Nieuws

Klaverblad Zuidbroek met verbindingslus onder A7 doorN33 - Het nieuwe klaverblad op de N33 bij Zuidbroek zal met een verbindingslus onder de A7 door gaan. Dat heeft de projectgroep N33 deze maand besloten.

Het ontwerp-tracébesluit van de verdubbeling van de N33 ging nog uit van een botonde, twee rotondes achter elkaar, bij Zuidbroek. De provincie Groningen heeft in een vroeg stadium extra geld beschikbaar gesteld voor de realisatie van een klaverblad bij Zuidbroek. Daardoor is het mogelijk de realisatie van het klaverblad vrijwel volgens planning uit te voeren.

Het ontwerp van het klaverblad heeft drie bogen en een verbindingslus. De projectgroep, waarin naast Rijkswaterstaat ook de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Veendam en Menterwolde, vertegenwoordigd zijn, koos voor de variant waarbij de lus onder de A7 door gaat vanwege de optimale inpassing in het landschap.

Nieuwe inzichten en ontwikkelingen, zoals de aanleg van een klaverblad, vragen meer voorbereidingstijd. Diverse onderzoeken voor bijvoorbeeld geluid, fijnstof en andere milieueffecten moeten opnieuw worden uitgevoerd. Dit heeft gevolgen voor de planning.
Naar verwachting ligt het Tracébesluit in de zomer van 2012 ter visie en kan de aannemer begin 2013 starten met de werkzaamheden. Uiterlijk 31 maart 2015 rijden de eerste auto's over de weg.

N33 Assen-Zuidbroek
De N33 tussen Assen en Zuidbroek is een gevaarlijke eenbaansweg. Daarnaast is de regio soms slecht bereikbaar, omdat het verkeer onvoldoende doorstroomt. Bovendien zijn er knelpunten bij diverse aansluitingen o.a. door de grote hoeveelheid vrachtverkeer. Het Rijk en de mede-iniatiefnemers de provincies Groningen en Drenthe willen deze situatie verbeteren en zijn daarom een planstudie gestart naar de verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek.