Nieuws

Werktoren bij Aardgasbuffer Zuidwending:
een maand 24/7 werkzaamhedenworkover.jpg

Begin 2018  Aardgasbuffer Zuidwending gestart met de uitbreiding van de aardgasbuffer door het aanleggen van een zesde caverne voor gasopslag. Vanaf oktober 2020 zal deze caverne onderdeel uitmaken van de gasopslaginstallatie. De werkzaamheden zijn bijna zo ver gevorderd dat we de basisvoorraad gas in de caverne kunnen brengen. Daarvoor moet  Aardgasbuffer Zuidwending een van de laatste stappen een gaspijp aanbrengen binnen de boorpijp die in het voorjaar van 2018 al is aangebracht.

Het aanbrengen van deze gaspijp zal plaatsvinden tussen 19 februari en 21 maart 2020. Hiervoor wordt een werktoren opgesteld die ongeveer even hoog is als zes op elkaar gestapelde zeecontainers. Een soortgelijke installatie heeft vaker bij de installatie gestaan, onder andere een blauwe variant, toen in 2013 caverne A7 in gebruik werd genomen. Op 17 en 18 februari zal er meer verkeer zijn bij de aardgasbuffer dan u gewend bent. Dan bouwen we de toren op. Volgens planning breken we hem op 22 en 23 maart weer af. In de tussentijd wordt er nagenoeg 24 uren per dag gewerkt aan het inbrengen van de gaspijp. Naast meer verkeersbewegingen, zult u in deze periode wellicht meer licht en geluid ervaren dan u van de installatie gewend bent.  

Aardgasbuffer Zuidwending doen hun uiterste best de overlast te beperken, maar kunnen niet voorkomen dat de werkzaamheden enige hinder geven. Ervaart u overlast, schroom dan niet contact met Aardgasbuffer Zuidwending  op te nemen.

Advertentie
Nieuws

Het centrum Veendam en de BIZIMG_0021.jpg

Door Hans Schreurs [hansschreurs@parkstadveendam.nl]​​

De laatste dagen heeft u waarschijnlijk het nodige nieuws vernomen over de zogenaamde Bedrijven Investerings Zone, kortweg de BIZ.

Wat is nu eigenlijk BIZ?
Het is een onderdeel van een groter plan om het centrum van Veendam aan te pakken en aantrekkelijker te maken en de leegstand terug te dringen. Dit alles naast de verbeteringen die de gemeente nu reeds gerealiseerd heeft. Allemaal bedoelt om de achteruitgang en de verpaupering van het centrum te keren. Om u een indruk te geven hoe snel het minder wordt: Tien jaar geleden stonden er 23 winkelpanden leeg met een oppervlakte van ruim 2.300 m² en in 2019 waren dat al 46 panden met een oppervlakte van ruim 6.300 m²

In het verleden zijn er natuurlijk genoeg initiatieven geweest om het probleem aan te pakken, maar het ontbrak aan een professionele samenwerking en aan voldoende geld om een en ander te financieren. Met de komst van BIZ kunnen nu allerhande activiteiten gefinancierd worden in de openbare ruimte die in het verleden niet - of minder mogelijk waren.

Waar het toe moet leiden in het kort

  • Het verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers in het centrum van Veendam, de vastgoedeigenaren en de gemeente.
  • Vermindering van de leegstand en verbetering van het voorzieningenaanbod in een compact centrum.
  • Het creëren van een prettig verblijfsklimaat in het centrum door te investeren in de inrichting en uitstraling van het centrum.
  • Het verbeteren van de  veiligheid voor bewoners, bezoekers en ondernemers.
  • Aandacht voor een optimale bereikbaarheid en parkeervoorzieningen.
  • Het vergroten van het rendement van evenementen.

Over welke Zone praten we eigenlijk?
Beneden Oosterdiep 1-39
Beneden Westerdiep 3-21
Bocht Oosterdiep 45- 57
J.G. Pinksterstraat 10-26
Kerkstraat 1-87, 2-76
Museumplein 1-5, 2-34
Prins Hendrikplein 5-27
Promenade 15-37, 20-36
Promenadepad 71-103
Raadhuisplein 1-11, 12
Van Beresteijnstraat 2-28
Veenlustpassage 1, 37, 8-20
Veenlustplein 1-13, 10-16
Verlengde van Beresteijnstraat, 5,9
Winkler Prins Passage 1-31, 2-58

IMG_0009.jpg

Wat kost het en wie gaat dat betalen?
De BIZ-gelden worden opgebracht door ondernemers en vastgoedeigenaren (geen woningen) uit het gebied dat valt binnen de Zone. De bijdrage is een vorm van belasting die voor deze ondernemers de bestaande Reclamebelasting vervangt. De voorlopige inschatting is dat het totale bedrag rond de € 150.000,- per jaar zal zijn.

