Kabelkrant Veendam


Kabelkrant Veendam
De kabelkrant kunt u ook bekijken bij de SKV op de volgende tv kanalen: HD kanaal 996, SD kanaal 905 en Analoog kanaal 66

App
Of download de gratis app voor de mobiele telefoon in de Play Store (Android).

play_prism_hlock_2x_resize.png


Advertentie
Nieuws

Blijft burgemeester Swierstra in Veendam?Bells.00_00_18_15.Still001.jpg

Door Hans Schreurs [hansschreurs@parkstadveendam.nl]​

Nu de gemeenteraad van Pekela heeft besloten om voorlopig als zelfstandige gemeente verder te gaan, wordt de vraag over het al of niet aanblijven van burgemeester Jaap Kuin weer actueel. Kuin is namelijk benoemd als waarnemend burgemeester (sinds 2015). In principe tijdelijk dus.

Dezelfde vraag gaat ook op voor burgemeester Sipke Swierstra van Veendam. Ook Swierstra is tijdelijk benoemd in november 2013 en is dus al langer waarnemend dan de reguliere benoemingsperiode van zes jaar.

Waarom al zo lang een waarnemend burgemeester
Een belangrijke reden dat beide heren al zo lang als waarnemend burgemeester actief zijn, ligt mede in het feit dat er jarenlang in Pekela en Veendam gedebatteerd werd over een gemeentelijke herindeling. Er is gewacht met permanente aanstellingen totdat duidelijk werd hoe die herindeling eruit ging zien. Veendam sprak zich al eerder uit tegen de voorgestelde herindeling en nu Pekela zelfstandig verder wil, is een herindeling voor een lange periode uit beeld en kan een zogenaamde kroonbenoemde burgemeester er komen.

Swiersta loopt niet op de zaken vooruit
De burgemeester laat zich niet uit over zijn voornemens om al of niet in Veendam te blijven. Hij gaf wel te kennen dat, nu er duidelijkheid is over de herindeling, het wenselijk is om ook de discussie over de benoeming van de burgemeester weer op te pakken. Daarvoor zal hij de gesprekken tussen de gemeenteraad en de commissaris van de Koning afwachten. Hij houdt dus zijn kaarten nog even voor de borst. Dat is te doen gebruikelijk in zo’n situatie. Kijken we naar de procedure van een dergelijke benoeming dan wordt dat wel duidelijk.

Hoe verloopt een burgemeestersbenoeming?
De selectie en benoeming van een nieuwe burgemeester duurt ongeveer 4 maanden. De normale procedure kent de volgende stappen:

  • Overleg Commissaris van de Koning met fractievoorzitters van de gemeenteraad
  • Gemeenteraad stelt een profiel op
  • Gemeenteraad bespreekt het profiel met de commissaris van de Koning (cvdK)
  • Vacature opengesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  • Sollicitanten schrijven een brief
  • Selectie kandidaten door cvdK
  • Overleg cvdK met vertrouwenscommissie van de gemeente
  • Gemeenteraad beveelt kandidaat aan
  • Kandidaat  spreekt met minister van BZK en daarna benoemt de Koning de burgemeester.

Niet vanzelfsprekend
U ziet dat het dus niet vanzelfsprekend is dat een waarnemend burgemeester ook de nieuwe kroonbenoemde burgemeester wordt. In Veendam en in Pekela liggen de burgemeesters goed bij de gemeenteraad en lijkt een benoeming geen probleem te zijn. Vooropgesteld dat beide mannen die ambitie hebben natuurlijk. We zullen zien of Sipke Swierstra nog langer blijft of dat we moeten gaan wennen aan een nieuwe burgemeester. Wellicht wordt het tijd voor een vrouw op die plek? De tijd zal het leren en u weet; ParkstadVeendam.nl blijft het voor u volgen.

Sport

Veendam 1894 hervat trainingenIMG_0015.JPG

Afgelopen donderdagavond 4 juni trainden de 1e en 2e selectie van Veendam 1894 voor het eerst weer sinds de coronacrises. Onder leiding van de nieuwe van Cambuur aangetrokken trainer Wietse de Blois (28) en hulptrainer Jans Vazel werden door de 38 spelers diverse oefeningen verricht om de spieren weer los te maken na zoveel weken rust. 

_MG_0032.JPG

Er wordt de komende tijd alleen op de donderdagavond getraind en zullen er nog geen onderlinge wedstrijdjes worden gespeeld omdat dit i.v.m. de RIVM maatregelen nog niet mag. 


