Kabelkrant Veendam


Kabelkrant Veendam
De kabelkrant kunt u ook bekijken bij de SKV op de volgende tv kanalen: HD kanaal 996, SD kanaal 905 en Analoog kanaal 66

App
Of download de gratis app voor de mobiele telefoon in de Play Store (Android).

play_prism_hlock_2x_resize.png


Advertentie
Nieuws

Video - Win een toegangskaart voor
het reuzenrad in BorgerswoldIMG_9438.JPG

Afgelopen zaterdag werd het reuzenrad bij de Borgerswoldhoeve in recreatiepark Borgerswold in Veendam feestelijke geopend. 

Wij van parkstadveendam.nl waren er bij. Tijdens de opnames verteld wethouder Henk Jan Schmaal ook hoe we er voor staan in Veendam betreffende het coronavirus (COVID-19). 

Verder is in deze video te zien hoe je mogelijk in aanmerking komt voor een gratis rit in het reuzenrad van Jan Lamberink. Sluitingsdatum is 11 juni.

Vrijdag 12 juni maakt Erik Nijkamp van de Borgerswoldhoeve de prijswinnaar bekend


 
Fotoalbum: 
Nieuws

Baptisten organiseren openlucht avondmaal20200607_114412.jpg

Het avondmaal vieren door middel van een Drive Thru in de openlucht. Op zondag 7 juni werd dit georganiseerd door de Baptisten gemeente Veendam.

"We missen elkaar al geruime tijd. De online diensten zijn prachtig en worden goed bekeken, maar vooral het persoonlijk contact missen we" aldus Marielle van Leeuwen namens de baptisten gemeente. Het is dan ook een hele bijzondere ervaring om een parcours te rijden en brood en wijn (druivensap) te krijgen. Tijdens het avondmaal wordt het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus herdacht. Deelnemers waren blij met het initiatief en vonden het bijzonder om dit mee te maken. Je zag dat mensen emotioneel waren”. 

20200607_114142.jpg

‘Het is vooral fijn om elkaar weer te zien en de verbondenheid te ervaren’ aldus een deelnemer.

Summerfun

Summerfun deelt knutsel- en activiteitenpakketten uitSummerfun 2.JPG

Door Peter Panneman

Zaterdagmorgen reikte het Summerfun-team knutsel- en activiteitenpakketten uit aan kinderen voor de Summerfun sprookjesmaand en vaderdag.

Summerfun 3.JPG

Nu ook de jaarlijkse Bogdike Sprookjesdag in juni niet doorgaat, heeft Summerfun deze maand met ‘toverstof’ omgedoopt in Sprookjesmaand. In het sprookjesbos van Summerfun komen vele sprookjesfiguren tot leven. De Sprookjesmaand is iedere zondag op Facebook met een sprookje, voorgelezen door Bart Kruizinga en een wekelijkse prijsvraag.

Summerfun 1.JPG

Bij de Sprookjesmaand hoort het Summerfun Bij Je Thuis pakket met (knutsel)activiteiten. Heerlijk spelen, kleuren, knippen en plakken. Gezellig aan de keukentafel met broertjes, zusjes en met hulp van een volwassene.  Op zondag 28 juni sluiten ze de Sprookjesmaand af.

Nieuws, Regio

Provincie pakt gevolgen corona aanprovincie_groningen.png

De provincie Groningen stelt € 11,5 miljoen beschikbaar om de gevolgen van corona aan te pakken. De aanpak is een aanvulling op de ondersteuningsmaatregelen van het Rijk. Het gaat om het ondersteunen van het bedrijfsleven, het midden- en kleinbedrijf, de retail, vrijetijdseconomie en maatschappelijke en culturele instellingen.

Anderhalvemetereconomie
De provincie gaat allereerst ondernemers ondersteunen bij het inrichten van hun onderneming op de anderhalvemetereconomie. De provincie richt zich hierbij specifiek op kleine ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren, zoals het mkb, de vrijetijdssector en culturele en maatschappelijke instellingen.