Hieronder ziet u een overzicht van de begroting voor 2020

Samenwerking en organisatie
Inzet centrummanager                                                                €  35.000
Secretariële ondersteuning                                                          €    3.000
Communicatie                                                                            €    4.000

Thema Aanbodversterking en leegstandsvermindering

Ondersteunende acties nieuwe ondernemers aantrekken               €  10.000

Thema: Ontmoetings- en verblijfskwaliteit

Aankleding en sfeerverlichting                                                    €  20.000
Aanpak uitstallingen en rookbeleid                                              €    2.000

Thema: Evenementen
Evenementenbijdrage centrum                                                    €  55.000

Thema Marketing en promotie
Klantonderzoek, DNA en promotie                                               €  12.000

Bereikbaarheid en parkeren

Overige kosten
Perceptiekosten                                                                        €    9.000

Totaal                                                                                       € 150.000

Opvallend zijn de grote bedragen die gereserveerd zijn voor evenementen en voor de inzet van de centrummanager. Tezamen bijna tweederde van het totale budget, terwijl voor ondersteuning bij het aantrekken van nieuwe ondernemers slechts € 10.000 is gereserveerd.

IMG_0017.jpg

Gaat de BIZ werken?
Degene die dat met zekerheid kan beweren, moet zich direct melden dunkt me. Aangezien niemand een glazen bol heeft zal de praktijk moeten uitwijzen of dit initiatief de moeite waard wordt. Duidelijk is wel dat initiatieven als deze een krachtige impuls kunnen geven aan de verbetering van de situatie in het centrum. Iets dat we allemaal toejuichen.

De oorzaken van de teloorgang van het centrum zijn waarschijnlijk velerlei. Het is niet eenvoudig om daar de vinger op te leggen.  Is het een verandering in het winkelgedrag van mensen, is het de toenemende individualisering, is het de stormachtige opkomst van internetshoppen, hebben we het tegenwoordig allemaal te druk, wordt winkelen niet meer gezien als sociale bezigheid, is het aanbod niet divers genoeg om onze verwende smaken te bevredigen, is er geen lucratief verdienmodel meer voor ondernemers, etc.

Wat de oorzaken ook moge zijn, niets doen lijkt geen optie. Dat bleek ook wel uit de uitslag van de stemming van afgelopen dinsdag toen de ondernemers zich moesten uitspreken voor of tegen de instelling van de BIZ. Een grote meerderheid stemde voor. Op de bijeenkomst bij Henry’s eten en drinken aan de Promenade was het dan ook tijd voor champagne. Opvallend daarbij was de gedrevenheid van de aanwezigen om hier een succes van te maken. Met de ondernemendheid van de ondernemers lijkt het dus wel goed te zitten.

We zijn benieuwd hoe een en ander in de toekomst gaat uitwerken. ParkstadVeendam.nl blijft het voor u volgen.

Agenda

Odd Fellows zoeken sterke schakelsDatum: 
maandag 9 maart 2020 20:00

 

vrienschap.png

Odd Fellows zoeken sterke schakels

De Odd Fellows in Veendam zijn op zoek naar nieuwe, sterke schakels. Om geïnteresseerden op de hoogte te stellen van het gedachtengoed en de activiteiten van deze vereniging houdt de Adriaan Geerts Wildervanck-loge op 9 maart een kennismakingsavond. Deze wordt gehouden in het logegebouw aan de Nassaustraat 175 in Veendam en begint om 20.00 uur.

Odd Fellows zijn wereldwijd actief en zijn in 200 jaar tijd steeds met hun tijd meegegaan. De leden zijn voortdurend op zoek naar verdieping in hun leven en ontmoetingen met mensen met verschillende achtergronden.

Tijdens de tweewekelijkse bijeenkomsten (zittingen) worden regelmatig lezingen gehouden en is er aandacht voor projecten ten bate van goede doelen. Zo doneerden de Odd Fellows vorig jaar een geldbedrag ten bate van kindervakanties in de Wedderburcht in Wedde.

Vriendschap, Liefde, Waarheid
De leden van de Odd Fellows streven naar een grotere harmonie in de samenleving door het geven van Vriendschap, het bewijzen van Liefde en het zoeken naar Waarheid. Het zijn de drie schakels die het fundament van deze levensbeschouwelijke beweging vormen.