Fotoalbum: 
Nieuws

Winkler Prins presenteert klinkend resultaat eindexamensA Winkler Prins vlag en tas.JPG

Wat was het een spannend jaar voor eindexamenkandidaten in heel Nederland. Door de coronacrisis ontstond er voor hen veel onzekerheid. Moesten ze nu wel of geen centraal schriftelijk eindexamen (CSE) doen, en hoe zat het met de praktijkvakken en openstaande tentamens? Vooral leerlingen die er niet helemaal lekker voor stonden en alles op alles moesten zetten om hun cijfers met het CSE op te halen, maakten zich ongerust.

Gelukkig is het voor bijna alle leerlingen helemaal goed gekomen, want uit onderstaande cijfers blijkt dat Winkler Prins ook dit jaar weer prachtige eindexamenresultaten kan melden.

WP-02.png

Dik verdiend
“Dit is geen geflatteerde uitslag,” vertelt Ferdinand Vinke, bestuurder van Winkler Prins. “Onze leerlingen hebben hard gewerkt, evenals onze docenten. De tentamens en praktijkopdrachten die volgens de richtlijnen van het ministerie nog gemaakt moesten worden, zijn gemaakt. De geslaagden hebben hun diploma’s eerlijk verdiend en mogen er trots op zijn.”

Bijzonder afsluiting
Hoewel veel leerlingen al wel vermoedden dat ze geslaagd waren, was het verlossende telefoontje van de mentor op 4 juni toch zeer welkom. “Dat wilden we gewoon doen, net als in de andere jaren,” aldus Vinke. “Het eindexamen is de afsluiting van een belangrijke levensfase en daar moet aandacht voor zijn. We beraden ons ook op een passende diploma-uitreiking.”

Praktijkschooldiploma
Voor leerlingen van de Winkler Prins Praktijkschool was 2019-2020 nog specialer. Zij kunnen dit jaar namelijk voor het eerst een diploma behalen, naast de certificaten die deze 18-jarigen normaal krijgen. Alle examenleerlingen hebben uiterlijk woensdag 10 juni hun examengesprek gehad, in bijzijn van hun ouders, en zijn dan trotse eigenaren van het diploma praktijkonderwijs. De verwachting is dat er dit jaar 23 leerlingen uitstromen naar werk, mbo Entree-onderwijs of een mbo 2-opleiding.

Time Out
Verder is het bijzonder te vermelden dat dit jaar opnieuw een groot aantal examenkandidaten geslaagd is via de route Time Out, de tussenvoorziening van Winkler Prins. Het gaat om drie leerlingen van de mavo en drie leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg.

Regio

Houd 1,5 meter afstand, ook onderwegvvvvvvvvvv.jpg

Nu ook in de provincie Groningen de scholen en de horeca weer open zijn wordt het drukker op straat. Het blijft nog steeds belangrijk om ook in het verkeer voldoende afstand te houden tot andere weggebruikers. Als reminder is vanaf vandaag de kreet 'Houd 1,5 meter afstand' op veel plekken in de provincie te zien.

Donderdagochtend spoot Fleur Gräper-Koolwijk (gedeputeerde provincie Groningen) de eerste tekstsjabloon 'Houd 1,5 meter afstand, ook onderweg' op het asfalt bij de Waterhuizerbrug in Groningen. Op smalle fietspaden, op kruispunten, bij stoplichten of bruggen, kan het druk zijn en is 1,5 meter afstand houden soms lastiger. Op drukke plekken waar veel fietsers, scooters, brommers of voetgangers bij elkaar komen is het extra opletten. Ook hier geldt: geef elkaar de ruimte, ook onderweg.

De provincie Groningen werkt samen met de Groninger gemeenten om op zoveel mogelijk plekken in de provincie deze slogan op en langs de weg te zetten. Er komen niet alleen teksten op het wegdek, ook worden er 440 posters langs de wegen geplaatst. 'Houd 1,5 meter afstand, ook onderweg' is onderdeel van de Rijkscampagne om weggebruikers erop te wijzen ook in het verkeer anderhalve meter afstand te houden en hiermee de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Over Verkeerswijzer Groningen
De landelijke campagne wordt in de provincie Groningen gecoördineerd door het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen. Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen. Onder deze naam organiseren zij verkeersveiligheidscampagnes en educatie-activiteiten om het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen. Meer weten? Kijk op verkeerswijzergroningen.nl.

