Regio

Boeren Kiel-Windeweer zaaien akkerranden inakkers.jpg

Veertien boeren hebben dit voorjaar bloeiende akkerranden ingezaaid. Dit betekent 20 hectare akkerranden met kruiden, bloemen en grassen. De akkerranden worden ingezaaid langs de veenwijken in Kiel-Windeweer. Deze veenwijken worden ook ecologisch beheerd. Naast dat dit prachtige plaatjes oplevert, doen zij dit met een doel: het vergroten van de biodiversiteit en verbeteren van de waterkwaliteit.

Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) heeft de boeren benaderd om mee te doen. ANOG werkt aan een pilot, waarbij wordt gekeken naar groene maatregelen die boeren kunnen nemen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat in 2023 van start gaat.

In 2019 zijn er gebiedsplannen opgesteld voor verschillende regio’s. In deze plannen zijn doelen omschreven die voor het gebied relevant zijn. De (vaak brede) veenwijken zijn kenmerkend voor de Veenkoloniën, en zijn van grote ecologische waarde. Door ecologisch beheer van deze veenwijken te koppelen aan akkerranden, ontstaat hier een win-win situatie: goed voor de natuur, en goed voor de boer.  

Voor veel boeren is het aanleggen van akkerranden nieuw; maar ze zijn over het algemeen positief gestemd. “Het kan voor ons heel interessant zijn om op deze manier straks aan de verplichtingen te voldoen. Je creëert zo meerwaarde voor de bedrijfsvoering en de natuur. De randen van percelen kun je nu ook vaak niet inzaaien met een gewas vanwege regelgeving” aldus een deelnemer. “Daarnaast hopen wij natuurlijk dat de bewoners net zo zullen genieten van de bloemen als wijzelf!” vult een andere akkerbouwer aan. Samen wordt er gekeken naar de beste methode voor het inzaaien van de akkerrand zonder teveel onkruid, en het beheer van de veenwijken.

De pilot in Kiel-Windeweer is onderdeel van een landelijke pilot “Akkerbelt” waarin negen akkerbouwcollectieven van Oost-Groningen tot Zeeland samenwerken aan de invulling van het nieuwe GLB.