Wie op voorhand informatie wenst over de achtergronden van Odd Fellows in Veendam, die kan zich in verbinding stellen met Jaap Bosscher tel. 0597-646200. E-mail: Jaapbosscher1@gmail.com.

Agenda

Krijg professionele tips van dansers Codarts RotterdamDatum: 
vrijdag 27 maart 2020 17:00

 

Maart 27 Codarts Rotterdam I Holland Dance Festival - Talent On The Move - Tournee 2020 (Tessa Veldhorst).jpg

Krijg professionele tips van dansers Codarts Rotterdam in workshop

Heb je meer dan twee jaar danservaring en ben je 11 jaar of ouder? Meld je dan aan voor de workshop van de dansers van Codarts Rotterdam op vrijdag 27 maart! De dansers bereiden een korte choreografie met de deelnemers van de workshop voor. Deze wordt in het voorprogramma van de voorstelling uitgevoerd voor publiek en ze geven je een kijkje achter de “dansschermen”.

Aanmelden kan via vanberesteyn@veendam.nl met je naam, adresgegevens, geboortedatum en vermelding van je danservaring.

De kosten voor deze workshop zijn €29,50 en dit is inclusief workshop, broodje, drankje en de voorstelling.

Datum:  Vrijdag 27 maart
Aanvang workshop 17:00 uur
Aanvang voorstelling 20:15 uur

Reserveren via www.vanberesteyn.nl, 0598-634566  of bij de theaterkassa,
geopend van  ma – vr van 13.00 – 16.30 uur.

vanBeresteyn / Museumplein 5a  / 9640 AD Veendam /  www.vanberesteyn.nl

Nieuws

Oost-Groningen sluit Regio Deal met het RijkRegio_Deal_Oost_-_Groningen.jpg

Samen optrekken om de regio sterker te maken

Hand erop! Oost-Groningen sluit een Regio Deal met het Rijk. Rijksoverheid, provincie en gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zetten samen de schouders onder de leefbaarheid in Oost-Groningen. De komende maanden wordt de deal verder uitgewerkt. Met de Regio Deal investeren we in de kracht van Oost-Groningen.

Waarom een Regio Deal?
Oost-Groningen is een regio met actieve en zelfstandige inwoners. Met het sluiten van een Regio Deal werken we aan een breed regionaal programma om de kracht van de regio te versterken. We zetten in op goede opleidingen, meer kans op werk, goede voorzieningen, het verbeteren van de gezondheid en het behouden van een mooie woonomgeving.

Uitwerken van het plan
De regio Oost-Groningen (Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde) heeft een deal kunnen sluiten voor 30 miljoen euro. De helft van dit bedrag komt van de provincie en de regio, de andere helft van het Rijk. In de komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt met het Rijk en de betrokken partners. Daarna zal de uitvoering van de Regio Deal starten. Voor de uitvoering staat een periode van vier jaar.

Hand erop, schouders eronder
De Regio Deal geeft een stevige impuls aan het versterken van de leefbaarheid in Oost-Groningen. Bijzonder aan deze aanpak is de brede samenwerking. Onderwijsinstellingen, zorgpartijen, bedrijven, overheden, woningcorporaties en werkleerbedrijven werken samen aan de totstandkoming van het plan en zullen ook in de uitvoering samen optrekken. Gedeputeerde Van Dekken benoemt onder andere initiatieven op het gebied van onderwijs: "Gezamenlijk willen wij ervoor zorgen dat leerlingen met een goed diploma van school komen. Een diploma dat past bij het werk dat in de regio is. Ook gaan we ons extra inzetten voor leerlingen bij wie om diverse redenen de schoolse omgeving niet goed past. Een mooi voorbeeld hiervan is de Route Rubicon (van Dollard College, Noorderpoort en Terra) waar jongeren les krijgen van docenten binnen de muren van het leerbedrijf en zo de kans krijgen om alsnog een startkwalificatie te behalen." Laura Broekhuizen, wethouder wonen van de gemeente Oldambt en voorzitter van het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan, vult aan: “we hebben in Oost-Groningen een regionale opgave op verschillende terreinen. Zo werken we bijvoorbeeld al langer als regio samen aan de verbetering van de kwaliteit van de particuliere woningvoorraad. De Regio Deal zorgt ervoor dat we deze samenwerking kunnen voortzetten en sterker kunnen maken.”

