Nieuws

Opleiding medewerker van de toekomst in BreehornIMG_0098.jpg

Zorggroep Meander, SBB en Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam blijven het Gildeleren verder ontwikkelen. Nieuw is de toevoeging van een gecombineerde manier van opleiden. Daarmee kunnen studenten van de opleiding Servicemedewerker Breed, niveau 2 doorstromen naar de combi opleiding Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg, niveau 3.

Dinsdagmiddag is door de vertegenwoordigers van de drie instellingen een addendum ondertekend. De feestelijke ondertekening van het projectplan is ondertekend door Dirk de Jonge (SBB), Wim van der Pol (Noorderpoort) en door Jolande Ellenbroek (Zorggroep Meander). Als één van de grootste (zorg)-opleiders in de regio wil men samen hun rol oppakken.

IMG_0102.jpg

Zorggroep Meander en Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam werken al jaren samen om via het Gildeleren studenten op te leiden op o.a. de locaties Breehorn en Veenkade in Veendam.

Waar studenten voorheen alleen werden opgeleid als servicemedewerker Breed van niveau 2, kan thans ook de combi opleiding Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg worden gevolgd. Het opleiden van studenten via het Gilde biedt veel mogelijkheden om van elkaar en met elkaar te leren. Voor zowel de studenten als de medewerkers van Zorggroep Meander.

IMG_0120.jpg

Doordat niveau 2 studenten kunnen doorstromen naar niveau 3 en een diploma Verzorgen IG / Maatschappelijke Zorg kunnen behalen, staan ze sterker op de arbeidsmarkt.

“Met de arbeidskrapte in de regio, willen we hiermee ook onze rol pakken als één van de grootste werkgevers en opleiders in de zorg in de regio,” zegt Peter Drenth, directeur Zorggroep Meander. “We werken nauw samen met het SBB en Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam om toekomstige medewerkers op te leiden.” Natuurlijk hoopt Zorggroep Meander de studenten in eigen huis een baan aan te bieden, waar ze de visie van Meander al goed hebben leren kennen.”

IMG_0117.jpg

Dankzij de uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst kunnen nu ook studenten in de regio Veendam op niveau 3 verder studeren binnen een Gilde. Het feit dat de zogenaamde skills lessen, de praktijklessen in verpleegtechnische vaardigheden, binnen de zorggroep worden gegeven door twee van Zorggroep Meander’s eigen verpleegkundigen, in samenwerking met de Gildedocent, is een belangrijke onderscheidende factor.

Met de opleiding in niveau 2 van het Gildeleren tot servicemedewerker breed was in februari 2014 al begonnen. Met niveau 3 worden studenten nu ook als verzorgende IG medewerker maatschappelijke zorg opgeleid. Studenten in niveau 3 krijgen veel meer bevoegdheden. Er mogen medicijnen worden verstrekt en injecties worden geven. De praktijklessen krijgen ze van twee HBOV verpleegkundigen die in de Breehorn werkzaam zijn.

IMG_0138.jpg

De theorielessen worden gegeven door de Noorderpoort docenten Wilma ter Veen en John Koning. Zij hebben in de Breehorn de beschikking over een klaslokaal. Wilma ter Veen geeft vakleer theorie. John Koning doceert Nederlands, rekenen, Engels en een deel van Niveau 2. Voor het Gildeleren zijn de leerlingen 5 dagen per week aanwezig in de Breehorn. Tijdens hun stage zijn ze aan het werk in de Breehorn en in de Veenkade.

IMG_0133.jpg

De leerlingen staan aan het begin van hun driejarige opleiding. Momenteel zijn 15 studenten met niveau 2 begonnen en 8 studenten met het pas opgestarte niveau 3. Leerlingen die met niveau 2 hun diploma met het Gildeleren hebben behaald hebben nu ook de kans om binnen dit gilde verder te gaan naar niveau 3. Voorheen moesten ze daarvoor naar Groningen, Winschoten of Stadskanaal. Nu kunnen ze gewoon blijven. Het is wel speciaal bedoeld voor leerlingen die bij het Gilde gediplomeerd zijn en door willen naar niveau 3.

Studenten van het huidige Gilde hadden de organisatie van een groot deel van de feestelijke bijeenkomst op zich genomen.


 
Fotoalbum: