Regio

Activiteiten in de Regenboogweek in het Oldambt e.o.Regenboogvlag.png

Ook dit jaar worden er weer meerdere activiteiten georganiseerd gedurende de Regenboogweek (5 - 13 oktober). Aanleiding is Internationale Coming-Outdag op 11 oktober. Coming-Outdag verwijst naar het moment waarop LHBTI-ers “uit de kast” komen en zichzelf als lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of interseksueel (LHBTI) aan hun omgeving bekend maken. Voor velen was en is dit ook vandaag de dag nog niet vanzelfsprekend, maar beladen met angst om niet geaccepteerd en buitengesloten te worden. Op Internationale Coming-Outdag wordt overal in de wereld aandacht gevraagd voor de situatie van LHBTI-ers.

Overzicht van wat er in de Regenboogweek in het Oldambt te doen is:

 • Zaterdag 5 oktober,
  20.30 uur: LHBTI-feest “Out & Proud voor jong en oud!” in de HarbourClub, Havenkade-West 3, Winschoten. Iedereen die diversiteit een warm hart toedraagt is van harte welkom. De entree is gratis.
   
 • Dinsdag 8 oktober,
  20.00 uur: Film “Carmen & Lola” (2018). Regie: Arantxa Echevarria in Cultuurhuis De Klinker, Mr. D.U Stikkerlaan 251, Winschoten.
   
 • Vrijdag 11 oktober: Internationale Coming-Outdag
  8.36 uur het hijsen van de Regenboogvlag aan het gemeentehuis in de Langestraat in Winschoten door burgemeester Cora-Yfke Sikkema. Dit vroege en precieze tijdstip komt door het initiatief van de provincie dat er iedere minuut in één van de gemeenten een regenboogvlag aan het gemeentehuis gehesen wordt. In Winschoten zullen burgemeester Sikkema en Marjet Bos van Roze 50plus Oldambt hierbij een korte toespraak houden.

  Hierna is er in de raadszaal een ontbijtbijeenkomst van het College van B&W, ambtenaren en LHBTI inwoners. Aansluitend zal een delegatie van Statenleden de gemeente Oldambt aandoen om van gedachten te wisselen over inhoud en voortgang van het LHBTI-beleid.

  Alle overheidsgebouwen, bibliotheken en een aantal scholen in de gemeente zullen vlaggen met de regenboogvlag. De Hema zal traditiegetrouw regenboogvlaggen uitsteken en de winkeliersvereniging heeft een oproep aan alle winkeliers gedaan om dit eveneens te doen.

  In de middag van vrijdag 11 oktober vindt in zorgcentrum ‘de Blanckenborg’ in Blijham de eerste presentatie plaats van het programma “Aal goud?... Elk en ain zichzulf?!”  In dit programma vragen de Groningse zanger Klaas Spekken, pianist Vincent Grit en Roze 50+ ambassadeur Marjet Bos met mooie liedjes en treffende korte verhalen aandacht voor de situatie van oudere LHBTI.
   

 • Zondag 13 oktober
  om 16.00 uur organiseert de LHBTI-werkgroep Geloof & Levensbeschouwing Westerwolde en Oldambt een Regenboogviering.
  Iedereen is van harte welkom in het Witte Kerkje aan de Dorpsstraat 119 in Vriescheloo om gezamenlijk te vieren dat ieder mens zichzelf mag zijn. Deze regenboogviering heeft een meer religieus karakter dan in voorgaande jaren. Zij staat in het teken van de behoefte aan acceptatie en waardering van diversiteit in kerk en samenleving. Onder het motto “Ken je mij? … wie ken je dan?” wordt met liederen en betekenisvolle teksten stil gestaan bij de situatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI). Na afloop is er een gezamenlijke maaltijd.

Actuele informatie over activiteiten in de Regenboogweek: www.roze50plusoldambt.nl, www.facebook.com/roze50plusoldambt en roze50plusoldambt@xs4all.nl tel. 0597-421281.

