Regio

Advies erven Oost-Groningen!REGIO - Met het project 'Boeren en Buitenlui' biedt Landschapsbeheer Groningen advies over de inrichting, het onderhoud, herstel én de landschappelijke inpassing van het erf. Dit project loopt echter eind 2013 af. Komend half jaar is dus de laatste kans om kosteloos advies in te winnen. Landschapsbeheer Groningen bewaakt de kwaliteit van dit landschap en biedt daarom hulp aan 'boeren en buitenlui' in het buitengebied van Oost-Groningen.

Het Groninger agrarisch landschap verandert. Zo komen er in het landelijke Oost-Groningen steeds meer mensen wonen die geen agrarisch bedrijf hebben. We noemen hen ook wel 'buitenlui'. De komst van deze buitenlui betekent vaak een herinrichting van het erf of het terrein rond de woning. Wij kunnen adviseren over deze inrichting en wensen combineren met landschappelijke inpassing.

Advies erven
Met het project 'Boeren en Buitenlui' draagt Landschapsbeheer Groningen bij aan het behoud van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden en de kwaliteit van het landschap in Oost-Groningen. Kosteloos bezoekt een erf-deskundige de betreffende locatie en adviseert over inrichting, onderhoud, herstel en landschappelijke inpassing van het erf.

Planten uit de streek
Daarnaast biedt Landschapsbeheer Groningen de mogelijkheid met subsidie planten aan te schaffen die passen bij de streek. Boeren en buitenlui verbeteren hun erf, én het landschap, door het planten van bijvoorbeeld (fruit)bomen, bosplantsoen en heesters.

Meer informatie over 'Boeren en Buitenlui' en de voorwaarden voor deelname leest u op www.landschapsbeheergroningen.nl. Of neem contact op met Landschapsbeheer Groningen:
Telefoon: 050 534 5199
E-mail: info@landschapsbeheergroningen.nl
Het project 'Boeren en Buitenlui' is mede mogelijk door financiële steun van het Leader Fonds en de deelnemende gemeenten.