Nieuws

Opwek duurzame energie door Zonnepark WildervankWeg par aan Rykswg, Wildervank.jpeg

Duurzaam energiebedrijf Pure Energie heeft een idee voor een grondgebonden zonnepark: Zonnepark Wildervank. De beoogde locatie van dit zonnepark is gelegen in het gebied Wildervanksterdallen. Het idee verkeert in een pril stadium. Eerst wil Pure Energie in gesprek met de omgeving. Daarom heeft Pure Energie op maandag 2 november een digitale informatieavond voor direct omwonenden gehouden.  

Veel duurzame elektriciteit
Het idee is een zonnepark van 57 hectare groot. Conform de gedragscode Zon op Land van branchevereniging Holland Solar wordt 25 procent van de beschikbare oppervlakte niet bedekt met zonnepanelen, maar wordt dit deel gebruikt voor landschappelijke inpassing en ecologische verbeteringen. Dat resulteert in een zonnepark van netto ruim 42 hectare. De beoogde locatie is het gebied in de driehoek tussen de N33 aan de westkant tot aan afrit 37 Veendam-West en de Wildervanksterdallen aan de oostkant. Naar verwachting kan het zonnepark circa 22 procent van het huidige elektriciteitsverbruik in de gemeente Veendam opwekken. Het streven is dat vijftig procent van het zonnepark lokaal eigendom wordt via een energiecoöperatie en dat onder andere bewoners in de regio kunnen mee-investeren in het zonnepark. 

Samen met de omgeving 
Medio september heeft Pure Energie de direct omwonenden in een straal van circa 400 meter rond het plangebied zoveel mogelijk persoonlijk geïnformeerd over het idee. Daarna is er op maandag 2 november een informatieavond gehouden om het idee en de werkwijze toe te lichten. Ook was er ruimte voor vragen en reacties van omwonenden. De informatieavond werd digitaal gehouden vanwege de aangescherpte maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. De aanwezige omwonenden spraken hun waardering uit over de duidelijke informatie en open communicatie. 

Pure Energie wil graag in samenspraak met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties een concreet plan maken voor dit zonnepark. Met de omgeving wordt het gesprek aangegaan over onder andere de inrichting en landschappelijke inpassing van het zonnepark en financiële participatie van de omgeving in het zonnepark. Hiervoor zal o.a. een werkgroep opgericht worden. Enkele aanwezigen bij de informatieavond hebben zich aangemeld voor de werkgroep. Extra aanmeldingen zijn nog mogelijk. Samen met de deelnemers van de werkgroep gaat Pure Energie het plan bespreken en bijvoorbeeld wensen voor de inrichting van het zonnepark ophalen. Zo wordt in samenspraak met de omgeving een concreet plan gemaakt. 

Een energiecoöperatie kan mede-eigenaar worden van het zonnepark. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen lid worden van deze coöperatie, kunnen zo mee-investeren in het zonnepark en worden daardoor samen eigenaar van een deel van het zonnepark. Hoe dit precies wordt vormgeven, ligt nog open.  

Omgevingsfonds 
Verder stelt Pure Energie een omgevingsfonds beschikbaar. Voor 15 jaar lang wordt 0,50 euro per opgewekte MWh per jaar (= 1000 kilowattuur) ter beschikking gesteld aan de omgeving. Ter illustratie: als het zonnepark in een jaar 50 miljoen kWh opwekt, gaat er dat jaar 25.000 euro naar het omgevingsfonds. Waar dit omgevingsfonds voor wordt gebruikt, bepaalt in grote mate de omgeving zelf en bespreekt Pure Energie graag met betrokkenen. 

Website en nieuwsbrief 
Op de website www.zonneparkwildervank.nl staat meer informatie over het zonnepark. Iedereen die wil, kan zich via de website ook aanmelden voor de nieuwsbrief om zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond het zonnepark. Pure Energie is bereikbaar via info@zonneparkwildervank.nl

Over Pure Energie 
Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf en ontwikkelt, realiseert en beheert al meer dan twintig jaar windmolens en zonneparken. Particulieren en bedrijven kunnen klant worden van Pure Energie en hiermee de groene stroom van deze windmolens en zonneparken afnemen. Pure Energie levert gegarandeerd alleen de stroom die het zelf opwekt met de eigen windmolens en zonneparken. Hierdoor is Pure Energie zeven jaar achter elkaar uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland, op basis van het gezamenlijke onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, WISE en Natuur & Milieu (www.pure-energie.nl).