Iedereen wordt opgeroepen om op 11 oktober de regenboogvlag in top te hijsen. Dit ten teken van solidariteit met die LHBTI, die in de verdrukking zitten, waar ook ter wereld!

Via bovenstaand mailadres of telefoonnummer zijn regenboogvlaggen voor 8 euro te verkrijgen. 
Advertentie
Nieuws

Cheques Odd Fellows
voor palliatieve zorg Zuidoost GroningenIMG_0119.JPG

Maandagavond heeft de Odd Fellows Veendam aan de beide palliatieve zorgaanbieders VPTZ Oost-Groningen en Hospice Veen & Wolden elk een cheque van 1.500 euro overhandigd. Het totaalbedrag van 3.000 euro is opgehaald uit de Midzomernacht Golfwedstrijd van 21 juni  jongsleden.

De Stichting Maatschappelijke Activiteiten van de vier Veendammer loges van de Odd Fellows hadden de golfwedstrijd bij maanlicht in samenwerking met Golfclub ‘De Compagnie’ georganiseerd. De golfwedstrijd is voor de palliatieve zorgaanbieders in Oost-Groningen met zesenveertig  deelnemers gespeeld, waaronder sponsoren en vrijwilligers.

IMG_0113.JPG

Karin Bron en Piet Soep van VPTZ Oost-Groningen in Veendam en Klary Rech van Hospice Veen & Wolden in Stadskanaal mochten elk respectievelijk de gift van 1.500 euro in ontvangst nemen.

Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Oost Groningen (VPTZ) biedt zorg en aandacht aan mensen in de laatste levensfase en aan hun mantelzorger(s). Deze zorg wordt thuis in de vertrouwde omgeving gegeven, en ook in woonzorg- en woonservicecentra in Oost Groningen. Hospice Veen & Wolden in Stadskanaal biedt in het Tineke Breiderhuis een bijzondere plek waar mensen in hun laatste levensfase, omgeven door 24-uurszorg, in huiselijke sfeer en samen met hun dierbaren afscheid nemen van het leven. Het Tineke Breiderhuis biedt persoonlijke ruimte en zorg op maat.

IMG_0101.JPG

De zaal was volbezet met leden, sponsoren en andere belangstellenden. Er moesten stoelen bij worden geplaatst. Stichting Maatschappelijke Activiteiten van de Odd Fellows heeft ondermeer als doel het bevorderen van het leefklimaat in het algemeen en dat van de zieken.

Men wilde ook stilstaan bij de palliatieve zorg. En bij eigen wensen en ideeën omtrent het onvermijdelijke levenseinde. De schrijfster Korine van Veldhuijsen was uitgenodigd als gast spreker. Veldhuijsen is journalist en auteur van verschillende boeken. Zij schrijft voor en met mensen over onder andere de palliatieve zorg. Vanuit haar woonplaats Doorn was zij was geheel belangeloos naar Veendam afgereisd.

IMG_0128.JPG

Karin Bron en Piet Soep van VPTZ Oost-Groningen in Veendam en Klary Rech van Hospice Veen & Wolden in Stadskanaal vertelden over door hun geleverde zorg. En beantwoordden zij vragen vanuit de zaal.

Hospice Veen & Wolden is vanaf december 2016 in bedrijf. Klary Rech: “We hebben een prachtige serre waar onze gasten heel graag mogen zitten. Ze kunnen niet altijd met de rolstoel en mogen dan met het bed naar de serre. Maar het pad naar de serre is heel hobbelig en we willen graag het pad gaan veranderen.”

IMG_0135.JPG

“Het VPTZ is ook heel erg dankbaar voor het mooie bedrag, en we gaan het heel goed besteden”, liet Piet Soep van VPTZ Oost-Groningen weten. “Ons werkkapitaal zijn de vrijwilligers. Het zijn heel toegewijde en gemotiveerde mensen die bij de mensen thuis in hun eindstadium van hun leven mensen ondersteunen. En hun mantelzorgers die rondom hen staan.”

“Om deze vrijwilligers te begeleiden hebben we coördinators in dienst. En om hun werk te vergemakkelijken is ons plan om drie laptops aan te schaffen. Het restbedrag gaat besteed worden voor een nascholingsbijeenkomst voor de vrijwilligers die we binnenkort hebben. Met een spreker die verteld over communicatie rondom het ziek- en sterfbed.”

IMG_0130.JPG

Het VPTZ Oost-Groningen is met voormalig Menterwolde, Oldambt, Pekela, Bellingwolde, Bellingwedde en Veendam in vijf gemeenten actief. De stichting is sinds 2016 ook actief in de woonzorg- en woonservicecentra Veenkade, A.G. Wildervanck, De Breehorn en Huize St. Franciscus. Intern omdat bewoners ook daar graag willen blijven, en de inzet is om dat mogelijk te maken. Het VPTZ Oost-Groningen werkt met 50 vrijwilligers, maar er is altijd behoefde aan nieuwe vrijwilligers.

Voor het Hospice Veen & Wolden in Stadskanaal is dit vergelijkbaar. Zij werken met 65 vrijwilligers, dat eigenlijk voor de 7 dagen per week van ’s ochtends zeven uur tot ’s avonds elf ook nodig is. ’s Nachts is de thuiszorg van Meander aanwezig van 23 uur tot 7 uur. Vrijwilligers kunnen niet altijd beschikbaar zijn wegens vakantie of ziekte, nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom.

De gastspreekster Korine van Veldhuijsen vindt de aandacht en tijd hebben voor mensen in hun laatste levensfase een heel groot geschenk.

IMG_0132.JPG

Nieuws, 112

Servers botnet offline gehaald
24-jarige man uit Veendam aangehoudenserver.jpg

De politie heeft vijf servers offline gehaald die gebruikt werden voor de aansturing van een versie van een zogenoemd botnet. De hardware is in beslag genomen en de bedrijfsvoering stilgelegd. Een 24-jarige man uit Veendam en een 28-jarige man uit Middelburg zijn dinsdagavond aangehouden. Zij worden onder andere verdacht van computervredebreuk en het verspreiden van malware.

Rechercheurs van de Dienst Landelijke Recherche kwamen de servers op het spoor via informatie afkomstig van het Nationaal Cyber Security Centrum. Na onderzoek kwam de politie uit bij een Nederlands hostingbedrijf dat gebruikmaakte van servers in een datacentrum in Amsterdam. De servers zijn offline gehaald en worden onderzocht door de politie.

Mirai-botnet
De aansturingsservers van een versie van het Mirai-botnet werden bij een zogenoemde bulletproof hoster gehost. Dat is een hostingprovider die online criminele diensten levert. De servers die offline zijn gehaald stuurden een botnet aan dat voor een groot deel bestond uit Internet-of-Things (IoT) apparaten. Denk bijvoorbeeld aan slimme thermostaten, koelkasten, eigenlijk alles wat gekoppeld kan worden aan het internet. Een botnet maakt van al deze apparaten een netwerk. Met behulp van het Mirai-botnet werden steeds meer IoT-apparaten geïnfecteerd. De apparaten werden vervolgens ingezet om Distributed Denial of Service (DDoS) aanvallen uit te voeren op onder andere websites of betaaldiensten.

Hosting
De servers die in Nederland geplaatst waren, zorgden voor de aansturing van dit botnet, de ‘Command-and-Control’ servers. Met behulp van deze servers werden besmette IoT-apparaten (bots) aangestuurd. Deze bots scannen voortdurend IP-adressen op zoek naar andere kwetsbare IoT-apparatuur. Indien er werd vastgesteld dat er zich achter een IP-adres kwetsbare apparatuur bevond, werd er een aanval uitgevoerd en malware geïnstalleerd. De C&C-servers stuurden het botnet van geïnfecteerde apparaten vervolgens aan, zodat ze gebruikt konden worden voor een DDoS-aanval.

