis
Elk Knarrenhof heeft een gemeenschapsruimte, een zgn. Hofhuis, dat in eerste instantie bedoeld is voor gezamenlijke activiteiten van de bewoners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samen koken, hobbyclubjes, een gezellig babbeltje, muziek maken/luisteren, enz. Ook zouden bewoners hier een verjaardag of een ander gelegenheidsfeestje kunnen vieren met familie/vrienden. Het Hofhuis zou eventueel ook een buurtfunctie kunnen hebben. Iedere bewoner heeft zijn/haar/hun eigen woning. Er zijn geen verplichtingen, maar wil men contact of heeft men hulp nodig dan is er altijd wel iemand in de buurt.

Knarrenhof Zwolle nov 2020DJI_0690.jpg
Knarrenhof Zwolle 

Besparen op zorgkosten
Uit onderzoek van de stichting Knarrenhof Nederland is gebleken dat er in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 3000 euro per persoon per jaar op zorgkosten kan worden bespaard. Deze besparing komt met name doordat ouderen langer actief blijven en elkaar helpen. Komt het helpen op professionele (medische) hulp aan, dan wordt deze natuurlijk ingeschakeld. Het is niet de bedoeling dat mensen op die manier voor elkaar gaan zorgen. Denk bij hulp vooral aan een boodschapje doen, de hond uitlaten of een pannetje soep koken bij ziekte, enz.

Medewerking gemeente Veendam
De gemeente is op de hoogte van het Veendammer initiatief. We hebben uitgelegd wat de plannen zijn en de gemeente is geïnteresseerd.De wethouder gaf aan dat het plan helemaal past in de gemeentelijke woonvisie. Ook hebben we een inspreek moment gehad bij de commissie Fysiek van de gemeente. De gemeente heeft toegezegd mee te willen werken aan het zoeken naar een geschikte locatie. Ook is er contact gelegd met woningbouwvereniging Acantus. Zij hebben aangegeven hiervoor open te staan, aldus woordvoerder Johan Boekholt.

Belangstellenden kunnen zich inschrijven
Op dit moment zijn er ongeveer 120 geïnteresseerden lid van de Facebook groep Knarrenhof Veendam. Hiervan hebben zich ca 25 personen officieel in laten schrijven bij de Stichting Knarrenhof Nederland. Om definitief invulling te kunnen geven aan de te bouwen woonvoorziening voor senioren zoeken de initiatiefnemers nog (meer) belangstellenden, die het wonen in een Knarrenhof een goede optie lijkt. Om in aanmerking te kunnen komen voor een koop- of (sociale) huurwoning dient men zich bij de Landelijke Stichting Knarrenhof in te schrijven. Dat is een voorwaarde! De kosten voor inschrijving bedragen eenmalig €15,-. Het verplicht u echter tot niets. Wanneer u besluit niet in het Knarrenhof te willen gaan wonen, bent u slechts het inschrijfgeld kwijt. De website van de stichting is: www.knarrenhof.nl

Knarrenhof® is als term geïnspireerd op Koot & Bie. Ze staat voor de zelfspot van de huidige ‘oudere jongere’ en voor het heft in eigen handen nemen. Zoals Kees van Kooten als krasse knar besloot zijn eigen knarrenhof te bouwen, toen bleek dat zijn Harley Davidson niet door de gang van het bejaardentehuis paste.  www.knarrenhof.nl