Nieuws

Voortvarende Vrouwen in boekvorm1e exemplaar.JPG

Door Peter Panneman

Het eerste exemplaar van het boek Voortvarende vrouwen in de Veenkoloniale zeevaart is woensdagmiddag in het Veenkoloniaal Museum uitgereikt.

Hendrik Hachmer, directeur van het Veenkoloniaal Museum overhandigde het eerste exemplaar van het boek ‘Voortvarende Vrouwen in de 19de eeuwse Veenkoloniale zeevaart’, aan Agnes Woltjes. Agnes Woltjes  als vrijwilligster actief bij het Veenkoloniaal Museum  betrokken heeft zelf een carrière als leerling-stuurman op schepen van de Delfzijlster rederij Damhof achter de rug.

Het boek gaat in de op rol van de vrouw in de 19de eeuwse Veenkoloniale zeevaart. Dit bracht de regio naast welvaart ook kennis en nieuwe inzichten. Omdat het zeevaartbedrijf vooral een familiebedrijf was voeren veel vrouwen mee aan boord van deze schepen. Door het varen werden het vrouwen van de wereld en ze zorgden zelfs in 1856 voor een vrouwenrevolte in de regio. Naast lief was er natuurlijk ook veel leed. Velen stierven ver van huis of moesten hun kinderen in verre havens achter laten. Het waren daarom vaak ook geharde vrouwen.

De schrijver neemt de lezer mee door een keur aan brieven die als bron van het boek dienen. Het geeft een goed beeld van het reilen en zeilen aan boord en de positie van de vrouw op relatief kleine schepen die toch een wezenlijk andere was dan op de grote schepen die in Amsterdam, Dordrecht en Rotterdam hun domicilie vonden. Tot slot brengt de auteur de vrouwen letterlijk in beeld met foto’s die van hen genomen zijn in diverse havensteden rond de hele wereld.

Het 142 pagina’s tellende boek is voor € 19,50 verkrijgbaar in de museumwinkel en te bestellen via de webwinkel van het museum. www.veenkoloniaalmuseum.nl  info@veenkoloniaalmuseum.nl