Servers uit de lucht
Met het offline halen van deze servers bij de bulletproof hoster is een slag toegebracht aan een infrastructuur die wereldwijd aanvallen uitvoerde. Hiermee is de aansturing van het bestaande Mirai-botnet onmogelijk gemaakt en infecties van nieuwe apparaten door dit botnet voorkomen. Over de betreffende bulletproof hoster werden ruim drieduizend meldingen gedaan van malwareverspreiding in een periode van een jaar. Ook kwam in het onderzoek naar voren dat dit botnet zeer agressief andere apparaten probeerde te infecteren, tot ruim een miljoen pogingen per maand op een apparaat. Welke DDoS-aanvallen kunnen worden toegeschreven aan dit botnet maakt deel uit van het verdere onderzoek.

Hoe kun je misbruik van IoT-devices voorkomen?
De meeste IoT-devices zijn ‘slim’ gemaakt door ze te koppelen aan het internet. Omdat ze in veel gevallen met standaardwachtwoorden beveiligd zijn en er ook geen algemene standaarden voor de beveiliging worden gehanteerd of zijn afgesproken door producenten, blijven deze systemen kwetsbaar. Door het resetten of opnieuw opstarten van het apparaat wordt de malware gewist. Het resetten van apparaten maakt ze echter niet minder kwetsbaar voor een aanval, want bij een volgende scan kunnen ze opnieuw worden geïnfecteerd. Gebruikers van IoT-apparaten kunnen misbruik van hun apparatuur voorkomen door de apparatuur te resetten en standaardwachtwoorden aan te passen, mits dit mogelijk is.

Wat is een DDoS-aanval?
Een DDoS-aanval houdt bijvoorbeeld in dat via een slimme thermostaat, koelkast of IP-camera een aanval op een website kan worden gelanceerd. Door een aanval met zoveel mogelijk geïnfecteerde apparaten tegelijkertijd uit te voeren worden er zoveel informatieverzoeken gedaan dat een website dit niet aankan en uit de lucht gaat.

ParkstadVeendam.nl zoekt vrijwilligers

20180329_213442A.jpg

Al meer dan 15 jaar probeert ParkstadVeendam.nl u het nieuws uit de regio te brengen op een laagdrempelige en begrijpelijke manier. Van moordzaak tot brandstichting, van aanrijding tot traumaheli, zomermarkten, koopavondconcerten, overlast in Borgerswold, wij waren er bij. Dit doen wij met een groep enthousiaste vrijwilligers die naast verslaggever vaak ook nog een betaalde baan hebben.

De laatste tijd is video verslaggeving ook een belangrijk onderdeel geworden van ons aanbod. We proberen hierbij ook zoveel mogelijk samen te werken met andere partijen in Veendam zoals RTV1 en SKV. Willen we echter regelmatig video verslagen uitbrengen dan hebben we daar een grotere groep vrijwilligers voor nodig.

Dus lijkt het je leuk om video te maken van wat er in de gemeente Veendam allemaal gebeurd? Heb je goede ideeën voor leuke programma's? Vind je dat een onderwerp in Veendam meer aandacht verdient? Of wil je wat meer doen met je videocamera dan alleen de (klein)kinderen in het zwembad filmen? Download onze folder en meld je aan.

Ervaring is niet vereist.

Klik hier voor onze folder.

Agenda

WP Informatiemarkt vervolgopleidingenDatum: 
vrijdag 11 oktober 2019 18:30 tot 21:30

 

Persberichtfoto Informatiemarkt vervolgopleidingen.jpg

Een van de bekendste en best bezochte evenementen van scholengemeenschap Winkler Prins is de jaarlijkse Informatiemarkt Vervolgopleidingen. Ook dit jaar kunnen leerlingen en hun ouders zich tijdens de markt laten voorlichten over diverse vervolgopleidingen en wel op 11 oktober van 18.30-21.30 uur.

