Regio

Vaartoerisme Kiel-Windeweer krijgt extra kansen
door leefbaarheidssubsidieDinsdag heeft het college van Gedeputeerde Staten*, vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG), besloten het project van Kiel-Windeweer een leefbaarheidssubsidie toe te kennen. Aan het Kieldiep kunnen in totaal vier steigers gerealiseerd worden. Hierdoor krijgt het vaartoerisme een extra impuls en worden de recreatieve- en toeristische mogelijkheden in Kiel-Windeweer verder bevorderd. Dit initiatief is opgestart vanuit de recreatieve ondernemers en inwoners zelf en is in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen ingediend. 

Dorpswethouder Anja Woortman is blij met deze subsidie: ‘Hierdoor hebben de vaarliefhebbers extra mogelijkheden om te genieten van het historische Kiel-Windeweer en wat de ondernemers onderweg hen te bieden hebben’.
 
De totale werkzaamheden bevatten:

  • het uitbaggeren van het Kieldiep op de plekken waar de aanlegsteigers worden aangelegd;
  • het aanpakken van de beschoeiing;
  • het realiseren van vier aanlegsteigers;
  • de locaties waar de aanlegsteigers gerealiseerd, voorzien worden van bebording, bankjes of een picknicktafel. De subsidie is in totaal  € 50.000,=.

Voor de toekomst van Groningen
Het geld voor het Nationaal Programma Groningen is beschikbaar voor de toekomst van Groningen. Het is bedoeld om de vele kansen te verzilveren die er liggen op het vlak van leefbaarheid, economie en energietransitie. Een belangrijke voorwaarde voor het toekennen van de subsidie is dat inwoners en organisaties nauw betrokken zijn. Schadeafhandeling en versterking worden uit  andere budgetten betaald.