Agenda

Alzheimer Cafe: Mantelzorger der liefdeDatum: 
woensdag 20 november 2019 19:30

Mantelzorger der Liefde is een positieve gids voor mantelzorgers bij dementie, geschreven door Ingrid Keestra. Dit boek wil mantelzorgers een hart onder de riem steken met tips en voorbeelden hoe je Alzheimer positiever kunt benaderen. Ingrid Keestra wil uitdragen dat het niet alleen kommer en kwel is, maar er ook ruimte is voor verwondering, ontroering en plezier.

Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partner, familie, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. Aanmelden hoeft niet, u bent van harte welkom.

Waar en hoe laat
Het Alzheimer Café Veendam vindt plaats op 20 november in De Breehorn, Boven Westerdiep 86 in Veendam. Het café is open vanaf 19:00 uur. Het programma begint om 19:30 uur en eindigt om 21:30 uur. Gespreksleider is Jannete Dijk.

Voor vragen over mantelzorgondersteuning neem gerust contact op met Sjeni Mustafa, Compaen, tel. 0598-698119. 

Advertentie
Nieuws

Zicht op aardgasbuffer Zuidwending
Warmwaterleiding en waterstofWarmwaterleiding.jpg

Door: Rocco van Dijk | Plant Manager Underground Storages

Door een overvolle agenda was ik er vorige maand niet aan toe gekomen een artikel aan te leveren voor het Tonckeltje (voor Ommelanderwijk/Zuidwending). Wat schetste mijn verbazing toen ik zag dat de redactie zelf een artikel had geplaatst over onze – ook in hun ogen – geslaagde BBQ. Zeer fijn om te zien dat deze gewaardeerd wordt. Het is voor iedereen een mooi moment om met elkaar en met ons bij te praten! Daar wordt ook volop gebruik van gemaakt.

In dit artikel wil ik ingaan op de start van de aanleg van de definitieve warmwaterleiding en een aantal waterstofzaken.

Reparatie warmwaterleiding
Eind vorig jaar constateerden we – vlak voor kerst – een lekkage in een warmwaterleiding. We hebben direct na de jaarwisseling een noodleiding aangelegd. Op dit moment zijn we bezig om die noodleiding te vervangen door een definitieve leiding. De nieuwe leiding wordt bovengronds gelegd. Ter plaatse van de weg die over de installatie loopt, wordt een leidingbak aangebracht. We zijn momenteel bezig met de voorbereiding zodat we tijdens de bedrijfsstop van 14 t/m 16 november de definitieve leiding aan kunnen sluiten. Zo’n bedrijfsstop voeren we jaarlijks uit. Gedurende een aantal dagen is de gasopslag niet in bedrijf zodat we werkzaamheden kunnen uitvoeren die niet kunnen plaatsvinden wanneer er gas door de leidingen op de installatie stroomt. In de regel merkt de omgeving weinig tot niets van deze werkzaamheden.

Waterstofzaken
Sinds september is de HyStock-waterstofinstallatie volledig operationeel. Sindsdien wordt er gemiddeld één keer per week een trailer, gevuld met waterstof afgehaald, op de locatie. De zonnepanelen leveren hiervoor al weer enige tijd hun groene stroom aan de installatie.

Vanaf begin volgend jaar willen we met vier bedrijfswagens op waterstof gaan rijden, één busje en drie personenauto’s. Hiervoor komt er op de locatie een vulinstallatie te staan, waarmee we onze eigen groene waterstof in de auto’s kunnen pompen. Op dit moment loopt de vergunningaanvraag hiervoor bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Volgend jaar willen we een test uitvoeren ter voorbereiding op het opslaan van waterstof in de toekomst. We gaan alle materialen en onderdelen nodig voor gasopslag testen op geschiktheid voor de opslag van waterstof. Dat doen we in het reeds bestaande boorgat van caverne A8. Op dit moment loopt ook hiervoor de vergunningaanvraag bij het ministerie van EZK.

