Nieuws, Regio

Deel N33 Veendam Zuidbroek drie weekenden afgeslotenSchermopname (501).png
Foto Google Street View

De N33 van Zuidbroek richting Veendam is in de maand januari gedurende minimaal drie weekenden voor het wegverkeer afgesloten. Rijkswaterstaat sluit het deel in zuidelijke richting af in verband met de kap van een aantal bomen (Abelen). Deze verkeren in een zo’n slechte staat dat ze een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid.

Langs de N33 staan tussen de afritten Veendam-Noord en Veendam ongeveer 250 bomen. Deze zijn in de jaren ’30 van de vorige eeuw geplant en nu aan het einde van de levensduur. Bij harde wind is er een grote kans dat spontaan takken afbreken of dat de boom zelf afbreekt. Daarom heeft Rijkswaterstaat vergunning gekregen om 140 van de 250 bomen te kappen en af te voeren.

Drie weekenden
Het kappen vindt plaats in de weekenden van 5/6, 12/13 en 19/20 januari. In verband met een mogelijke uitloop van de werkzaamheden is ook het weekeinde van 26/27 januari gereserveerd. De rijstrook in zuidelijke richting wordt afgezet van zaterdagochtend 07.00 uur tot zondagavond 20.00 uur. De rijstrook in noordelijke richting blijft beschikbaar voor het verkeer.

De kap van de bomen vindt in januari plaats in verband met de aanwezigheid van een kolonie roeken. De roek is een beschermde vogelsoort die vanaf  februari begint te broeden. Rijswaterstaat haalt de nesten voor de kap uit de bomen en verplaatst ze naar elders.

Omleiding
Verkeer, komende vanuit de richting Zuidbroek richting Veendam, wordt omgeleid. Hiervoor zijn gele omleidingsborden geplaatst. Het is niet mogelijk het verkeer door Veendam te laten rijden. Dit brengt verkeersoverlast en verkeersonveilige situaties met zich mee. Daarom is gekozen voor een langere, maar veilige omleidingsroute.

Rijkswaterstaat zal ter compensatie van de gekapte bomen nieuwe bomen planten. Dat gebeurt binnen straal van vier kilometer van de huidige locatie. Op dit moment is nog niet bekend waar dit zal zijn.

Advertentie
Nieuws

“Het sociale domein is mijn ding,”
Ans Grimbergen wethouder in VeendamDSC09904.jpg

Tekst Hans van Noort

Op een hoek van het bureau van haar werkkamer in het gemeentehuis prijkt een zelfgemaakt beeldhouwwerk. Drie fraaie rozen gehouwen uit een ruw brok steen en daarna gepolijst. Knap en kunstig, maar staat het ook ergens symbool voor? Bij de laatste verkiezingen delen politici op straat rode rozen uit. Het zijn leden van de Partij van de Arbeid, haar partij. Is Ans Grimbergen hierdoor wellicht geïnspireerd? Ans Grimbergen zit namens de Partij van de Arbeid in het College van Burgemeester en Wethouders (B & W). Samen met de andere wethouders en de gemeenteraad besturen ze de gehele gemeente Veendam, dus met Wildervank, een gedeelte van Borgercompagnie, Zuidwending, Ommelanderwijk, Nummero Dertien, Wildervanksterdallen en nog een paar buurtschappen. Daarvoor is ze jaren lang fractievoorzitter van diezelfde partij. Ze kent het klappen van de politieke zweep als de beste.

