Nieuws

Winkler Prinsdag in het Veenkoloniaal MuseumVEENKOLONIAAL MUSEUM - Tijdens de jaarlijkse Winkler Prinsdag op zondag 13 november staan dit jaar de afrondende werkzaamheden van de Stichting 400 jaar Veenkoloniën centraal. Op de middag is er naast een boeiende lezing over de geschiedenis van de Veenkoloniën ook toepasselijke muziek te horen. Gert van den Bremen, voorzitter van de Stichting 400 jaar Veenkoloniën', overhandigt op deze middag het eerste exemplaar van het slotuitgave van de reeks ‘400 Jaar Veenkoloniën", aan Erik van Oosterhout, burgemeester van de gemeente Aa en Hunze en lid van de Agenda van de Veenkoloniën. Het project ‘400 jaar Veenkoloniën' wordt daarmee symbolisch afgesloten.

Paul Brood zal een lezing verzorgen met al titel ‘Wat hadden Groningen en New York gemeen en wat hadden de Veenkoloniën daar mee te maken?'

Tot slot wordt op deze dag de Keuningprijs uitgereikt door Prof. Dr. Maarten Duijvendak.
De winnaar van de H.J. Keuningprijs 2011, dr. Jan van den Broek, heeft zich de afgelopen jaren intensief met het westelijke deel van de veenkoloniën beziggehouden. Bij Van den Broek gaat het in zijn werk om de aspiraties van de stad met het gebied. Anders dan bij Keuning ligt bij hem het accent sterk op de stadspolitiek in de Middeleeuwen en de daaruit voortgaande lijn tot in de recente tijd. Van den Broek beziet de wijze waarop de stad in het veen opereerde als de resultante van uiteenlopende ontwikkelingen die hij in verband brengt met de lange termijn visie van de heren aan de Grote Markt. Keuning vertrekt vanuit het heden en kijkt terug naar het verleden om dit heden te verklaren. Van den Broek start in dat verleden en raakt zo het heden. Er zijn dus opmerkelijke verschillen in aanpak tussen Van den Broek en Keuning. Van den Broek heeft in verschillende grote en kleinere publicaties zijn belangstelling voor de Veenkoloniale geschiedschrijving getoond. Voor het eerst maakten veel liefhebbers kennis met de vernieuwende kijk van Jan van den Broek in 375 jaar Hoogezand en Sappemeer, dat in 2003 het licht zag. Dit jaar verscheen van zijn hand ,'Een kronkelend verhaal. Nieuw licht op de oude Hunze ‘.

De Winkler Prinsdag begint om 15.00 uur.