Nieuws

Goed bezocht Bewonersavond voor inwoners WildervankIMG_0043.jpg

Op een goed bezocht Bewonersavond donderdagavond in Het Raadhuis in Wildervank passeerden allerlei thema’s de revue. Met op het podium keurig op rij de raadsleden Vladimir Slor (PvdA), Ina Hilbrants (CDA), Harrie Schoonnewille (SP), Alian Spelde (D66), Pé Langen (VUK) en Christel Knot (GemeenteBelangen Veendam), Dik Klamer (ChristenUnie) en Ina Meerloo​ (VVD).

De bewonersavond werd door Wijk en buurtbeheer Wildervank georganiseerd om mee te praten en te denken over Wildervank. Zij werden bestookt met vragen van bewoners over de onderwerpen die hen bezig houdt.

Slechte openbare straatverlichting werd aangekaart. In Bareveld gaat vermoedelijk de helft van de 60 oorspronkelijk geplande nieuwbouwwoningen gebouwd worden. Ook werd gevraagd hoe de communicatie naar de bewoners geëffectueerd kan worden. Presentator Berrie Kortman bracht als tussenpersoon met zijn scherpte de nuance en diepgang in de gesprekken.

IMG_0032.jpg

Overigens waren de wethouders niet uitgenodigd. Dat ook wel werd betreurd. Anderen vonden dat ze ook uit zichzelf hadden kunnen komen. 

Berrie Kortman probeerde het onderwerp onveilige kruispunt bij de Coop meerdere keren weer wat te verleggen naar ook een ander thema. Toch kwam het meerdere keren weer terug.

Twee jaar geleden waren er ook onderzoeken gedaan naar de kruising gedaan. Er was er een grote draagvlak voor eerst een tijdelijke oplossing met verkeerslichten. Iemand in de zaal vroeg waarom zo’n tijdelijke oplossing, die waarschijnlijk niet zoveel geld zou hoeven kosten, er na twee jaar nog steeds niet is. Maar dan zouden de kosten in de tienduizenden tot in de richting van honderdduizend euro bedragen. 

Nu twee jaar later was er een duidelijke verdeeldheid in de zaal. Er werd naar voren gebracht dat het kruispunt op zich niet onveilig is, mits iedereen zich aan de regels houdt. Het is een mentaliteitskwestie. Maar het laat onverlet dat er toezeggingen zijn gedaan. Als het met enige regelmaat fout gaat zou men toch preventieve maatregelen moeten nemen.

IMG_0101.jpg

Raadslid Alian Spelde zei het bedroevend te vinden dat er met het kruispunt, na de vorige bewoners bijeenkomt twee jaar geleden, nog steeds niet is aangepakt. Ze denkt dat er ongetwijfeld stappen gezet zullen worden, maar heeft geen idee waarom het zolang duurt.

Iemand uit de zaal: twee jaar geleden waren die onderzoeken ook gedaan over de kruising, waarom duurt het dan nog twee jaar voordat er actie wordt ondernomen.

Ina Hilbrants (CDA denkt dat het niet anders kan. Er moet goed onderzocht worden. Als iets niet goed  blijkt het niet te werken is er wel een heleboel geld geïnvesteerd. Dat na jaren van bezuinigingen achter de rug. Raadslid Hilbrants hoopt dat het makkelijker gaat worden. Ze voelt heel erg met de mensen mee en ze vindt het ook heel vervelend.

IMG_0077.jpg

Christel Knot erkent dat er fysiek nog niets is gebeurd. Maar dat er wel ontwikkelingen zijn. Er is onderzoek gedaan en er is gekeken naar de verschillende opties. Er zijn verkeersdeskundige conclusies uit getrokken, en er ligt een plan om het kruispunt aan te pakken. Daar ligt een benodigd bedrag naast dat in de richting van een miljoen euro gaat.

Ina Meerloo​ (raadslid uit de collegepartij VVD) vertelde bij het college te zijn geweest voor notulen over de bewonersavond. Ze had ook naar de plannen omtrent het kruispunt gevraagd. En of er wel of geen verkeerslichten zouden komen. Maar dat was nog helemaal niet zeker. Er was ook door verkeersdeskundigen daadwerkelijk onderzocht of die verkeerslichten daadwerkelijk het goede effect zouden hebben. Men vond van niet.

IMG_0068.jpg

Een vraagsteller uit de zaal vroeg welk plan er dan precies ligt, want daar wordt niets over gezegd. Het betrof het plan voor aanpak van het winkelcentrum. In de schets was een soort van rotonde gecreëerd. Wijk en buurbeheer had deze schets reeds in bezit. Omdat het enkel nog een schets van het plan was, en nog geen definitieve ter goedkeuring door de raad, had geen van de raadsleden de schets gezien.

De schets was door een ambtenaar ook voorgelegd aan de ondernemers in het winkelcentrum. Op de schets staan ook verbetersuggesties. En is er een soort van rotonde gecreëerd. De ambtenaar was ermee teruggegaan naar het college. Vervolgens werd het heel stil. Juli 2019 hebben de Wildervankers in de krant moeten lezen dat er geen geld was voor het plan.

IMG_0091.jpg

Op 13 december zijn er vragen over gesteld aan het college. En Schoonewille geloofd wel dat het college er hard aan werkt. De minister van infrastructuur en waterstaat heeft eind 2019 vijftig miljoen euro beschikbaar gesteld om de komende 10 jaar de verkeersveiligheid in de gemeentes te verbeteren. De antwoorden van het college stemmen de gezamenlijke raadsleden heel tevreden. En samen met de provincie Groningen gaat het college werken aan de doorvertaling van de Strategische Plan Verkeersveiligheid (SPV).

Precies op de dag van het bewonersoverleg was er uitsluitsel van het college gekomen dat zij met de bewoners in contact willen komen om te kijken hoe zij in de toekomst de verkeersveiligheid en infrastructuur met dat geld zouden kunnen verbeteren. Een van de items daarin is het goed luisteren en in overleg gaan met de bevolking. Er zijn best wel initiatieven.

IMG_0081.jpg