Universiteiten, hbo- en mbo-instellingen uit het hele land komen naar de informatiemarkt. Behalve voorlichters zijn er ook oud-leerlingen van Winkler Prins en andere studenten aanwezig, die graag over hun studie vertellen. Daarnaast zijn er stands van defensie, internationale uitwisselings- en au pair-organisaties. De informatiemarkt is vooral bedoeld voor leerlingen die voor de keuze van hun vervolgstudie, profiel of beroepskeuze staan. Zij kunnen zich uitvoerig laten voorlichten om tot een goede beslissing te komen. Maar ook jongere leerlingen die zich alvast willen oriënteren zijn van harte welkom. De Informatiemarkt Vervolgopleidingen is op vrijdag 11 oktober van 18.30 uur tot 21.30 uur aan Raadsgildenlaan 1 in Veendam. De toegang is gratis.

Vanwege de veiligheid en om overlast voor omwonenden te voorkomen, vragen we bezoekers zoveel mogelijk op de fiets of lopend te komen. Neemt u de auto, parkeer deze dan op de aangegeven plekken rondom het stadion aan de Langeleegte. Verkeersregelaars leiden het verkeer in goede banen.

Geef parkstadveendam.nl een like op Facebook

facebook_2015_logo_detail.png

Parkstadveendam.nl heeft naast de nieuwswebsite ook een pagina op Facebook. Wil je snel de laatste nieuwtjes weten of wanneer we live zijn met videoreportage? Like dan onze facebookpagina en nodig je facebookvrienden uit om dat ook te doen.

Wist je dat je ook zelf kleine (nieuws)berichtjes over bv. je sportclub, vereniging of buurt kan sturen naar info@parkstadveendam.nl

Maar natuurlijk kan dit ook via de facebookpagina van parkstadveendam.nl

Agenda

Boekpresentatie: Winterpad door Gera FolkersDatum: 
donderdag 10 oktober 2019 20:00 tot 21:00

 

Boekpresentatie.jpg

De lokale schrijfster Gera Folkers komt haar nieuwe boek Winterpad bij Huizinga Boeken & Kado's presenteren. Een indringende roman die zich afspeelt in het Groningse Westerwolde. De vrouwen in haar leven - zussen, vriendinnen, de moeders die ze begeleidde en de prostituees van de tippelzone - hebben Gera Folkers uit Groningen geïnspireerd tot het schrijven van haar debuutroman Winterpad.

Er is ook ruimte voor vragen en om ervaringen te delen.
Na afloop kan het boek aangeschaft en gesigneerd worden.

Donderdag 10 oktober van 20:00 uur tot 21:00 uur. 
Voor koffie /thee en wat lekkers wordt gezorgd.

De toegang is gratis!
We zouden het fijn vinden als je je aanmeld via Facebook of per mail (info@huizingaveendam.nl) zodat we ons goed kunnen voorbereiden.

Kerkstraat 30-32, Veendam

Voor meer informatie: www.huizingaveendam.nl

Nieuws

Kaartverkoop Ouderendag Veendam nog 2 dagenHet bestuur van de St. Senioren Platform Veendam heeft vanaf maandag de kaartverkoop voor de Nationale Ouderendag van 9 oktober a.s. in handen gegeven van Theater vanBeresteyn.

De kaarten à €12,50, inclusief lunch, zijn verkrijgbaar bij de kassa van het theater vanBeresteyn op het Museumplein in Veendam, het gaat echt om de laatste kaarten. De verkoop sluit vrijdagmorgen 4 oktober a.s.


Gerelateerde artikel:
 
Nieuws

Dans-en-'t-orgel in Grote Kerk WildervankPoster2_0.jpg

Aanstaande zaterdag 5 oktober is het zover: De streetdance-groep van Oxygym gaat in wisselende combinaties een wervelende show met halsbrekende toeren brengen begeleid door de opzwepende muziek van een kerkorgel. Dit is echt uniek en nog nooit vertoond. 20 meiden in leeftijd van 11 tot 22 jaar verzorgen de dansshow, er zijn ook verstilde momenten waarbij het orgel haar zachte kanten laat horen, samen met danseressen op spitzen.

