Nieuws

Winkelcentrum Sorghvliet bereikbaar tijdens verbouwingjumbo-00.png

Op dinsdag 11 juni wordt er gestart met de opknapwerkzaamheden aan winkelcentrum Sorghvliet in Veendam. Het project moet ertoe leiden dat het winkelgebied toekomstbestendig wordt. De sloop en wederopbouw gebeurd gefaseerd om overlast voor het winkelend publiek tot een minimum te beperken. Enige hinder is echter niet uit te sluiten.

Aantrekkelijker winkelen
Een deel van het winkelcentrum wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd. Zowel de entree van Jumbo De Reede als de dagwinkels krijgen een moderne en eigentijdse uitstraling.  Hierdoor wordt het wijkcentrum aantrekkelijker om te winkelen.

Herinrichting openbare ruimte
Daarnaast wordt de openbare ruimte om het winkelcentrum aangepakt. Er worden extra parkeerplaatsen gerealiseerd en de verkeersveiligheid rondom het winkelgebied wordt vergroot.

Officiële opening
Medio november zijn de sloop- en bouwwerkzaamheden in en rondom winkelcentrum Sorghvliet afgerond. Het vernieuwde winkelcentrum zal dan officieel worden geopend.