Regio

Burgemeester Midden-Groningen roept op
van sinterklaas een feest voor iedereen te makenPiet-2019_0.jpg

Meerdere inwoners uit Midden-Groningen maken zich zorgen over de rol van zwarte piet in sinterklaasintochten, zo lieten zij de gemeente weten. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn roept organisatoren van sinterklaasintochten in Midden-Groningen op om met voor- en tegenstanders van de traditionele zwarte piet in gesprek te gaan. Alleen door naar elkaar te luisteren en begrip te tonen wordt sinterklaas weer een feest voor iedereen.
 
Bezorgde inwoners hebben burgemeester Hoogendoorn gevraagd om zich uit te spreken over de rol van zwarte piet in sinterklaasintochten. Niet iedereen voelt zich prettig bij de traditionele zwarte piet. Volgens onder andere het College voor de rechten van de mens kan zwarte piet als discriminerend worden gezien. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Er wordt in Nederland stevig gediscussieerd over de rol van zwarte piet. Ik begrijp de zorgen van inwoners die de discriminerende aspecten van zwarte piet benoemen. Ik vind daarnaast ook dat mensen die oprecht een mooie traditie in de benen willen houden, respect verdienen en zeker geen racisten zijn. Sinterklaas is een feest voor iedereen die in de gemeente Midden-Groningen woont.”
 
Oproep
De burgemeester roept organisatoren van sinterklaasintochten op om met voor- en tegenstanders van de traditionele zwarte piet in gesprek te gaan en te kijken hoe binnen de scholen, wijken en dorpen in Midden-Groningen het sinterklaasfeest voor iedereen leuk blijft. Burgemeester Hoogendoorn: “Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we er samen voor zorgen dat het sinterklaasfeest geen splijtzwam wordt en ook voor toekomstige generaties kinderen een mooi feest blijft. Tradities zijn niet in beton gegoten en bewegen mee met de tijdsgeest.”
 
Niet voorschrijven
Het is niet aan de gemeente om dwingend voor te schrijven hoe het sinterklaasfeest er in de toekomst uit komt te zien. Burgemeester Hoogendoorn doet wel een dringend beroep op iedereen om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Het geleidelijk vervangen van zwarte piet door een figuur waar geen discriminerende associaties aan kleven, zoals een roetveegpiet, zou een goede oplossing kunnen zijn.

Nieuws

Aankondiging video Blueprint met Them Dirty DimesVrijdag 18 oktober had presentator Thomas Kaldijk van het radioprogramma Blueprint de band Them Dirty Dimes te gast voor een live optreden in de Jonckherenzaal in theater vanBeresteyn. Wij van ParkstadVeendam waren er bij en maakten onderstaande opname van dit optreden.

Zondag 3 november is het optreden te bekijken op RTV1 om 14:00 uur en vanaf 17:00 uur op de website van ParkstadVeendam.nl

Over Them Dirty Dimes ?​
Them Dirty Dimes is een veelbelovende Groningse 5 mans bandband die de jaren 20 doen herleven met een mix van ragtime, blues en jazz. 28 november staan ze zelfs in het voorprogramma van Eilen Jewell in de Oosterpoort. De leden hebben allen hun sporen verdiend in andere roots en retro bands en hebben met Them Dirty Dimes een nieuwe uitdaging aangeboord.

Programmering onder voorbehoud:

  • 10 november - Bé Schmaal
  • 17 november - Hannah Mae
  • 24 november - Bianca DeLeon
  • 1 december - Banty Holler
  • 8 december - Bennett Wilson Poole

Blueprint
Op vrijdag 8 november om 17:00 uur wordt opnieuw een live aflevering van het roots radioprogramma Blueprint opgenomen vanuit de Jonckherenzaal van theater vanberesteyn in Veendam. Gasten die de live sessies verzorgen zijn Banty Holler en Bennett Wilson Poole. Publiek is welkom en de toegang geheel gratis.