DSC09905.jpg

Begin
Ze is geboren in Loosduinen bij Den Haag. De eerste 25 jaar van haar leven brengt ze in de omgeving van de residentie door. Ze werkt 8 jaar bij de Postkantoren BV (PTT) in de hofstad. De spreiding van de PTT in 1980 noopt haar naar het noorden te vertrekken. Door overal te kijken naar de leef- en woonomgeving, de voorzieningen – scholen, winkels en sportverenigingen enz. valt de keuze op Veendam. Als team- en kwaliteitsmanager werkt ze daarna jaren (23) bij de Menzis Zorgverzekering. Ze gaat de politiek in. Niets verbazend, want het zit in de genen. Haar opa was ook jarenlang wethouder! Hij stemde tegen de annexatie van Loosduinen bij Den Haag. Het heeft niet mogen baten! Haar politieke voorbeeld is Joop den Uyl. Staatsman met groot allure en minister president van 1973 – ’77. Zijn idealen spreken haar aan. Het Yes-gevoel maakt zich van haar meester, hetgeen uitmondt in de woorden: “Dit is mijn partij.” Dus wordt ze lid van de PvdA. “De maatschappelijke betrokkenheid en de mogelijkheid iets voor de samenleving te kunnen doen,” maken volgens Ans Grimbergen het verschil. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart (écht een nieuwe lente voor Veendam) maakt een brede coalitie in Veendam noodzakelijk. Na de succesvolle formatie ontstaat een college van Gemeente Belangen, VVD, D66 en Partij van de Arbeid. Namens deze partij wordt Ans Grimbergen tot kandidaat wethouder naar voren geschoven. Later wordt ze op het gemeentehuis als wethouder beëdigd. Het is dan 29 mei 2018. Sinds WOӀӀ heeft de Partij van de Arbeid deel uitgemaakt van het college van Veendam met een korte onderbreking van 2014 – 2018. Nu dus weer terug met Ans Grimbergen.

DSC09916.jpg

Portefeuille
Ans Grimbergen heeft als wethouder het sociale domein in haar portefeuille. Wat houdt dat precies in? Het is veel omvattend. Een onvolledige opsomming van alles wat daar mee te maken heeft: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); Jeugdzorg en Centrum Jeugd en Gezin (CJG); Beschermd wonen; Volksgezondheid; Zorg en welzijn; Armoedebeleid; Burgerparticipatie; Wijkgericht werken; Volkshuisvesting en woonbeleid; Wonen en leefbaarheid; Ouderenzorg; Eenzaamheid; Laaggeletterdheid en analfabetisme; Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ieder van de genoemde onderwerpen kan nog verder gedetailleerd worden, maar dan wordt de lijst wel erg lang. Veel van deze zaken hebben raakvlakken met elkaar. “Belangrijk is dat we in een vroeg stadium een hulpvraag of probleem signaleren en daar dan onmiddellijk actie op voeren. Liefst al in het voorliggende veld. Dat voorkomt veel leed en moeilijkheden later,” vertelt een zeer betrokken Ans Grimbergen. “Samenwerking tussen de verschillende instanties is eveneens van wezenlijk belang. Huisartsen, scholen (mentoren), hulpverleners, hulpdiensten en andere professionals moeten goed samenwerken om adequaat op de problemen in te spelen. Het gaat om het totaal plaatje.”

DSC09914.jpg

Werkzaamheden
Heeft Ans Grimbergen in de korte tijd dat ze wethouder is al iets bereikt? “Uiteraard kan het roer niet in zo’n korte tijd helemaal om en dat is ook niet nodig. We gaan door met het door mijn voorganger gevoerde beleid. Wel zijn we gestart met nieuwe actie- / aandachtspunten, die we in het coalitieakkoord hebben afgesproken. Onderwerpen als multidisciplinair en laagdrempeligheid, met regie bij de gemeente, zijn zeker speerpunten.” “Wethouder zijn is een fulltime functie, en meer dan dat. Naast heel veel vergaderen met allerlei instanties zoals het college, maatschappelijke organisaties, ambtenaren, collega wethouders zowel gewestelijk en provinciaal, contacten met de samenleving, congressen bezoeken, input geven aan Den Haag, moet je vanzelfsprekend ook de nodige dossiers doornemen,” zegt Ans Grimbergen genietend. “Ik ben helemaal blij.”
Vanuit haar positie als wethouder heeft ze nog een aantal onbezoldigde nevenfuncties in verschillende maatschappelijke besturen zodat ze weet wat er allemaal in de samenleving speelt. Menig avondje is ze daardoor ook nog op pad voor het algemene doel.
“Ik ben een ochtend mens,” vertelt Ans ons. “Dagelijks doe ik mijn yogaoefeningen en ’s morgens vroeg mag ik graag buiten sporten. Het is dan lekker rustig en het geeft me energie om de gehele dag weer top fit te zijn.”