Het orgel zal ook solo te horen zijn, zo worden alle mogelijkheden ten volle benut.

De muziek is varieert van Johann Sebastian Bach, de Lion King, Braziliaanse muziek tot Bon Jovi. We nodigen jong en oud uit om naar dit evenement te komen.

Het begint om 19:30 en de toegang is 8 euro, meer info via dansentorgel.nl.

In de middag kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd in het kader van Oktober Kindermaand deelnemen aan een speciale dance-clinic waarbij het orgel ook een speciale rol heeft. Onder leiding van Amber, dansdocent bij Oxygym, zullen de kinderen een aantal dansmoves leren. Er is ook gelegenheid om het grote Walcker-orgel van dichtbij te bekijken; de organist zal laten zien en horen hoe je met handen en voeten de mooiste klanken uit het instrument kunt toveren. Deelname aan deze Oktober Kindermaand-activiteit is gratis. Er is nog plaats voor deelnemers, het liefst opgeven via dansentorgel.nl, en anders kom je gewoon als je zin hebt: groep 5-8 jaar: 14.00 – 15.00 uur, groep 9-12 jaar: 15.00 – 16.00 uur.

Nieuws

Bij Grand Café/Brasserie Java in Veendam is alles mogelijk20190926_1924.jpg

Tekst Hans van Noort

Het is prachtig weer. De zwarte parasols sieren het terras aan het Prins Hendrikplein. Onder deze zonneschermen is het goed toeven. De bediening loopt af en aan. Je heb een heerlijk uitzicht over een stukje bedrijvigheid in de stad, zonder dat het hinderlijk is. Gezellig, je thuis voelen, gastvrij, gastvriendelijk zo voelt dat daar. Uitbater is Leo Frans, 37 jaar. Wel geboren en getogen in Veendam, maar géén horeca achtergrond. Toch heeft hij Java weer smoel gegeven en hoe…

20190926_1889.jpg

Leo Frans heeft al bijna 20 jaar een eigen bedrijf! Neen, géén horecabedrijf, maar een elektrisch installatiebedrijf. Hierdoor komt hij veel bij horecabedrijven. Licht en geluid zijn helemaal zijn ding. In 2002 komt hij in contact met de heer Woldhuis. Een jaar later opent op Prins Hendrikplein 5c nieuwbouw discotheek Zenit. Deze discotheek zit er nog steeds. In 2004 wordt Leo bedrijfsleider bij Woldhuis, elk weekend, voornamelijk nachthoreca. Leo Frans: “In 2011 heb ik het gekocht. In 2014 komt Rembrandt, de buurman, te koop, zo’n kans krijg je maar éénmaal. We hebben alles opgeknapt en de oude naam, Java, in ere hersteld. Het oude pand is beschermd stadsgezicht en stamt uit 1887. Aan dhr. Woldhuis heb ik veel te danken. Hij heeft me met raad en daad bijgestaan.” De tijd draait door. Dan wordt het 2017 en gaat Scheer en Foppen ter ziele. In 2018 komt ook deze ruimte bij Java. Wederom volgt een verbouwing en in april 2019 gaat de brasserie open. Hier vinden de live cookingbuffetten plaats. Er is plaats voor 82 personen. De live cooking keuken ziet er tiptop uit met onder andere koelingen voor vlees, vis en het saladebuffet, een steamer, een grote bakplaat, een gril en niet te vergeten de vitrine voor de nagerechten en het ijs.  “De live cooking is eigenlijk Java in buffetvorm,” aldus Leo met een big smile. “Hier kun je kennismaken met de keuken van Java in al zijn facetten van klassiek Frans, Hollandse pot tot Mexicaanse schotels en Indische gerechten. Een kleine wereldkeuken zou je het kunnen noemen.”