Voor meer informatie zie: Opname roots radioprogramma Blueprint

Nieuws

Begroting toont financieel gezonde situatie voor VeendamGemeentehuis_IMG-20160622-WA0002.jpg

Op maandag 4 november 2019 bespreekt de gemeenteraad van Veendam de programmabegroting 2020, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2023. De gemeente Veendam heeft een sluitende begroting. Daarvoor hoeft de gemeente niet extra te bezuinigen.

Financiële ontwikkelingen
De gemeente Veendam is financieel gezond. De primitieve begroting 2020 laat een positief begrotingssaldo van ruim € 36.000,- zien. Deze positieve lijn is ook zichtbaar in de meerjarenbegroting 2021 – 2023. Wethouder Henk Jan Schmaal: “Ik ben tevreden dat het gelukt is om een sluitende begroting te presenteren. We moeten echter wel alert blijven. Er zijn diverse ontwikkelingen die de financiële positie onder druk kunnen zetten. Zo is de bijdrage van het Rijk aan de gemeente onzeker. In de meicirculaire 2020 wordt de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021 bekend gemaakt. Dan wordt ook duidelijk welke financiële effecten dit heeft voor de meerjarenbegroting van de gemeente Veendam.”

Sociaal Domein
Ook de gemeente Veendam voelt de gevolgen van de tekorten in het Sociaal Domein. Wethouder Henk Jan Schmaal: “Vooral de taken in het kader van de Jeugdwet vragen meer financiële middelen dan door het rijk beschikbaar worden gesteld. Het uitgangspunt van de gemeente Veendam is om deze taken uit te voeren met de middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld. Dit is echter geen gemakkelijke opgave. Uiteindelijk gaat deze rijksbezuiniging ten koste van andere wensen van de gemeente.” Eventuele positieve effecten van de rijksinkomsten worden ingezet voor het te kort in de jeugdzorg. Een deel wordt incidenteel gedekt tot dat er meer duidelijkheid is vanuit het Rijk over de toekomstige jeugdhulpbudgetten. Daarnaast wordt bekeken hoe de kosten voor de jeugdzorg teruggedrongen kunnen worden. Hierbij worden ingrijpende maatregelen niet uitgesloten.

Ambities uitvoeren
Het college zet zich in om de ambities voor 2020 zoveel mogelijk uit te voeren. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd en dat blijft ook de insteek voor 2020. Samen met maatschappelijke partners wordt ingezet op het zo goed mogelijk uitvoeren van de taken in het Sociaal Domein en het uitvoeren van een aantal grotere projecten. De gemeente Veendam is een krachtige gemeente met een sterke positie als economische trekker van de regio met veel potentie naar de toekomst toe. Het college zet zich in om de inhoudelijke ambities in het coalitieakkoord 2018, uit te voeren, zoals de economische positie verder versterken, bevorderen van aandacht voor cultuur- en muziekonderwijs, breed aanbod van woningen en het stimuleren van burgerinitiatieven.

Gemeenteraad
De programmabegroting 2020, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2023, en Najaarsrapportage worden op maandag 4 november 2019 besproken in de gemeenteraad. De begroting is opgesteld op basis van de begrotingsrichtlijnen, zoals vastgesteld in de Voorjaarsnota 2019. In de begroting is rekening gehouden met de uitkomsten van de “mei- en september- circulaire algemene uitkering gemeentefonds 2019”.

ParkstadVeendam.nl zoekt vrijwilligers

20180329_213442A.jpg

Al meer dan 15 jaar probeert ParkstadVeendam.nl u het nieuws uit de regio te brengen op een laagdrempelige en begrijpelijke manier. Van moordzaak tot brandstichting, van aanrijding tot traumaheli, zomermarkten, koopavondconcerten, overlast in Borgerswold, wij waren er bij. Dit doen wij met een groep enthousiaste vrijwilligers die naast verslaggever vaak ook nog een betaalde baan hebben.