DSC09907.jpg

Heeft u nog ambities richting Den Haag of een burgemeesterschap?
“Ik geniet van wat ik nu doe. Daar ben en word ik blij en gelukkig van. Wat wil een mens nog meer,” glimlacht de wethouder. In 2019 zijn er weer verkiezingen voor de Provinciale Staten en Europa. De opkomst is dan veelal laag. Wat doet u en uw partij eraan dit om te buigen? “Via verschillende wegen proberen we met onze verkiezingscampagne de kiezers te bereiken en te activeren. Dat kan via de sociale media, het organiseren van een politiek café, flyeren op drukke punten in Veendam of gewoon aanbellen en in gesprek gaan met de mensen. We kunnen analyseren waar de opkomst het laagste is, dus gaan we juist die wijken in. Je hoopt dat door deze gesprekken de mensen na gaan denken en stemmen!”

Terug naar het begin. Misschien helpt het uitdelen van rode rozen wel een beetje om mensen te betrekken bij de plaatselijke politiek, dan komt de rest vanzelf wel. Aan Ans Grimbergen zal het niet liggen!
Wij wensen haar een schitterende en succesvolle periode als wethouder toe.

“Voor 2019 wens ik ons allen een goede gezondheid toe en een Veendam waarin we oog en oor hebben voor elkaar, want iedereen doet ertoe!”

Nieuws

Spontane nieuwjaarsduik in Borgerswold_MG_4842.jpg

In 2006, 2007 en 2008 werden in Borgerswold nieuwjaarsduiken gehouden. Daarna werd het stil.  Petra Pool, Petra Bergsma Erika Derksen en Jackelien Blaauw vonden dat het tijd werd de traditie van de nieuwjaarsduiken in de gemeente Veendam weer op te pakken. Zij plaatsen een paar dagen geleden een oproep op Facebook.

 

_MG_4855.jpg

Met een buitentemperatuur van 7 graden kwamen elf personen naar Borgerswold om daadwerkelijk, onder aanmoediging van ongeveer 20 toeschouwers, een duik in het koude water te nemen.

 

_MG_4868.jpg

De beide Petra's hopen dat ze er weer een mooi jaarlijks evenement van kunnen maken!


Fotoalbum: 
Agenda

21ste Night of the Guitars met mystery guestDatum: 
zaterdag 5 januari 2019 20:30

 

47396749_2132285653504876_4278941398629089280_o.jpg

Het topje van de ijsberg van de (meest) Veendammer muziekscene verzamelt zich zaterdagavond 5 januari 2019 in Hotel Parkzicht voor de jaarlijkse wintereditie van de Night of the Guitars.

De formule is bekend! Iedere muzikant kiest uit zijn of haar muziekcollectie twee nummers die in willekeurige samenstellingen worden gespeeld. Het begon ooit met een avond gitaarmuziek in (voormalig) Grootcafé Janssen & Janssen met bevriende Veendammer gitaristen. Dat was het idee van o.a. Be Wever in december 2006. Daarna verhuisde de NOTG naar Zalencentrum Boelens in Wildervank en sinds 2011 worden de winteredities gehouden in Hotel Parkzicht. Met de zomereditie er bij (sinds 2011 op het Museumplein) komen we in januari 2019 uit op alweer de 21 editie dan dit muziekspektakel. Het succes is iedere keer overweldigend, zowel voor het publiek als de muzikanten.
En tijdens deze 21ste editie maakt een mystery guest zijn opwachting.

