Nieuws

Tristan van Winkler Prins Veendam
naar internationale science olympiadeTristan-2.jpeg

Tristan van der Beek (16) uit vwo 5 van scholengemeenschap Winkler Prins heeft vorige week een plek veroverd in het team dat Nederland vertegenwoordigt op de European Union Science Olympiad (EUSO) later dit jaar. Een geweldige prestatie!

Tristan drong in schooljaar 2018-2019 al door tot de landelijke finale van de Internationale Jeugd Science Olympiade (IJSO), maar behoorde niet tot de leerlingen die aan de internationale eindstrijd mochten meedoen. Dat corona ook positieve gevolgen kan hebben, blijkt uit het feit dat alle finalisten van die IJSO uitgenodigd werden voor de landelijke finale van de European Union Science Olympiad (EUSO) op 31 maart jongstleden. De beste zes zouden worden geselecteerd voor het nationale team, dat Nederland op EUSO-2021 vertegenwoordigt. Tristan werd vierde en stelde daarmee een plek in team Nederland veilig. 

Voorbereiding 
Aan Tristans deelname ging een grondige voorbereiding vooraf. Hij bestudeerde eerdere jaargangen van de nationale en internationale EUSO en oefende samen met zijn begeleider Jack Horst, Technisch Onderwijs Assistent (TOA) op Winkler Prins, verschillende practica en experimenten. Ook kreeg hij hulp van zijn opa, die voor zijn pensionering docent natuurkunde was op Winkler Prins.  

Experimenten 
Op de selectiedag op 31 maart moesten de deelnemers onder andere het afgegeven elektrisch vermogen van een dompelaar bij verschillende stroomsterktes bepalen. Ze bekeken de bruinkleuring van appels en onderzochten met behulp van een spectrofotometer welke stoffen gebruikt kunnen worden om deze bruinkleuring tegen te gaan. Verder kregen ze de opdracht om experimenteel te achterhalen welke stoffen in 12 genummerde potjes zaten.

Hongarije
EUSO-2021 wordt in mei in Hongarije gehouden, vooralsnog live tenzij er vanwege de coronamaatregelen een alternatief moet worden bedacht.