20190926_1899.jpg

Is het niet lastig om zoiets nieuws te beginnen hier in Veendam? Leo Frans: “We hebben de live cooking alléén in het weekend. Natuurlijk hebben we rekening gehouden met een aanlooptijd, maar door het leveren van kwalitieit, service en de mond-op-mond-reclame realiseren we nu een gezonde groei. Het loopt lekker.” Uiteraard blijven de andere faciliteiten van Java ook behouden, denk aan het “gewone” restaurant voor een 3-gangendiner of dagschotel, de high tea, de Engelse pub, de vergadermogelijkheden en de besloten diners. Verder de catering - ook op locatie, de bruiloften en partijen en zelfs laatst een begrafenis. Op de 1e etage vind je nog een restaurant met bar. “Veel service-clubs, bedrijfsleven en instellingen weten ons te vinden voor hun vergaderingen en/of contactmomenten. Dat zijn bijvoorbeeld de Rotary en de Lions. We zijn veelzijdig en breed ingesteld, zodat iedereen zich thuis voelt. Graag willen we dat elke gast voldaan hier de deur weer uitgaat.”

20190926_1891.jpg

Personeel
Naast 9 FTE’s heeft Java 16 mensen in partime in dienst. De chef in de keuken krijgt assistentie van 6 koks. Leo Frans springt bij waar nodig. Een aantal personeelsleden werkt al langer bij Leo Frans en vervangen hem uitstekend bij zijn eventuele afwezigheid. Java is een erkend leerbedrijf niveau 2 en 3 van de SVH. 
Vorig jaar benadert de gemeente Leo Frans. Wil je Veendam vertegenwoordigen op een seminar voor werkzoekenden in de horeca. Verder aanwezig: het Noorderpoort College (leerwerktrajecten), het UWV (uitkeringsinstantie) en de gemeentes Oldambt en Menterwolde. De bijeenkomst is in Winschoten. “Het is even schrikken. Er zitten 150 man in de zaal!” Leo Frans vertelt iets over Java. Hij geeft aan dat leerwerktrajecten wel leuk zijn, maar niet alles. Wil je weten hoe het er in de horeca aan toe gaat? Loop dan een dagje of langer mee in een bedrijf. Uiteindelijk resulteert dit in een contract voor 2 werkzoekenden. Ze hebben nu een deeltijdbaan bij Java! Gemeente blij met de presentatie van Leo Frans, werkgevers, onderwijs en UVW blij dat er een stukje duidelijkheid is gekomen in hoe e.e.a. in zijn werk gaat. Bovendien de mensen blij om wie het allemaal draaide.
De contacten met de gemeente zijn overigens uitstekend, ook wat betreft de inrichting van het Prins Hendrikplein. 

20190926_1892.jpg

Keuken
“De meeste grondstoffen komen uit de regio. Van het vlees en de vis weten we de herkomst. De verse asperges, aardbeien en krieltjes komen van Doornbosch - Borgercompagnie. Het ambachtelijke ijs en brood komen van meester ijsbereider Wiert Geertsema - Muntendam. Allemaal kwalitatief hoogstaande en eerlijke producten én dat proef je. De overige grondstoffen halen we bij BidFood, onze online horecagroothandel. Wat dacht u van een smaakvolle dagschotel - Little Java - bijvoorbeeld: Kippendij saté, steakfriet, salade, mayo en appelmoes met een verrassend ijs als dessert; of een 3 - gangen diner bestaande uit een voorgerecht - Java Starter - een Javaanse pindasoep, als hoofdgerecht de Java Mixed Grill. Liever vis, kan ook, zalmfilet of snoekbaarsfilet. En als nagerecht - Java Dessert - een limoncello? Hebben we het nog niet eens gehad over het live cooking buffet met zijn Teriyaki, het water loopt je nu al in de mond…

20190926_1900.jpg

Bij de presentatie van de nieuwe menukaart heeft Leo Frans een paar dagen een leuk geintje uitgehaald. Op de menukaart had hij géén prijzen vermeld. Hij vroeg aan de gasten wat ze van de nieuwe gerechten vonden en welke prijs ze eraan wilde koppelen. “En als ik het nu maar €1,00 waard vind,” vroeg één van de gasten, “dan betaalt u ook slechts één euro. Dit pakte zo fantastisch uit dat we heel veel feed back hebben gekregen op onze menukaart en meer. We luisteren naar onze gasten en passen indien mogelijk e.e.a. aan.” Een sterk staaltje marketing! 