Op het podium de gitaristen Christof Bauwens, Nick Cramer, Coos Grevelink, Evert Erents, Bé Brakke, Gerry Wolthof en Lex Koopman. De bassisten André van der werf, Ad Antonisse en Hans Steneker. Op toetsen Chris Kleine en Marcel van Mook. Zang Everhard Sprik, Irene Wilkens, Sandy Altman, Koos Cramer en Peter Bloem. Op drums Djai-mac Wolthof en Marcel Wolthof en Ilona van Veen op viool.

Everhard Sprik presenteert de avond waar ruim 30 gitaarhits de revue passeren.

Kaarten kosten 8,50 euro en zijn te koop bij Hotel Parkzicht.

Nieuws, 112

Relatief rustige jaarwisseling in Veendam en omgevingVreugdevuur Vredenrustlaan Veendam (2).JPG
Vreugdevuur Vredenrustlaan Veendam

Door Dennie Gaasendam - DG-Fotografie 

Voor zover bekend is de jaarwisseling in de Gemeente Veendam en omliggende plaatsen relatief rustig verlopen. Wel moest de Veendammer brandweerlieden een aantal keren uitrukken voor een o.a. een containerbrand aan de Lauwers en een aantal buitenbrandjes aan de Frieslandlaan en Vredenrustlaan. Brandweer Veendam moest verder assistentie verlenen bij een tweetal branden in Muntendam. Bij zwemschool De Krabbelaar aan de Kleine Venne brandde een fietsenstalling uit, en aan de Bovenweg in Muntendam stond een schuur achter een woning in lichte laaie. Bij beide branden raakte niemand gewond.

Politie Noord nederland "Jaarwisseling 2018-2019 , 30 aanhoudingen"

Schuurbrand Bovenweg Muntendam (2).JPG
Schuurbrand Bovenweg Muntendam

Rond Oud en Nieuw heeft de politie in Noord-Nederland meer meldingen ontvangen dan het afgelopen jaar. De meeste telefoontjes gingen over overlast door vuurwerk en brandjes op straat. Tijdens de jaarwisseling werden door de politie in Drenthe, Fryslân en Groningen 30 aanhoudingen verricht voor uiteenlopende zaken.

Brandweer Groningen "Veilige jaarwisseling voor meeste inwoners onze provincie!"

De meeste inwoners uit onze provincie konden genieten van een (brand)veilige jaarwisseling. In totaal zijn we op oudejaarsdag tussen 18.00 uur ’s avonds tot 07.00 uur (Nieuwjaarsdag) 101 keer ingezet. Wij zijn het vaakst ingezet in de gemeenten Groningen, Pekela en Midden-Groningen. In de meeste gevallen ging het om buitenbrandjes (bijvoorbeeld vreugdevuren), dit was namelijk in 81 van de 101 incidenten het geval. Er waren geen grote incidenten.


Fotoalbum: 
ParkstadVeendam.nl zoekt vrijwilligers

20180329_213442.jpg

Al meer dan 15 jaar probeert ParkstadVeendam.nl u het nieuws uit de regio te brengen op een laagdrempelige en begrijpelijke manier. Van moordzaak tot brandstichting, van aanrijding tot traumaheli, zomermarkten, koopavondconcerten, overlast in Borgerswold, wij waren er bij. Dit doen wij met een groep enthousiaste vrijwilligers die naast verslaggever vaak ook nog een betaalde baan hebben.

De laatste tijd is video verslaggeving ook een belangrijk onderdeel geworden van ons aanbod. We proberen hierbij ook zoveel mogelijk samen te werken met andere partijen in Veendam zoals RTV1 en SKV. Willen we echter regelmatig video verslagen uitbrengen dan hebben we daar een grotere groep vrijwilligers voor nodig.

Dus lijkt het je leuk om video te maken van wat er in de gemeente Veendam allemaal gebeurd? Heb je goede ideeën voor leuke programma's? Vind je dat een onderwerp in Veendam meer aandacht verdient? Of wil je wat meer doen met je videocamera dan alleen de (klein)kinderen in het zwembad filmen? Download onze folder en meld je aan.

Ervaring is niet vereist.

Klik hier voor onze folder.