Langere termijn
Voor de (middel)lange termijn richt de provincie zich op de toekomst van Groningen: het creëren van meer werk, (om)scholing en digitalisering, verduurzaming, het versterken van de vrijetijdssector en stimuleren van toerisme, maar ook geld achter de hand houden als zich kansen voordoen waarbij Groningen de boot niet mag missen.

Juli van start
De aanpak van de gevolgen corona voor Groningen wordt nog besproken met Provinciale Staten. Naar verwachting kan de regeling anderhalvemetereconomie ingaan vanaf begin juli. Via de website van de provincie wordt hierover gecommuniceerd en is dan ook te zien hoe een en ander in zijn werk zal gaan.

Samen voor Groningen
De gevolgen van corona zijn voor een groot deel nog ongewis. Rijk, gemeenten en provincie werken samen en vullen elkaar aan waar nodig. De keuzes voor nu en op de langere termijn staan niet op zichzelf en niet los van elkaar. Het zijn noodzakelijke keuzes om de brede welvaart en leefbaarheid te borgen voor de toekomst van Groningen.

Sport

TC Veendam: Maak kennis met padel en tennis2020050901.jpg

De actie van de TC Veendam om andere sporters gebruik te laten maken van de tennisbanen blijkt enorm aan te slaan en wordt nog 3 weken geprolongeerd.

Omdat nog niet alle sporten weer volledig beoefend kunnen worden biedt TC Veendam alle sportievelingen die GEEN lid zijn van TC Veendam of een andere tennisvereniging de mogelijkheid om gedurende de laatste 3 dinsdagen van juni te tennissen of te padellen onder begeleiding van een ervaren trainer.
De afgelopen 3 weken is van eenzelfde aanbod al gretig gebruik gemaakt. 

Alle reden dus om nogmaals een serie van 3 weken aan te bieden.

TC Veendam zorgt voor voldoende rackets en ballen en de deelnemers hoeven alleen zelf voor hun sportkleding te zorgen. De vereniging vraagt voor deelname een kleine eigen bijdrage van de deelnemers variërend van € 5,- voor de jongste jeugd, via € 7,50 voor de oudere jeugd tot € 10,- voor de volwassenen.

In verband met de coronarichtlijnen is vooraf aanmelden verplicht.
Dit kan t/m 12 juni via de website van de tennisclub: www.tennisclubveendam.nl.
Hierop is ook alle verdere informatie te vinden.

Nieuws

Blijft burgemeester Swierstra in Veendam?Bells.00_00_18_15.Still001.jpg

Door Hans Schreurs [hansschreurs@parkstadveendam.nl]​

Nu de gemeenteraad van Pekela heeft besloten om voorlopig als zelfstandige gemeente verder te gaan, wordt de vraag over het al of niet aanblijven van burgemeester Jaap Kuin weer actueel. Kuin is namelijk benoemd als waarnemend burgemeester (sinds 2015). In principe tijdelijk dus.

Dezelfde vraag gaat ook op voor burgemeester Sipke Swierstra van Veendam. Ook Swierstra is tijdelijk benoemd in november 2013 en is dus al langer waarnemend dan de reguliere benoemingsperiode van zes jaar.

Waarom al zo lang een waarnemend burgemeester
Een belangrijke reden dat beide heren al zo lang als waarnemend burgemeester actief zijn, ligt mede in het feit dat er jarenlang in Pekela en Veendam gedebatteerd werd over een gemeentelijke herindeling. Er is gewacht met permanente aanstellingen totdat duidelijk werd hoe die herindeling eruit ging zien. Veendam sprak zich al eerder uit tegen de voorgestelde herindeling en nu Pekela zelfstandig verder wil, is een herindeling voor een lange periode uit beeld en kan een zogenaamde kroonbenoemde burgemeester er komen.

Swiersta loopt niet op de zaken vooruit
De burgemeester laat zich niet uit over zijn voornemens om al of niet in Veendam te blijven. Hij gaf wel te kennen dat, nu er duidelijkheid is over de herindeling, het wenselijk is om ook de discussie over de benoeming van de burgemeester weer op te pakken. Daarvoor zal hij de gesprekken tussen de gemeenteraad en de commissaris van de Koning afwachten. Hij houdt dus zijn kaarten nog even voor de borst. Dat is te doen gebruikelijk in zo’n situatie. Kijken we naar de procedure van een dergelijke benoeming dan wordt dat wel duidelijk.

