Nieuws

VVN acties op de Mgr. Bekkersschool in VeendamVERKEER - De Mgr. Bekkersschool, met locaties aan de Prins Bernhardlaan en de Kieler Bocht, doet ook dit jaar weer mee aan de actie "Laat je zien!" van Veilig Verkeer Nederland (VVN). De verkeersouders gaan donderdag 24 november vanaf 8.30 uur, op beide locaties, de fietsen van alle leerlingen vanaf groep 3 controleren op o.a. verlichting en reflectoren. Ze worden daarbij geholpen door ouders, maar ook door bewoners van Woonzorgcentrum Huize St. Franciscus.

Voor de kleuters is er die dag de "Goochem het gordeldier" actie. Er wordt aandacht besteed aan het onderwerp "Veilig vervoer van kinderen in de auto", omdat niet iedereen op de hoogte is van de exacte regels. Daarnaast zijn ouders zich niet altijd bewust van de risico's die het met zich mee brengt wanneer kinderen zonder zitjes of gordels in de auto zitten. De school krijgt een mobiel meetpunt te leen van VVN, waarmee kinderen kunnen kijken hoe groot ze zijn. Zij krijgen hiervan een meetbewijs en informatie voor hun ouders mee met betrekking tot de lengte waarop de kinderen in stoeltjes, op zittingverhogers en voor- en achterin de auto moeten zitten.