Nieuws

Tien inspirerende hits tijdens Top 2000 kerkdienst
in Grote Kerk WildervankIMG_0447.jpg

Zondag is voor de vierde keer in de PKN kerk Veendam - Wildervank de Top 2000 kerkdienst gehouden. Deze dienst haakt aan bij de traditionele Top 2000 van NPO Radio 2 en is ieder jaar een succes. In de Top 2000 staan veel nummers met inhoud. Het zijn nummers die emoties teweeg brengen, kippenvel geven en herinneringen oproepen. Sommige gaan expliciet over geloof of God, en andere gaan over belangrijke levenservaringen als liefde, dood en troost.

De toegang van de Top 2000 kerkdienst was gratis, voor de gemaakte onkosten was er wel een collecte gehouden. Ds. Marien Grashoff had de bezoekers uitgenodigd om door de muziek van alle tijden de eeuwigheid van God aan te raken.

De Top 2000 kerkdienst is in 2013 begonnen als een landelijk initiatief van de vlootpredikant bij de marine Fred Omvlee (als een grote Elvis fan ook bekend als ‘Elvis’-dominee en zanger van het Elvis koor). Momenteel zijn er 150 PKN gemeentes in Nederland die op een of andere manier meedoen.

Initiatiefnemers van de PKN Kerk in Wildervank zijn 5 jaar geleden jongelui geweest van de belijdeniscatechisatie. Ds. Marien Grashoff en jeugdouderling Jeroen Meeuse hadden het idee omarmd. Ds. Grashoff: “We hebben een selectielijst gemaakt uit 100 nummers waar mensen uit de kerk en van daarbuiten op konden stemmen. Jeroen Meeuse, “Begin november hadden we het in de kerkbladen en op internet gezet. Uit de 100 stemmen hebben we een top 10 samengesteld van de meest inspirerende of spirituele nummers”.

Op twee schermen werden videoclips afgespeeld van de gekozen bands en artiesten. Met onder andere U2 met City of Blinding Lights, Bob Marley met Redemption Song, Enigma met Return To Innocence, Adele met Make you feel my love, Pearl Jam met Just Breathe, Avicii met Hey Brother. Ook de volkszanger André Hazes was in beeld gekomen met Geef mij nu je angst. Elton John met Circle of live was als derde genoteerd. De tweede plek was voor Diggi Dex en JW Row JW met Ode aan het leven. De top 10 werd afgesloten met The Rose van Bette Middle. De insteek is om de popmuziek te laten spreken. “Het heeft veel meer dan alleen de oppervlakte”.

Ds. Grashoff: “Wij doen het op deze manier, maar wat zou het leuk zijn als een lokale band de 10 gekozen nummers zou willen spelen en zingen. Als een Veendammer band, of een band uit Pekela, dit leuk vindt en het zou willen doen zijn ze van harte welkom. We kunnen niet meer bieden dan de onkostenvergoeding, het gaat om het meedoen. Dan is het echt live, het zou geweldig zijn”.

Aanmelding kan bij dominee Grashoff van de PKN Kerk in Wildervank.   

Geef parkstadveendam.nl een like op Facebook

facebook_2015_logo_detail.png

Parkstadveendam.nl heeft naast de nieuwswebsite ook een pagina op Facebook. Wil je snel de laatste nieuwtjes weten of wanneer we live zijn met videoreportage? Like dan onze facebookpagina en nodig je facebookvrienden uit om dat ook te doen.

Wist je dat je ook zelf kleine (nieuws)berichtjes over bv. je sportclub, vereniging of buurt kan sturen naar info@parkstadveendam.nl

Maar natuurlijk kan dit ook via de facebookpagina van parkstadveendam.nl

Nieuws

Kunstige robots in het Doe MuseumImpossible_Robotics_logo_83.jpg

Het team Impossible Robotics komt naar het Doe Museum in Veendam. Impossible Robotics doet internationaal mee aan robotbouwwedstrijden. Zo streden zij afgelopen jaar in Orlando en Mexico City. Het team bestaat uit middelbare scholieren die onder supervisie van Hbo-studenten zelf een robot bouwen. Ze hebben slechts zes weken de tijd om dit te doen.