Nieuws

Week van de jonge mantelzorger: 1 t/m 7 juni#Deel je zorg!
Deze week start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport de campagne ‘Deel je zorg’ om jonge mantelzorgers aan te moedigen over de zorg te praten. Veel jonge mantelzorgers realiseren zich niet dat ze mantelzorger zijn. Ze worden nog niet altijd even goed gezien door hulp- en zorgverleners. Daarom start in de Week van de Jonge Mantelzorgers van 1 t/m 7 juni een campagne #Deel je zorg om het bewustzijn hierover te vergroten.

In Nederland is een op de vijf jongeren mantelzorger. Het geven van mantelzorg geeft jongeren een gevoel van voldoening, trots en liefde. Tegelijkertijd vindt ruim de helft deze zorg ook zwaar. Fysiek, mentaal of omdat zij de zorg lastig kunnen combineren met school, vrienden en hobby’s. Dat kan tegenstrijdig voelen. Daarnaast is mantelzorg soms ingrijpend voor jongvolwassenen (18-25 jaar) die bezig zijn met het opbouwen van hun eigen leven. De meeste jonge mantelzorgers vinden hulp vragen lastig. Wanneer de zorg je te veel wordt, is het goed om hierover te praten of hulp te zoeken. In de Week van de Jonge Mantelzorger die van 1 tot 7 juni plaatsvindt, start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport de campagne ‘Deel je zorg’ om jonge mantelzorgers aan te moedigen over de zorg te praten.

Zorg goed voor jezelf
Goed zorgen voor een ander is iets moois. Hierbij is het belangrijk dat je ook goed voor jezelf blijft zorgen. Dit doe je door over je zorg(en) te praten, je grenzen aan te geven en hulp te zoeken als het nodig is. Kijk op mantelzorg.nl/jongzorgen of stuur een appje naar de Mantelzorglijn op (030) - 760 60 55 voor direct contact.

Compaen Veendam is er voor jou!
Met het Steunpunt Mantelzorg van welzijnsinstelling Compaen in Veendam kun je je zorg delen. Je kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag op telefoonnummer (0598) 698119. Ken je een jonge mantelzorger in de gemeente Veendam? Meld hem/haar aan door te mailen naar s.mustafa@compaenveendam.nl. Vraag wel eerst toestemming voor het delen van deze gegevens!

Ook Jongerenwerk Compaen is er voor jou!! Op 4 juni organiseert het jongerencentrum Break! een​ online bingo. Meer info op de facebookpagina van Break en Compaen.

Nieuws

Niemand wil samen met Pekela101491531_248420926422086_558704210745491456_n.png

Door Hans Schreurs [hansschreurs@parkstadveendam.nl]​

De Pekelder gemeenteraad heeft dinsdagavond besloten om de komende jaren als zelfstandige gemeente verder te gaan. Dat lijkt een dappere keuze en is het misschien ook wel, maar heel veel andere opties waren er ook niet. 

In sporthal De Binding had de coronaproof-vergadering als belangrijkste agendapunt de bestuurlijke toekomst van Pekela.
Grofweg zijn er drie mogelijkheden: zelfstandig blijven, een volledige herindeling met Veendam, of een overeenkomst met Veendam voor een ambtelijke samenwerking of dienstverlening.
Het was inmiddels wel duidelijk dat een andere vorm van herindeling er sowieso niet in zit. Buurtgemeenten zitten kennelijk niet te wachten op Pekela. Zeker Veendam niet en al helemaal niet nadat deze de stekker uit de ambtelijke samenwerking De Kompanjie heeft getrokken.  

Zelfstandig verder
De keuze viel uiteindelijk op verdergaan als zelfstandige gemeente. In ieder geval tot aan de volgende verkiezingen in 2022.
In hun betogen benadrukten de diverse partijen dat hun keuzes toch vooral in het belang waren van het welzijn van de inwoners van Pekela. Goed bedoeld natuurlijk, maar het werd niet echt duidelijk hoe dat te realiseren.

Een lastig parket
Hoe Pekela een en ander gaat organiseren is dus de vraag. De gemeente is kwetsbaar, zowel financieel, organisatorisch als kwalitatief. Nadat Veendam heeft aangekondigd om per 1 januari 2021 de ambtelijke samenwerking (De Kompanjie) te beëindigen, zal Pekela een eigen ambtelijke organisatie moeten opzetten. Dat is moeilijk en gaat ook nog eens veel geld kosten. 
De verontwaardiging over de Veendammer houding is groot en welhaast iedereen is van mening dat ‘Veendam de portemonnee maar moet trekken’. Burgemeester Swierstra van Veendam heeft eerder al laten weten dat er een goede oplossing gezocht moet worden, maar dat Veendam zeker niet van plan is om alle kosten voor haar rekening te nemen. 