De laatste tijd is video verslaggeving ook een belangrijk onderdeel geworden van ons aanbod. We proberen hierbij ook zoveel mogelijk samen te werken met andere partijen in Veendam zoals RTV1 en SKV. Willen we echter regelmatig video verslagen uitbrengen dan hebben we daar een grotere groep vrijwilligers voor nodig.

Dus lijkt het je leuk om video te maken van wat er in de gemeente Veendam allemaal gebeurd? Heb je goede ideeën voor leuke programma's? Vind je dat een onderwerp in Veendam meer aandacht verdient? Of wil je wat meer doen met je videocamera dan alleen de (klein)kinderen in het zwembad filmen? Download onze folder en meld je aan.

Ervaring is niet vereist.

Klik hier voor onze folder.

Nieuws, Bogdike

Bogdike Revival met El Jackson in dorpshuis De Wendingel jackson.JPG

De stichting Bogdike kijkt terug op een geslaagd seizoen vol activiteiten. Traditioneel wordt deze periode afgesloten met een muzikaal feestje! Dit jaar met een optreden van het duo EL Jackson op zaterdag 7 december in Dorpshuis de Wending die samen met Bogdike dit feestje gaat organiseren.

Het duo El Jackson brengt hits van country, rock&roll en Americana klassiekers, veelal uitgevoerd in een eigen remake. Heerlijke muziek van o.a. Johnny Cash, Brenda Lee, Wanda Jackson, Tammy Wynette, Elvis en Chuck Berry. EL Jackson valt zeer goed in de smaak bij een 30+ publiek. Door hun enthousiaste manier van performen is het daarnaast bijzonder leuk om naar te kijken. Genoeg ingrediënten voor een gezellige avond en een swingende afsluiting van het Bogdike-seizoen.

Kaarten kosten € 5,00. Friends of Bogdike hebben gratis toegang en recht op één introducékaart voor € 2,50. Kaarten zijn te bestellen via info@bogdike.nl. (Toegang vanaf 16 jaar).

Datum: Zaterdag 7 december 
Aanvang: 21.00 uur, zaal open: 20.30 uur.
Locatie: Dorpshuis De Wending, Zuidwending 199, Veendam.

Kijk ook op www.bogdike.nl en de facebookpagina van stichting Bogdike

Geef parkstadveendam.nl een like op Facebook

facebook_2015_logo_detail.png

Parkstadveendam.nl heeft naast de nieuwswebsite ook een pagina op Facebook. Wil je snel de laatste nieuwtjes weten of wanneer we live zijn met videoreportage? Like dan onze facebookpagina en nodig je facebookvrienden uit om dat ook te doen.

Wist je dat je ook zelf kleine (nieuws)berichtjes over bv. je sportclub, vereniging of buurt kan sturen naar info@parkstadveendam.nl

Maar natuurlijk kan dit ook via de facebookpagina van parkstadveendam.nl

Regio

Groningen stuurt ministers brief over versterking en schadeafhandelingDe Groningse overheden gaan dit jaar niet in beroep tegen het gasbesluit van minister Wiebes. Een nieuwe beroepsprocedure leidt niet tot een lagere gaswinning en zeker niet tot een versnelling van de versterkingsopgave en schadeafhandeling. Daarom stuurt de regio een brief aan minister Wiebes en minister Ollongren. Hierin doet de regio een dringend beroep op de ministers om op korte termijn concrete afspraken te maken over het daadwerkelijk versnellen en verbeteren van de versterkingsopgave en schadeafhandeling. En over het blijvend meten en beoordelen van de risico’s van het Groningenveld.

Versnelling versterkingsopgave en schadeafhandeling
Minister Wiebes maakte op 10 september 2019 bekend dat NAM tot 1 oktober 2020 11,8 miljard kuub gas uit het Groningenveld mag winnen en dat de gaswinning in 2022 naar nul gaat. Hiermee geeft de minister gehoor aan het advies van de Groningse overheden en aan het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De regio concludeert dat een nieuwe beroepsprocedure tegen de afbouw van de gaswinning niet kan leiden tot een lagere gaswinning en versnelling en verbetering van de versterkingsopgave en schadeafhandeling. Onze inwoners hebben nu vooral behoefte aan versnelling en verbetering van de versterkingsaanpak en de schadeafhandeling.