ParkstadVeendam.nl zoekt vrijwilligers

20180329_213442A.jpg

Al meer dan 15 jaar probeert ParkstadVeendam.nl u het nieuws uit de regio te brengen op een laagdrempelige en begrijpelijke manier. Van moordzaak tot brandstichting, van aanrijding tot traumaheli, zomermarkten, koopavondconcerten, overlast in Borgerswold, wij waren er bij. Dit doen wij met een groep enthousiaste vrijwilligers die naast verslaggever vaak ook nog een betaalde baan hebben.

De laatste tijd is video verslaggeving ook een belangrijk onderdeel geworden van ons aanbod. We proberen hierbij ook zoveel mogelijk samen te werken met andere partijen in Veendam zoals RTV1 en SKV. Willen we echter regelmatig video verslagen uitbrengen dan hebben we daar een grotere groep vrijwilligers voor nodig.

Dus lijkt het je leuk om video te maken van wat er in de gemeente Veendam allemaal gebeurd? Heb je goede ideeën voor leuke programma's? Vind je dat een onderwerp in Veendam meer aandacht verdient? Of wil je wat meer doen met je videocamera dan alleen de (klein)kinderen in het zwembad filmen? Download onze folder en meld je aan.

Ervaring is niet vereist.

Klik hier voor onze folder.

Nieuws

Nieuw in Veendam: Sportplein Live Music QuizSportplein LIVE Music Quiz Banner.jpg

Doe op zaterdag 28 maart mee met deze nieuwe quiz bij het Sportcafé Sportplein. Vraag je familie, vrienden, collega's en teamgenoten en stel je team samen van minimaal 4 en maximaal 5 deelnemers.

Wat is de Sportplein Live Music Quiz?
De gloednieuwe quiz telt 4 vragenrondes waarin iedere ronde telkens één muziekgenre als thema heeft. De band Hitsklappers speelt telkens live een stukje van een nummer, waarna het aan jullie is om te raden wat de titel en artiest van dat nummer is. Een avond vol entertainment en gezelligheid. Tijdens deze avond draait het dus naast het genieten van live muziek, ook om het geven van de juiste antwoorden. Kortom, de ideale combinatie voor een gezellige avond met je familie, vrienden, collega's en teamgenoten!

Aanmelden voor de Sportplein Live Music Quiz

  • Aanvang 21.00 uur, de quiz start om 21:30 uur 
  • Stel je team samen (minimaal 4, maximaal 5 deelnemers)
  • €5,- per deelnemer
  • Bedenk een leuke teamnaam

Schrijf je vanaf 16 februari in via: https://www.indoorcentrumveendam.nl
Er is plek voor maximaal 20 teams. Wees op tijd, want vol=vol!

Nieuws

Winterspelen obs de Viermaster VeendamIMG-20200212-WA0095.jpg

Woensdag 12 februari stond obs de Viermaster in het teken van de Winterspelen. Maar liefst 24 landen presenteerden zich deze ochtend in een heuse parade. Na het afleggen van de Olympische sporters eed, linkerhand op de Olympische vlag en rechterhand in de lucht, volgde een warming up met een speciale rol voor PinPin de Rabobank Pinguïn.

DSC_0343_resize.JPG

PinPin heeft de winter in school gebracht en de leerlingen hebben zich o.a. uitgeleefd in bergbeklimmen, ski lopen, pinguïnbowlen, sneeuwballen gooien, iglo’s bouwen en sneeuwballen rollen. Deze sportieve ochtend werd afgesloten met de landenparade op het plein en alle leerlingen werden beloond met een gouden medaille voor hun inspanningen. 

IMG-20200212-WA0081.jpg

Nieuws

cc VOVO organiseert toneelmiddag in de Breehornvoorstelling.jpg

cc Vovo, de Culturele en Communicatieve Vereniging voor Ouderen in Veendam en Omstreken organiseert op zaterdag 7 maart om 14.15 uur een toneelvoorstelling in de Breehorn, Boven Westerdiep 86H te Veendam. Toneelgroep Emmercompas speelt het blijspel "Plietsie Bonkestoter" van Andrea Dóring. 

Bennie Bonkestoter, een wat domme wachtmeester, wordt overgeplaatst naar Kloetenbarg een gehucht op het platteland. Het gebouw waarin hij zijn dienst moet gaan uitoefenen wordt echter al jaren gebruikt als verenigingslokaal en voor de inwoners staat vast, dat die “ plietsie Bonkestoter” binnen de kortste keren moet worden weggepest. En dat gaat hij weten ook, want in tijd van niets ziet hij zich genoodzaakt tal van processenverbaal uit te schrijven, waarvoor een zestal dorpsbewoners aan de lopende band in allerlei vermommingen aantreden.