Onzekere toekomst
Kortom, er is werk aan de winkel. En als we de spreekteksten moeten geloven dan zal de oude vechtersmentaliteit van de Pekelders de voormalige veenkolonie er weer bovenop helpen.

Nieuws

Groot onderhoud GSM mast LangeleegteBP1020838.JPG

Medewerkers van een gespecialiseerd bedrijf hebben afgelopen vrijdag onderhoudswerkzaamheden verricht aan vier GSM installaties in de lichtmasten bij Sportcomplex Langeleegte. Dit was noodzakelijk om een goede werking van de aanwezige installatie te kunnen garanderen. 
 
De antennes en het bijbehorende apparatuur (kastjes die achter de antennes hangen) zijn vervangen. Het staalwerk waaraan de antennes hangen is vernieuwd.
 
Hierdoor is de installatie geschikt voor 5G, maar hij wordt hier nog niet voor gebruikt. Pas na de veiling van frequenties 5G beslist de telecomprovider of zij deze mast ook voor 5G willen gaan gebruiken

 

Nieuws

Feestelijke opening reuzenrad-terras
in park Borgerswold Veendam
reuzenrad media.png

Na een paar dagen opbouwen en testdraaien is het zover. Op 6 juni komen de burgemeester en wethouders van Veendam het reuzenrad-terras in park Borgerswold officieel openen. Vanaf 13.00 uur zal het meest bijzondere terras van de provincie Groningen zijn rondjes gaan draaien.

Als horecaondernemer zoekt eigenaar Erik Nijkamp in deze uitdagende tijden naar allerlei manieren om zijn bedrijf draaiende te houden. Ongeveer 2 maanden geleden kreeg hij een idee: er komt een reuzenrad op het terrein, waarin mensen kunnen genieten van een snackarrangement en een prachtig uitzicht. Het is niet moeilijk om je aan alle geldende coronaregels te houden als je op 30 meter hoogte met je gezin in een bakje van het reuzenrad zit.

9.jpg

De plannen werden ontzettend goed ontvangen en Erik kreeg van allerlei kanten hulp en medewerking. Nog geen 7 weken later is het tijd voor de officiële opening: op 6 juni om 13.00 uur wordt het startsein gegeven door de burgemeester en wethouders van Veendam.

Reserveren en je bestelling doorgeven gaat eenvoudig via de website van Borgerswoldhoeve. Om te beginnen worden er friet, snacks en frisdrank geserveerd, maar ook een romantisch diner voor 2 of zondagse brunch behoren tot de mogelijkheden. De eerste dag is inmiddels zo goed als volgeboekt.

21.jpg

Bezoekadres en informatie:

Flora 2
9642 LW Veendam
0598-625190

www.borgerswoldhoeve.nl
reuzenrad.borgerswoldhoeve.nl


Fotoalbum: 

Pagina's

ParkstadVeendam.nl zoekt vrijwilligers

20180329_213442A.jpg

Al meer dan 15 jaar probeert ParkstadVeendam.nl u het nieuws uit de regio te brengen op een laagdrempelige en begrijpelijke manier. Van moordzaak tot brandstichting, van aanrijding tot traumaheli, zomermarkten, koopavondconcerten, overlast in Borgerswold, wij waren er bij. Dit doen wij met een groep enthousiaste vrijwilligers die naast verslaggever vaak ook nog een betaalde baan hebben.

De laatste tijd is video verslaggeving ook een belangrijk onderdeel geworden van ons aanbod. We proberen hierbij ook zoveel mogelijk samen te werken met andere partijen in Veendam zoals RTV1 en SKV. Willen we echter regelmatig video verslagen uitbrengen dan hebben we daar een grotere groep vrijwilligers voor nodig.

Dus lijkt het je leuk om video te maken van wat er in de gemeente Veendam allemaal gebeurd? Heb je goede ideeën voor leuke programma's? Vind je dat een onderwerp in Veendam meer aandacht verdient? Of wil je wat meer doen met je videocamera dan alleen de (klein)kinderen in het zwembad filmen? Download onze folder en meld je aan.

Ervaring is niet vereist.

Klik hier voor onze folder.

Abonneren op parkstadveendam.nl RSS