Jongeren

And the winner is...............Het goede antwoord op de jublileumprijsvraag uit het programmaboekje Summerfun 2011 was: VAKANTIEPLEZIER.

Er kwamen de vele goede antwoorden binnen en daarom moest er geloot worden. 

De winnaar is geworden: Jarno Verhaaff.

Gefeliciteerd Jarno, je kunt je prijs, een speelgoedbon, ophalen bij de balie van Compaen, bij Gesinus van het FunTeam.