20190926_1901.jpg

Leo Frans zit nog boordevol plannen, die liggen nog in het verschiet. Zeker is wel dat het Prins Hendrikplein met de komst van Java nieuwe stijl een upgrading heeft ondergaan. Super.

20190926_1898.jpg

Meer informatie? Ga gewoon eens langs voor een hapje of een drankje.
Prins Hendrikplein 7, Veendam, 0598-433782


 
Fotoalbum: 
Agenda

De Koopavondoptredens beginnen weerDatum: 
donderdag 3 oktober 2019 20:00 tot 21:45

 

Vanaf 3 oktober staan op de donderdagavond weer diverse regionale artiesten op het podium in de foyer van Cultuur- en Congrescentrum vanBeresteyn. Het spits wordt afgebeten door Shantykoor “De Scheepsjaoagers”. Dit koor met 60 stoere mannen die hun hart en stem hebben verpand aan het zeemanslied, zijn niet meer uit Oost Groningen weg te denken. Onder leiding van hun inspirerende dirigent Nico Dijkman brengen ze een breed repertoire met meer dan 100 shanty- en zeemansliederen, ook het Nederlandse lied wordt niet vergeten. De naam “De Scheepsjoagers” is een begrip in de regio en bij onze oosterburen. Dat shantymuziek nog steeds geliefd is blijkt uit het druk bezette programma van het grote koor met eigen muzikale begeleiding. Een goed begin van het najaar met dit zang- en muziekfestijn. 

Datum: donderdag 3 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis

​vanBeresteyn / Museumplein 5a  / 9640 AD Veendam /  www.vanberesteyn.nl

Agenda

Eerbetoon aan de Everly Brothers in vanBeresteynDatum: 
donderdag 5 september 2019 20:15

 

Okt 5 The Wieners - The Wieners Play The Everly Brothers (Gijsbert van der Wal) 1.jpg

Op zaterdag 5 oktober kunt u genieten van The Wieners in vanBeresteyn. U hoort  op deze avond  bekende en minder bekende  liedjes. Tussen de bedrijven door vertellen de muzikanten anekdotes uit de levens van The Everly Brothers en over het ontstaan van hun nummers. De carrière van de broers wordt gevolgd vanaf het prille begin, toen ze op jonge leeftijd optraden in het radioprogramma van hun ouders.

Deze succesvolste rock-‘n-roll tributeband, uit  Nederland brengt een prachtig eerbetoon aan The Everly Brothers. Hits als ‘Wake Up Little Susie’, ‘Bird Dog’, ‘Til I Kissed You’ en ‘All I Have To Do Is Dream’ klinken alsof Don en Phil op het podium staan. De invloed van  The Everly Brothers  is terug te vinden bij iedere  popband met harmonieuze samenzang, van The Beatles tot Simon & Garfunkel. Door persoonlijke problemen groeiden de broers uit elkaar en na een ruzie op het podium in 1973 hielden ze het voor gezien. In 1984 maakten ze een glorieuze comeback, met een nieuwe tophit van de hand van hun fan Paul McCartney, On The Wings Of A Nightingale. Hun plek in de muziekhistorie was toen al lang en breed veiliggesteld.

Datum: zaterdag 5 oktober
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: € 19,50

Reserveren via www.vanberesteyn.nl, 0598-634566  of bij de theaterkassa, geopend van  ma – vr van 13.00 – 16.30 uur.

vanBeresteyn / Museumplein 5a  / 9640 AD Veendam /  www.vanberesteyn.nl

Pagina's

Abonneren op parkstadveendam.nl RSS