Maatschappelijke ontwrichting
Onze inwoners ondervinden nog dagelijks de gevolgen van de onzekerheid over de versterking van hun woning en de traagheid in de schadeafhandeling. Uit onderzoek van Gronings Perspectief blijkt dat 10.000 Groningers hierdoor lijden aan psychische en lichamelijke klachten en kinderen ontwikkelingsschade oplopen. Minister Wiebes erkent in het gasbesluit dat er in Groningen sprake is van maatschappelijke ontwrichting. De regio wil naast die erkenning nu ook zien dat de oorzaken en gezondheidsgevolgen daadwerkelijk en effectief aangepakt worden.

Op korte termijn voorwaarden concretiseren
Onze inwoners moeten op korte termijn daadwerkelijk de effecten gaan merken van de versnelling en verbetering in de versterkingsopgave en schadeafhandeling. De regio ziet dit als een gezamenlijke opgave. Daarom willen de Groningse overheden dat de ministers op korte termijn een aantal voorwaarden concretiseren:

  • De regio wil dat de versterking versneld wordt. Hierbij moet rekening gehouden worden met de positie en rechten van de eigenaren en bewoners. De verlaging van de gaswinning mag bovendien niet leiden tot vertraging of wijziging van eerder gemaakte afspraken over de beoordeling en versterking van gebouwen en woningen. Daarnaast moet er voldoende opname-, beoordelings-, en bouwcapaciteit zijn. Pas dan kunnen gemeenten verantwoordelijkheid nemen en regie voeren op de uitvoering van de versterkingsopgave.
  • De afhandeling van schade moet sneller en rechtvaardig zijn. De regio wil zicht krijgen op de wijze waarop de schade juridisch wordt afgehandeld en waar dit versneld en verbeterd kan worden. Hiervoor pleit de regio voor een onafhankelijk wetenschappelijk juridisch onderzoek.
  • Het risico op aardbevingen blijft nog lange tijd bestaan. Zelfs als de gaswinning naar nul gaat en het Groningenveld gesloten is. Daarom wil de regio dat het Groningenveld blijvend gemeten en beoordeeld wordt op risico’s.
  • Ten slotte vindt de regio dat de aanpak van de negatieve effecten (die het gevolg zijn van de onzekerheid en trage versterking en schadeafhandeling) niet bekostigd mogen worden uit het budget van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het NPG is bedoeld om inwoners en bedrijven perspectief te bieden, ook na de gaswinning.

Jaarlijkse beoordeling gasbesluit
De Groningse overheden beoordelen jaarlijks het gasbesluit voor het volgend gasjaar. Een eventuele beroepsprocedure wordt ieder jaar opnieuw overwogen. Of alle gemeenteraden en Provinciale Staten de brief aan de ministers ondersteunen is nog niet bekend. In sommige gemeenten en bij de provincie wordt hierover nog vergaderd.

Betrokken overheden
De brief aan minister Wiebes en minister Ollongren is in samenwerking opgesteld door de provincie Groningen, de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.

Nieuws, Regio

Samenwerken biedt kansenGemeentehuis  Veendam avond 1080P.JPG

Integrale aanpak voor gezonder en plezieriger wonen

Donderdag 31 oktober ondertekenen twee waterschappen, twee waterbedrijven,  alle gemeenten  in de provincie Groningen en vier Noord-Drentse gemeenten de verlengingsovereenkomst ‘Ons water centraal’. Sinds 2011 werken deze partners al samen. Dit heeft veel opgeleverd. Daarom hebben de organisaties besloten de samenwerking ingaande 2020 met vijf jaar te verlengen. De focus van de samenwerking lag vooral op het uitwisselen van kennis en ervaring met als doel het besparen van kosten voor drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering. Door de verlenging van de samenwerking pakken de samenwerkende organisaties ook het actuele thema klimaatverandering erbij. 