Zondag 6 januari is de kick-off van het seizoen in het Doe Museum, het team heeft dan de opdracht ontvangen en gaat live aan het werk met hun eerste ontwerpplannen. Zo maakten ze eerdere jaren al een robot die kratten kan stapelen en een die in een touw kan klimmen. Deze en andere robots kunnen bezoekers van het museum deze dag ook gaan besturen. Daarnaast is het team aanwezig om alle vragen te beantwoorden.

DSC06417.JPG

De robots zijn van 11.00 – 17.00 uur te zien op zondag 6 januari 2019. Voor meer informatie over deze en andere activiteiten kun je terecht op de website: www.doemuseum.nl/kerstvakantie2018 Het Doe Museum is tijdens de kerstvakantie alle dagen geopend van 11.00 – 17.00 uur, met uitzondering van oud- en nieuwjaarsdag.

Jaaroverzicht 2018

Jaaroverzicht 2018 - december47682349_1990974227871806_4599953095487651840_n.jpg

Samengesteld door Bianca Zijlstra-Kor en Jacob Kuipers

Net als andere jaren, vonden er ook in 2018 verschillende goede doelen acties plaats.

Nedmag
Algemeen directeur Bert Jan Bruning reikte namens zoutproducent Nedmag Veendam een gift van maar liefst tienduizend euro uit aan Stichting Voedselbank Veendam-Menterwolde.

Westersschool
Evenals in 2017 zette de Westerschool zich in de kerstperiode in voor de Voedselbank Veendam maar deze keer ook voor Kledingbank Maxima. Vier dagen lang stonden er lege dozen in de gemeenschapsruimte en in de klas om gevuld te worden met allerhande artikelen en kleding.

Zuivelboerderij schenkt roomyoghurt aan voedselbank
Om iedereen te kunnen laten genieten van heerlijke zuivel met kerst, schonk de ambachtelijke zuivelboerderij den Eelder uit Well de voedselbank 1000 bekers roomyoghurt en 1000 pakken vanillevla.

_MG_4239.jpg

Aftrap Sterren Stralen
Sinterklaas en de kerstman staken voor de sponsoractie Sterren Stralen de lichtjes aan in de kerstboom bij Parkzicht. De actie ondersteunt kinderen die in de knel zitten. Dit jaar ging de opbrengst naar de volgende instanties: kinderafdeling van het Ommelander Ziekenhuisgroep, de Humanitas afdeling Veendam & Pekela met de vakantiekampen en het Ronald McDonald Huis in Groningen. Winkler Prins in actie
Leerlingen van de Winkler Prins bakten oliebollen die verkocht werden, net als bitterballen. De verkoop vond plaats in de klaslokalen en in de kantine aan leerlingen en medewerkers. De opbrengst ging naar de Voedselbank.

Genieten bij WP Unplugged
Het was weer genieten geblazen tijdens WP Unplugged, de jaarlijkse talentenjacht van scholengemeenschap Winkler Prins voor klassieke en akoestische muziek. Tien acts betraden het podium van Raadsgildenlaan. Organisatoren Johan Leeuwerke (docent Muziek/KUA) en Stef Vissinga (docent CKV/Drama) hadden voor een professionele licht- en geluidsinstallatie gezorgd, waardoor de optredens in Binnenwoel nog beter tot hun recht kwamen.

Afscheid wethouder Jaap Velema
De vergadering van de Gemeenteraad, medio december, stond in het teken van het afscheid van wethouder Jaap Velema. Jaap Velema had lovende woorden voor het college, de raadsleden en medewerkers van de gemeente en benadrukte dat hij Veendam zou gaan missen, maar uiteraard veel zin had om de nieuwe uitdaging als burgemeester van Westerwolde aan te gaan.