Houdt u van toneel en wilt u een gezellige toneelmiddag beleven dan mag u dit niet missen.

Entree voor leden, bewoners Breehorn €4,50 en niet leden €5,50. Dit is inclusief een kopje koffie of thee naar keuze.

De voorverkoop van de kaarten is woensdag 26 februari in de Breehorn van 10 tot 12 uur of aan de kassa.

In de twee pauzes tijdens de toneelmiddag kunt u lootjes kopen voor mooie prijzen voor de verloting na afloop.

Agenda

Vrolijk meezingconcert (2+)
van kinderpopster Dirk ScheeleDatum: 
zondag 1 maart 2020 15:00

 

Brochurebeeld foto vierkant.jpg

In Holland staat een Huis (met liveband) van Dirk Scheele

Op zondag 1 maart speelt kinderpopster Dirk Scheele zijn vrolijke meezingconcert In Holland staat een Huis (2+) in Cultuurcentrum van Beresteyn in Veendam. Voor het eerst treedt hij op met Oudhollandse liedjes, in plaats van zijn eigen werk.

In Holland staat een Huis
In een groot meezingfeest voor jong en oud speelt Dirk samen met een spetterende liveband de allerleukste Oudhollandse liedjes, maar dan natuurlijk helemaal op z’n Dirks.

Dirk steekt grote Oudhollandse hits als Ik zag twee beren, Op een Klein stationnetje en Helikopter in een heel nieuw jasje. Wat dacht je van Hoofd, schouders, knie en teen in een swingende funk en skaversie en In de maneschijn in een fluisterversie? Met ieder liedje gebeurt wel iets leuks en verrassends. Zeker als “Ik heb een tante in Marokko” uitmondt in een medley van een paar kinderliedjes uit andere culturen gezongen in het Nederlands.

Als klap op de vuurpijl daagt Dirk het publiek uit om samen met hem ter plekke een Nieuwhollands liedje te maken! Maar natuurlijk zullen een aantal van Dirk’s eigen kinderhits ook niet ontbreken.

Dirk Scheele
Kinderpopster Dirk Scheele maakt vrolijke kinderliedjes voor kinderen vanaf 2 jaar. Hij toert al meer dan 25 jaar langs theaters en poppodia in Nederland en België, is dagelijks te zien op Nickelodeon en heeft een populair YouTube-kanaal met meer dan 40.000 abonnees. Dirk heeft inmiddels veel cd’s, dvd’s, tv-series en boeken gemaakt en trekt volle zalen met hits als ‘Ik woon in een huis’, ‘Op de kinderboerderij’ en ‘In de Jungle’. Dirk: ‘Het leukste van optreden vind ik om contact te maken met de kinderen en samen met hen een echt feestje te maken van iedere voorstelling!’

Datum: Zondag 1 maart
Aanvang: 15:00 uur
Toegang: € 12,50 [inclusief ranja of koffie]

Tickets: https://www.vanberesteyn.nl/programma/dirk-scheele/

vanBeresteyn / Museumplein 5a  / 9640 AD Veendam /  www.vanberesteyn.nl

Agenda

Kindermiddag Bibliotheek Veendam: FlessenpostDatum: 
woensdag 19 februari 2020 14:00 tot 16:30

 

Lieve briefjes_0.jpg

Verstuur een brief of tekening per flessenpost! Woensdag 19 februari staat de kindermiddag in Bibliotheek Veendam in het teken van zeevaart.

In samenwerking met het Veenkoloniaal Museum organiseert Bibliotheek Veendam op woensdag 19 februari een kindermiddag in het kader van de tentoonstelling 'Voortvarende vrouwen'. Tijdens de kindermiddag gaan we onze eigen flessenpost maken. Schrijf een brief of maak een mooie tekening!

De gratis kindermiddag kent een vrije inloop tussen 14.00 uur en 16.30 uur.

Expositie Voortvarende vrouwen
In de 19de eeuw kwam de Veenkoloniale Zeevaart tot ongekende bloei. Meer dan 60% van de Nederlandse vloot kwam uit plaatsen als Oud- en Nieuwe Pekela, Sappemeer, Veendam en Wildervank. Varende op relatief kleine schepen bevoeren ze de wereldzeeën, en de stuurmans-en kapiteinsvrouwen gingen mee aan boord. Het Veenkoloniaal Museum in Veendam wijdt een bijzondere expositie aan deze Voortvarende Vrouwen.

Pagina's

Abonneren op parkstadveendam.nl RSS