Nieuwe kansen samenwerking
Door de goede resultaten die al geboekt zijn in de samenwerking is het een logisch vervolg om het thema klimaatverandering als extra focus ook gezamenlijk op te pakken. Met een juiste, integrale, aanpak kunnen de partners zorgen voor een gezonder en plezieriger gebied om in te wonen en te werken. Zo kan de samenwerking bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast en minder verdroging.

Maatregelen waar de partners aan willen werken zijn: het berekenen van de hoeveelheid regenwater die het riool aankan om wateroverlastsituaties in kaart te brengen, het bedenken van oplossingen hiervoor in samenspraak met onze inwoners, de mogelijkheid om warmte uit rioolwater te gebruiken en het promoten van het vak waterspecialist in het onderwijs.

Resultaten samenwerking
Eén van de resultaten is de ontwikkeling van een waterketenkaart. Dit is een systeem waarop het hele watersysteem zichtbaar is. Ook is een regionaal systeem ontwikkeld om de werking van riolen en gemalen te monitoren en is er speciaal voor basisscholen een educatieproject over water ontwikkeld “Ons water in jouw klas”. Het delen van kennis en ervaring heeft geleid tot verlaging van de kosten in de waterketen, verhoging van de kwaliteit van de uitgevoerde projecten en werkzaamheden en vermindering van de kwetsbaarheid van de deelnemende organisaties. Daar zijn stevige stappen in gezet.  

Nieuws

Fittest voor senioren zeer succesvolOp woensdag 9 oktober 2019 is er een groep van ongeveer 50 inwoners tussen de 65 en 80 jaar getest op hun fitheid. Deze fittest werd georganiseerd door het Team Sport van de gemeente Veendam en vond plaats in het Indoorcentrum. Hiervoor waren senioren uit een aantal wijken van Veendam middels een brief uitgenodigd.

Fittest
De deelnemers zijn getest op diverse onderdelen waaronder conditie, been- en armspierkracht, lenigheid, coördinatie en het reactievermogen. Voorafgaand aan het testcircuit werd de bloeddruk opgemeten door de wijkverpleegkundigen en werd er een vragenlijst ingevuld.

Vervolgaanbod
Aan het einde van het testcircuit kregen de deelnemers een gesprek met een adviseur.

In dit gesprek werden de testresultaten besproken en kregen zij het aanbod om deel te nemen aan een vervolgprogramma. Dit programma bestaat uit tien bijeenkomsten waarbij de deelnemers kennis maken met aansprekend en gevarieerd beweegaanbod. Uiteindelijk hebben 44 deelnemers aangegeven hiervan gebruik te willen maken. Een prachtig resultaat waar het Team Sport erg tevreden mee is.

Informatie
Wilt u meer weten over het beweegaanbod voor senioren of over beweegprojecten in de gemeente Veendam? Neem dan contact op met de sportconsulent senioren van de gemeente, Petra van den Bosch,
tel: 06 – 11 39 43 01 of mail per:  teamsport@dekompanjie.nl

Agenda

For Fun tijdens koopavondconcertDatum: 
donderdag 31 oktober 2019 20:00

 

For Fun Winschoten.jpg

Het Shanty- en amusementskoor For Fun uit Winschoten werd op 11 april 2018 opgericht door een paar enthousiaste koorzangers. Met frisse moed werd onder dirigent Wout van der Lei begonnen met de repetities.

Nu bestaat het koor uit 40 leden en een eigen band van vier personen. Ze hebben een repertoire met bekende Duitse, Engelse en Nederlandse songs. Met het nummer ‘Het beste mor weer’ van Wia Buze weten ze de handen op elkaar te krijgen.

Gezelligheid is troef op donderdagavond 31 oktober in de foyer van Cultureel Centrum vanBeresteyn.

Datum: donderdag 31 oktober
Aanvang: 20:00 uur
Toegang: gratis

Pagina's

Abonneren op parkstadveendam.nl RSS