Gezelligheid rondom de kerst in het centrum
Op de een na laatste zaterdag was even na vijven de Kerstman met de ‘Noordpool Express’ gearriveerd bij het station van de STAR. Zo’n 200 passagiers, waaronder 70 kinderen, reisden mee met de Kerstman. Tijdens de reis naar het station in Veendam was hij door de acht treinwagons gelopen bij de kinderen langs.

De kerstmarkt stond traditiegetrouw ook weer in het teken van de goede doelen. De drie serviceclubs Lions, Kiwanis en Rotary werkten ook samen om minder bedeelde kinderen een fijne vakantie te kunnen bezorgen.

De kerstmarkt was gecombineerd met het Moonlightshoppen op de zaterdagavond. Zondagmiddag was om vijf uur de afsluiting met een prachtige vuurwerkshow.

_MG_4745.jpg

Bas Schipper vestigde record voor Diabetes Fonds
Bas Schipper vestigde op één dag een record met het bespelen van 16 stationpiano’s in Nederland. Zij motivatie was om met deze actie geld in te zamelen voor het Diabetes Fonds. Zijn zus Laura heeft diabetes type 1 en Bas hoopte op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de genezing van deze ziekte. Zijn moedige actie leverde 60.000 euro op.

Provinciale vrijwilligersprijs voor De Brug
Er werden een aantal provinciale vrijwilligersprijzen uitgereikt in de regio. Een daarvan was voor De Brug Veendam. "Met deze prijs waardeert de provincie het vele goede werk dat deze vrijwilligers verzetten.

Judo
Op de Kings Cup in Drachten heeft de Veendammer Judoschool de prijs voor best presterende club gewonnen. Op dit sterk bezette toernooi wisten de Veendammers maar liefst 4 gouden medailles te veroveren.

Karate
Acht vechters van Ashido karate Veendam hebben deelgenomen aan de Open Noord Nederlands Kampioenschappen (shin) in Drachten. Xamira Muurman behaalde een 5e plek bij kata. Bij het vechten hebben Kevin Blik en Jodie de Vries een 3e plek behaald.

Jaaroverzicht 2018

Jaaroverzicht 2018 - novemberIMG_0462.jpg

Samengesteld door Bianca Zijlstra-Kor en Jacob Kuipers

Sinterklaasintocht 2.0
Medio november verwelkomden vele honderden kinderen Sinterklaas. Met 175 pieten stoomde de stoomboot op naar de haven aan de Molenstreek. Sinterklaas werd hartelijk welkom geheten door burgemeester Swierstra. Bijgestaan door de uitbundige kinderen langs de kade.

Het weekend dat daarop volgde, zette Sinterklaas en zijn gevolg voet aan wal in Wildervank. Na een warm welkom op het plein bij het winkelcentrum ging het naar de Margaretha Hardenberg cultuurcentrum waar een groot sinterklaasfeest werd gegeven.

In Hotel Parkzicht genoot jong en oud op zondag van de jaarlijkse Sinterklaas Show van ZoSint. Vaders, moeders, opa's en oma's zorgden voor een volle zaal en iedereen genoot van een mooie show met sketches, muziek en dans.

Schimmelschandaal 2018 voor Acantus
Een grote groep huurders reikten de Schimmelschandpaal 2018 uit aan woningbouwcorporatie Acantus. De Groninger verhuurder kreeg de meeste klachten over schimmel en bleek het minst bereidwillig te zijn om daar iets tegen te doen.

DSC08735.jpg

Fotowedstrijd gemeentegids 2019
Wethouder Jaap Velema reikte namens de jury de prijzen uit aan de drie winnaars van de fotowedstrijd voor de gemeentegids 2019. De eerste prijs werd gewonnen door Karin Nieuwland.

Afscheidsreceptie van VVV Veenkoloniën
Elleke van der Molen, coördinator van VVV Veenkoloniën, hield haar afscheidsreceptie in het Veenkoloniaal Museum. Haar plotselinge vertrek had te maken met ontwikkelingen in het voortbestaan van de VVV Veenkoloniën.