Hoe verloopt een burgemeestersbenoeming?
De selectie en benoeming van een nieuwe burgemeester duurt ongeveer 4 maanden. De normale procedure kent de volgende stappen:

  • Overleg Commissaris van de Koning met fractievoorzitters van de gemeenteraad
  • Gemeenteraad stelt een profiel op
  • Gemeenteraad bespreekt het profiel met de commissaris van de Koning (cvdK)
  • Vacature opengesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  • Sollicitanten schrijven een brief
  • Selectie kandidaten door cvdK
  • Overleg cvdK met vertrouwenscommissie van de gemeente
  • Gemeenteraad beveelt kandidaat aan
  • Kandidaat  spreekt met minister van BZK en daarna benoemt de Koning de burgemeester.

Niet vanzelfsprekend
U ziet dat het dus niet vanzelfsprekend is dat een waarnemend burgemeester ook de nieuwe kroonbenoemde burgemeester wordt. In Veendam en in Pekela liggen de burgemeesters goed bij de gemeenteraad en lijkt een benoeming geen probleem te zijn. Vooropgesteld dat beide mannen die ambitie hebben natuurlijk. We zullen zien of Sipke Swierstra nog langer blijft of dat we moeten gaan wennen aan een nieuwe burgemeester. Wellicht wordt het tijd voor een vrouw op die plek? De tijd zal het leren en u weet; ParkstadVeendam.nl blijft het voor u volgen.

Sport

Veendam 1894 hervat trainingenIMG_0015.JPG

Afgelopen donderdagavond 4 juni trainden de 1e en 2e selectie van Veendam 1894 voor het eerst weer sinds de coronacrises. Onder leiding van de nieuwe van Cambuur aangetrokken trainer Wietse de Blois (28) en hulptrainer Jans Vazel werden door de 38 spelers diverse oefeningen verricht om de spieren weer los te maken na zoveel weken rust. 

_MG_0032.JPG

Er wordt de komende tijd alleen op de donderdagavond getraind en zullen er nog geen onderlinge wedstrijdjes worden gespeeld omdat dit i.v.m. de RIVM maatregelen nog niet mag. 


Fotoalbum: 
Nieuws

Winkler Prins presenteert klinkend resultaat eindexamensA Winkler Prins vlag en tas.JPG

Wat was het een spannend jaar voor eindexamenkandidaten in heel Nederland. Door de coronacrisis ontstond er voor hen veel onzekerheid. Moesten ze nu wel of geen centraal schriftelijk eindexamen (CSE) doen, en hoe zat het met de praktijkvakken en openstaande tentamens? Vooral leerlingen die er niet helemaal lekker voor stonden en alles op alles moesten zetten om hun cijfers met het CSE op te halen, maakten zich ongerust.

Gelukkig is het voor bijna alle leerlingen helemaal goed gekomen, want uit onderstaande cijfers blijkt dat Winkler Prins ook dit jaar weer prachtige eindexamenresultaten kan melden.

WP-02.png

Dik verdiend
“Dit is geen geflatteerde uitslag,” vertelt Ferdinand Vinke, bestuurder van Winkler Prins. “Onze leerlingen hebben hard gewerkt, evenals onze docenten. De tentamens en praktijkopdrachten die volgens de richtlijnen van het ministerie nog gemaakt moesten worden, zijn gemaakt. De geslaagden hebben hun diploma’s eerlijk verdiend en mogen er trots op zijn.”

Bijzonder afsluiting
Hoewel veel leerlingen al wel vermoedden dat ze geslaagd waren, was het verlossende telefoontje van de mentor op 4 juni toch zeer welkom. “Dat wilden we gewoon doen, net als in de andere jaren,” aldus Vinke. “Het eindexamen is de afsluiting van een belangrijke levensfase en daar moet aandacht voor zijn. We beraden ons ook op een passende diploma-uitreiking.”