Verdachte aangehouden bij een uit de hand gelopen ruzie
Op een zondagochtend rond 03:00 uur werd er melding gedaan van een ruzie tussen meerdere personen op het Prins Hendrikplein. Een man die op de grond lag, zou tegen zijn hoofd zijn geschopt. Ondanks dat het slachtoffer geen aangifte wilde doen, werd er, in afstemming met het Openbaar Ministerie, een verdachte, een 19-jarige man uit Groningen, aangehouden.

Sporten op school
Sinds een aantal jaren biedt Winkler Prins leerlingen die extra willen sporten de mogelijkheid om dit op school te doen, onder leiding van gediplomeerde sportdocenten. Ook leerlingen van groep 7 en 8 mogen mee doen aan het sportprogramma.

DSC08124.JPG

Schoolsportuitwisseling
De schoolsportuitwisseling startte op 27 november. Leerlingen uit Norden waren te gast in Veendam. Ze verbleven bij gastgezinnen. En werden ontvangen in het indoorcentrum door het gemeentebestuur en vertegenwoordigers van het basis- en voortgezet onderwijs.

eolus
Handbalvereniging Aeolus richtte na 4 jaar weer een dames weekendteam op. Vorig jaar hebben Jan Hiemstra en Eddy van der Laan de 'schouders er onder gezet' om samen te werken. Door hun enthousiasme zijn diverse dames teams benaderd.

Kegeltoernooi
Van 29 oktober tot en met 4 november werd het Open Bareveld Kegeltoernooi gehouden door heren kegelclub DIG (Doem in´t Gat). Er meldden zich 145 kegelaarsters- en kegelaars aan. Van 29 oktober tot en met 2 november zijn de voorronden gehouden.

Honkbal
Voor de derde keer op rij heeft Dinet Oosting de softbalaward voor meest waardevolle speelster van Nederland ontvangen. Daarnaast won ze de award voor de meest gestolen honken. Een uitzonderljike prestatie van de in Veendam geboren softbalster.

Nieuws, Sport

Rabobank versterkt Tennisclub VeendamTC-Veendam_00.jpg
Aukje van der Wal , Ina Mars, Suzan de Wilde de Ligny (Rabobank) en Eric Nijsten

Rabobank Stad en Midden Groningen en TC Veendam hebben een sponsorovereenkomst getekend waarin de bank de tennisclub met een mooi geldbedrag ondersteunt bij het organiseren van toernooien en andere activiteiten voor zowel leden als ook niet-leden

Daarnaast helpt de bank de tennisclub met advies en begeleiding bij het realiseren van haar ambities op het gebied van Duurzaamheid, Gezondheid en Maatschappelijke Betrokkenheid. De bank doet dat in het kader van het programma “Rabo Versterkt”. Daarbij zijn een veertigtal maatschappelijk betrokken verenigingen en stichtingen in de regio uitgenodigd hun ambities kenbaar te maken in een “Pitch”. TC Veendam deed dat zo goed dat zij samen met vier andere verenigingen in de regio- en als enige tennisclub – in aanmerking zijn gekomen voor deelname aan dit programma van de Rabobank.

De bank werkt hierbij samen met NOC*NSF en het Huis voor de Sport Groningen. Deze laatste begeleidt TC Veendam op dit moment bij het realiseren van haar ambities op het gebied van Gezondheid en Duurzaamheid.

Zo onderzoekt de club de mogelijkheid om het sportaanbod te verbreden met een nieuwe racketsport Padel (een combinatie van tennis en squash). Dit spel is geschikt voor een bredere doelgroep dan actieve tennissers.

In het kader van haar ambitie om op termijn klimaat neutraal te worden door vergaande verduurzaming onderzoekt TC Veendam momenteel mogelijkheden om zuiniger met energie om te springen. Een eerste stap is onlangs gezet door de installatie van heel zuinige ledverlichting en infrarood stralingsverwarming in de tennishal.

Pagina's

Abonneren op parkstadveendam.nl RSS