Praktijkschooldiploma
Voor leerlingen van de Winkler Prins Praktijkschool was 2019-2020 nog specialer. Zij kunnen dit jaar namelijk voor het eerst een diploma behalen, naast de certificaten die deze 18-jarigen normaal krijgen. Alle examenleerlingen hebben uiterlijk woensdag 10 juni hun examengesprek gehad, in bijzijn van hun ouders, en zijn dan trotse eigenaren van het diploma praktijkonderwijs. De verwachting is dat er dit jaar 23 leerlingen uitstromen naar werk, mbo Entree-onderwijs of een mbo 2-opleiding.

Time Out
Verder is het bijzonder te vermelden dat dit jaar opnieuw een groot aantal examenkandidaten geslaagd is via de route Time Out, de tussenvoorziening van Winkler Prins. Het gaat om drie leerlingen van de mavo en drie leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg.

Regio

Houd 1,5 meter afstand, ook onderwegvvvvvvvvvv.jpg

Nu ook in de provincie Groningen de scholen en de horeca weer open zijn wordt het drukker op straat. Het blijft nog steeds belangrijk om ook in het verkeer voldoende afstand te houden tot andere weggebruikers. Als reminder is vanaf vandaag de kreet 'Houd 1,5 meter afstand' op veel plekken in de provincie te zien.

Donderdagochtend spoot Fleur Gräper-Koolwijk (gedeputeerde provincie Groningen) de eerste tekstsjabloon 'Houd 1,5 meter afstand, ook onderweg' op het asfalt bij de Waterhuizerbrug in Groningen. Op smalle fietspaden, op kruispunten, bij stoplichten of bruggen, kan het druk zijn en is 1,5 meter afstand houden soms lastiger. Op drukke plekken waar veel fietsers, scooters, brommers of voetgangers bij elkaar komen is het extra opletten. Ook hier geldt: geef elkaar de ruimte, ook onderweg.

De provincie Groningen werkt samen met de Groninger gemeenten om op zoveel mogelijk plekken in de provincie deze slogan op en langs de weg te zetten. Er komen niet alleen teksten op het wegdek, ook worden er 440 posters langs de wegen geplaatst. 'Houd 1,5 meter afstand, ook onderweg' is onderdeel van de Rijkscampagne om weggebruikers erop te wijzen ook in het verkeer anderhalve meter afstand te houden en hiermee de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Over Verkeerswijzer Groningen
De landelijke campagne wordt in de provincie Groningen gecoördineerd door het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen. Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen. Onder deze naam organiseren zij verkeersveiligheidscampagnes en educatie-activiteiten om het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen. Meer weten? Kijk op verkeerswijzergroningen.nl.

Pagina's

ParkstadVeendam.nl zoekt vrijwilligers

20180329_213442A.jpg

Al meer dan 15 jaar probeert ParkstadVeendam.nl u het nieuws uit de regio te brengen op een laagdrempelige en begrijpelijke manier. Van moordzaak tot brandstichting, van aanrijding tot traumaheli, zomermarkten, koopavondconcerten, overlast in Borgerswold, wij waren er bij. Dit doen wij met een groep enthousiaste vrijwilligers die naast verslaggever vaak ook nog een betaalde baan hebben.

De laatste tijd is video verslaggeving ook een belangrijk onderdeel geworden van ons aanbod. We proberen hierbij ook zoveel mogelijk samen te werken met andere partijen in Veendam zoals RTV1 en SKV. Willen we echter regelmatig video verslagen uitbrengen dan hebben we daar een grotere groep vrijwilligers voor nodig.

Dus lijkt het je leuk om video te maken van wat er in de gemeente Veendam allemaal gebeurd? Heb je goede ideeën voor leuke programma's? Vind je dat een onderwerp in Veendam meer aandacht verdient? Of wil je wat meer doen met je videocamera dan alleen de (klein)kinderen in het zwembad filmen? Download onze folder en meld je aan.

Ervaring is niet vereist.

Klik hier voor onze folder.

Abonneren op parkstadveendam.nl RSS